Edukace

 ? 

Edukace klienta s DM - pohybová aktivita etapa

Fyzická aktivita je nedílnou součástí léčby DM 1. i 2. typu. Pohyb spotřebovává energii přijatou v potravě, přispívá k lepšímu metabolizmu cukrů a tuků, posiluje celý oběhový systém, snižuje rozvoj aterosklerózy, zlepšuje psychickou pohodu a sociální kontakt.

Redukce tělesné hmotnosti prostřednictvím fyzické aktivity představuje ztrátu tělesné tukové tkáně, tím pokles inzulinové rezistence a zvýšení účinku jak endogenního, tak exogenního inzulinu.

Přestože má fyzická aktivita u diabetu mellitus mimořádně příznivé účinky na organizmus, má také pro diabetika svá rizika a kontraindikace, o kterých by měl být poučen. Fyzická aktivita musí být odstupňována podle typu diabetu, věku, stavu kompenzace onemocnění a podle přidružených onemocnění.

1. Edukační dg.

 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu

2. Edukační cíle

 • Kognitivní oblast
  • Klient vyjmenuje příznivé účinky fyzické aktivity na organizmus diabetika
  • Klient vyjmenuje rizika fyzické aktivity pro diabetika
  • Klient vyjmenuje některé kontraindikace fyzické aktivity u diabetika
  • Klient vyjmenuje vhodné sporty pro diabetika
 • Psychomotorická oblast
  • Klient si zvolí vhodný typ fyzické aktivity
 • Afektivní oblast
  • Klient chápe důležitost fyzické aktivity jako součást své léčby

3. Edukační intervence

 • a. Seznámit se žádoucími účinky fyzické aktivity na organizmus diabetika
  • snížení hmotnosti
  • snížení inzulinové rezistence úbytkem tukové tkáně
  • mírné zvýšení hladiny HDL – cholesterolu
  • pokles glykovaného hemoglobinu
  • snížení rozvoje aterosklerózy
  • zlepšení psychické pohody
  • zvýšení sociálního kontaktu
  • zlepšení kloubní pohyblivosti
  • zlepšení mírné až střední hypertenze
 • b. Poučit o rizicích fyzické aktivity
  Během akutní zátěže se může rozvinout:
  • Hypoglykemie – pohybová aktivita zvyšuje účinek inzulinu a přestup glukózy do buněk. Tento stav může nastat i po skončení cvičení, kdy vliv pohybové aktivity na účinnost inzulinu přetrvává a je vyšší potřeba glukózy k obnovení zásobního glykogenu ve svalech.
  • Hyperglykemie – riziko hrozí při nedostatečné hladině inzulinu. Dochází ke zvýšené produkci glukózy v játrech a na druhé straně k neschopnosti využít glukózu svalovou buňkou.
 • c. Seznámit s kontraindikacemi fyzické aktivity
  Kontraindikace některých fyzických aktivit při inzulinové terapii
  • sporty, při kterých by byla hypoglykemie nebezpečná (např. box, létání, jízda na bobech, automobilové závody, rogalo apod.)
  • těžká retinopatie – zátěž zvyšuje riziko krvácení, zvláště při silových izometrických cvičeních nebo otřesech hlavy při cvicích
  • závažná srdečně-cévní onemocnění (ICHS, stav po IM, CMP, těžká hypertenze)
  • autonomní neuropatie se symptomatickou posturální hypotenzí (nebezpečí synkop a arytmií)
  • periferní neuropatie s necitlivýma nohama (volit sporty bez nebezpečí poranění – cyklistika, plavání)
  • zvláštní opatrnost u diabetika 1. typu s nestabilní glykemií, s nefropatií
  • fyzická aktivita by měla být „šitá na míru“ každému jednotlivci dle jeho fyzického stavu a životního stylu
 • d. Doporučit vhodné sporty pro diabetiky
  • chůze – alespoň 30 min/denně nebo 3x10 min/3x denně, důležitá je vhodná obuv pro diabetiky
  • jízda na kole nebo rotoped
  • lyžování – pro diabetiky je vhodná jízda na běžkách, při sjezdovém lyžování hrozí možnost úrazu
  • tenis, stolní tenis a badminton
  • plavání – nutnost chránit neuropatické nohy před poraněním (obuv do vody)
  • pilates – cvičební technika na uvědomování si všech svalů a na správné dýchání, je vhodné pro všechny věkové kategorie dospělých
  • jóga – odbourává stres, učí relaxovat, správně dýchat, protahovat svaly, vhodná pro všechny věkové kategorie
  • kalanetika – protahuje a posiluje svalstvo, je založena na malém rozsahu pohybu, na pomalém tempu a na velkém počtu opakování cviků, vhodná pro všechny věkové kategorie
  • cvičení na míči
  • tanec
  • silový trénink – např. nošení nákupů, práce na zahradě, domácí práce
  • cvičení na prokrvení dolních končetin – napínání lýtkových svalů, chůze do schodů po špičkách, kmitání nohou, zdvihání pat, ohýbání v kolenou, vztyky a sedy na židli, protřepávání nohou

Doporučení pro seniory: tai-chi, chůze, silový trénink, plavání a mírné vodní cviky, tanec, cviky na židli
 

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související kazuistiky:

loga
Zavřít