Lékařské diagnózy

 ? 

Diabetes mellitus etapa

Definice

Diabetes mellitus je metabolické onemocnění, které vzniká v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Je charakterizované zvýšenou glykemií a glykosurií.

Etiologie

DM 1. typu - inzulin dependentní diabetes mellitus

Absolutní nedostatek inzulinu v důsledku pomalého zániku B buněk Langerhansových ostrůvků postižených autoimunitním zánětem. Je vždy závislý na léčbě inzulinem (proto inzulin dependentní). Objevuje se častěji v mladším věku.

DM 2. typu - non inzulin dependentní diabetes mellitus

Relativní nedostatek inzulinu – tělo tvoří normální až zvýšené množství inzulinu, ale tkáně na něj nereagují (necitlivost inzulinových receptorů na buněčných membránách = inzulinová rezistence). Objevuje se familiárně u dospělých osob, u obézních. V léčbě je důležitá dieta a pohybová aktivita.

Ostatní specifické typy

 • dědičně podmíněné formy diabetu
 • sekundární diabetes, který vzniká druhotně při jiném onemocnění (pankreatitida, karcinom pankreatu, Cushingova choroba, akromegalie, feochromocytom), po lécích (kortikoidy)

Gestační diabetes

Objeví se v těhotenství, nejčastěji okolo 25. týdne (některé placentární hormony působí proti inzulinu) a po porodu se upraví. Znamená riziko pro plod – zvýšený výskyt vrozených vývojových vad, diabetická fetopatie (nezralost při velké porodní hmotnosti nad 4000 g).

Hraniční poruchy glukózového metabolizmu

Nejde ještě o vyjádřený diabetes mellitus, ale o riziko vzniku DM i zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních chorob.

 • porucha glukózové tolerance (PGT)

stav charakterizovaný hyperglykemií mezi  7,8–11,1 mmol/l ve 2. hodině orálního glukózo-tolerančního testu

 • porucha glykemie nalačno (IFG – impaired fasting glukose)
  • zvýšená glykemie nalačno nad 5,6 mmol/l

Klinický obraz

Kompenzovaný diabetik je bez obtíží.

Při hyperglykemii je

 • nadměrná žízeň (polydipsie)
 • nadměrné močení (polyurie) – glukóza se vylučuje do moči a stahuje s sebou vodu, to vede k nadměrnému močení. Při tom se pacient dehydratuje a vyvolává to pocit žízně.
 • hubnutí při normální chuti k jídlu
 • pokles tělesné výkonnosti, slabost a vleklá únava
 • častější výskyt kožních onemocnění, sklon k infekcím
 • svědění genitálií
 • poruchy vidění - zrakové ostrosti

Diagnostika

anamnéza

 • rodinná anamnéza: výskyt diabetu v rodině, cévní komplikace – infarkt myokardu, cévní mozková příhoda
 • nynější onemocnění: symptomy nemoci
 • rizikové faktory (kouření, hypertenze, hyperlipoproteinemie)
 • dietní návyky, stav výživy
 • fyzická aktivita
 • gestační anamnéza u žen (hmotnost dětí, narození mrtvého dítěte)
 • farmakologická anamnéza  (léky, které mohou vyvolat diabetes)

fyzikální vyšetření

 • výška, hmotnost , BMI (hmotnost v kg vydělena druhou mocninou výšky v m), obvod pasu
 • krevní tlak
 • vyšetření srdce
 • vyšetření kůže
 • vyšetření štítné žlázy
 • vyšetření tepen dolních končetin, karotid
 • oftalmologické vyšetření
 • neurologické vyšetření

laboratorní metody

 • biochemické vyšetření
  • krev
   • glykémie nalačno
   • postprandiální glykemie
   • C – peptid  (rozlišení diabetu 1. a 2.typu, DM 1.typu – nulová koncentrace, 2. typu - normální nebo zvýšená koncentrace)
   • orální glukózotoleranční test
   • glykemický profil
   • glykovaný hemoglobin HbA1c
   • pH krve
   • lipidy
  • moč
   • cukr (glykosurie)
   • bílkovina (proteinurie)
   • aceton (ketonurie)
   • močový sediment
   • kvantitativní proteinurie
 • mikrobiologické vyšetření
  • moč - kvantitativní bakteriurie

další vyšetření

 • EKG

Terapie

režimová opatření

 • diabetická dieta č.9 - racionální strava podle odhadu energetické potřeby diabetika na den (podle fyzické aktivity, konstituce, věku diabetika se dále diabetické diety rozdělují v závislosti na denním příjmu sacharidů: 9/150, 9/175, 9/225, 9/325, kde číslo za lomítkem udává množství sacharidů v g/den), menší porce rozdělené do 6-7 dávek v pravidelných intervalech - redukce příjmu cholesterolu a soli
  ovoce, zelenina, vláknina, pitný režim (min. 2,5 l tekutin/den) – minerálky, slabý čaj
 • fyzická aktivit

farmakologická terapie

 • perorální antidiabetika   (PAD)
  • inzulinová sekretagoga – zvyšují sekreci inzulinu
   • deriváty sulfonylurey
   • meglitinidy
  • inzulinové senzitizéry – zlepšují citlivost tkání k inzulinu
   • biguanidy
   • glitazony
  • inhibitory trávení škrobu - zpomalují vstřebávání glukózy
  • antiobezitika – sibutramin, orlistat

inzuliny

 • podle způsobu výroby
  • lidské – humuliny – produkované geneticky upravenými bakteriemi E. coli nebo kvasinkami, které produkují lidský typ inzulinu
  • inzulinová analoga – upraven lidský inzulin – záměna aminokyselin
 • podle délky účinku
  • rychlá analoga – nástup účinku ihned – působí asi 2-3 hod. (Humalog, Novorapid)
  • krátkodobé – nástup účinku 15-30 minut po s.c. aplikaci, působí 5-6 hod. (Humulin R, Actrapid HMP)
  • střednědobé – pozvolný nástup účinku, působí 8–16 hodin
  • (Humulin N, Insulatard HMP)
  • dlouhá analoga – působí 24 hod. (Levemir, Lantus)

další možnosti léčby

 • transplantace pankreatu
 • transplantace Langerhansových ostrůvků

edukační program

 • samostatná kontrola glykemie, glykosurie, krevního tlaku
 • hlavní zásady dietní léčby
 • léčba perorálními antidiabetiky, inzulinem – nácvik aplikace
 • význam fyzické aktivity v léčbě diabetu – vhodné sporty, úprava dávek inzulinu
 • akutní komplikace - hypoglykemie, hyperglykemie
 • pozdní komplikace – diabetická retinopatie, neuropatie, nefropatie
 • psychologické problémy a jejich vliv na kompenzaci diabetu, techniky prevence a léčby stresu
 • diabetická noha – prevence a léčba, vhodná obuv a oblečení
 • diabetická makroangiopatie – prevence a léčba, hypertenze, rizikové faktory vzniku aterosklerózy
 • sociální problémy diabetiků, zaměstnání ,řízení motorových vozidel
 • těhotenství a diabetes
 • novinky v diagnostice a léčbě

Komplikace

akutní

 • hypoglykemie a hypoglykemické kóma
  • pokles hladiny krevního cukru pod dolní hranici normy

příčina

  • předávkování inzulinem nebo PAD, nedostatek jídla, fyzická aktivita

příznaky

  • pocení, třes, hlad, tachykardie, nervozita, bolesti hlavy, poruchy paměti, dvojité vidění, křeče až   kóma

terapie

  • kostka cukru, sladký čaj, Coca-cola, při bezvědomí glukóza i.v., Glukagon i.m. 
 • hyperglykemie – hyperosmolární (u DM 2.typu) / ketoacidotické (u DM 1.typu) kóma
  • při zvýšení hladiny nad 15 mmol/l

příčina

  • zvýšená spotřeba inzulinu (stres, horečka, infekce, operace, úrazy, infarkt) , porušení diety, nedostatek pohybu, nově vzniklý diabetes

příznaky

 • typické pro hyperglykemii
  • žízeň, polyurie, slabost, suchá kůže, hypohydratace až dehydratace
 • typické pro acidózu
  • Kussmaulovo dýchání, zvracení, bolesti břicha, z dechu je cítit aceton

mohou progredovat do kómatu

terapie

 • inzulin, náhrada tekutin a iontů

pozdní

 • specifické
  • diabetická retinopatie – postižení cév sítnice
  • diabetická nefropatie – postižení kapilár glomerulu, jejich postupný zánik a rozvoj renální insuficience
  • diabetická neuropatie – postižení nervů
 • nespecifické
  • ateroskleróza (ICHS, CMP, ICHDK)
  • sklon k infekcím, zejména močových cest a kožním

smíšené

 • diabetická noha – změny dolních končetin pod kotníkem vznikající v důsledku diabetu – snížená citlivost, ischemická choroba dolních končetin, špatné, pomalé hojení ran; v důsledku těžké ischemie dochází k nekróze tkáně a ke vzniku diabetické gangrény.

Orální glukózotoleranční test – glykemická křivka Střednědobý inzulin - křivka působení Střednědobý inzulin s prolongovaným účinkem - křivka působení Dvoufázový (premixovaný) inzulin - křivka působení Dlouhodobý inzulin - křivka působení Diabetes mellitus – diabetická noha Diabetes mellitus – diabetická noha Diabetes mellitus – diabetická noha Diabetes mellitus – diabetická noha Oční pozadí při diabetické makulopatii Oftalmoskop na vyšetření očního pozadí Glukometry Inzulinová pera Inzulinová pumpa Inzulin připravený k podání inzulinovou pumpou Inzulinová pumpa se zásobníkem inzulinu Součásti inzulinové pumpy Inzulinová pumpa Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření krku Fyzikální vyšetření končetin Terapie inzulinem

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít