Lékařské diagnózy

 ? 

Obezita v dospělosti etapa

Definice

Obezita je multifaktoriální nemoc, která vzniká při nadměrném ukládání tukové tkáně v organizmu nad určitou optimální mez.

V současnosti je považována za epidemii 3. tisíciletí a civilizační chorobu, která následně u postižených evokuje vznik dalších neméně závažných nemocí. O nebezpečí jasně hovoří statistiky, kdy ČR se dostává na přední místa žebříčku v počtu lidí s nadváhou a obezitou v Evropě.

V roce 2005 bylo v ČR 52%  lidí s nadváhou a obezitou. (Kunešová, 2006) Tento trend má vzestupný charakter.

Tuková tkáň – hnědá, bílá

 • Hnědá tuková tkáň zajišťuje produkci tepla spalováním tuků. Vyskytuje se zejména u novorozenců, tvoří až 5%  celkové hmotnosti. Po prvním roce života rychle ubývá.
 • Bílá tuková tkáň je převážně složena z triacylglycerolů a esterů cholesterolu. U obézních jedinců tvoří až 50%  celkové hmotnosti. Funkce – energetická zásobárna, tepelná izolace, ochrana vnitřních orgánů.

Obezita je komplikací závažných nemocí, jako je diabetes mellitus, hypertenze, dna, cholelitiáza, pankreatitida, ateroskleróza, degenerativní onemocnění pohybového aparátu, dýchací problémy z důvodu vysokého stavu bránice, kardiovaskulární nemoci, trombózy, kýly, nádory. Obezita mění i psychiku. Do popředí vystupuje nízké sebehodnocení, deprese.

Etiologie

1. Primární obezita
Nejčastější typ obezity. Výrazně se na ní podílí pozitivní energetická bilance (vysoký energetický příjem se současným nízkým energetickým výdejem).

Příčina:

 • nadměrný příjem stravy (nevhodné stravovací návyky, vysocekalorická strava, vysoký podíl nasycených tuků a sacharidů), přejídání
 • „dědičnost“ kuchařky (děti se učí vařit od rodičů = učí se stejné postupy), volí podobná jídla aj.
 • malý energetický výdej, nízká tělesná aktivita, náhlá inaktivita
 • stres
 • klimaktérium
 • dědičnost

2. Sekundární obezita

Příčina:

 • porucha funkce žláz s vnitřní sekrecí – nadbytek glukokortikoidů, aktivace centra hladu v hypotalamu po úrazech nebo zánětech mozkové tkáně, hypotyreóza
 • následně jako jedna z forem psychogenní poruchy příjmu potravy (bulimia nervosa)

Klinický obraz

Je rozličný a závisí na množství tukové tkáně, na BMI, na obvodech pasu a boků a na přidružených onemocněních

 • zvýšené množství podkožního tuku - u mužů na břiše, u žen v podbřišku, na stehnech, hýždích
 • kožní projevy – strie, celulitida
 • podle stupně otylosti můžou nemocní trpět dušností, únavou
 • snížená fyzická výkonnost
 • další projevy jsou spojené s onemocněními, jejichž vznik obezita přímo potencuje

Dle rozložení tělesného tuku lze obezitu dělit na:

 • gynoidní (typ „hruška“; ženský typ obezity) - tuk je uložen na stehnech a hýždích. Tento typ není z hlediska vzniku dalších onemocnění tak rizikový.
 • androidní (abdominální, typ „jablko“; mužský typ obezity) – tuk je uložen na břiše a trupu, ale také viscerálně. Nebezpečný typ obezity (tuk je velice metabolicky a hormonálně aktivní – metabolický syndrom).

Onemocnění potencovaná obezitou:

 • Metabolický syndrom
  závažný stav, který vzniká současným výskytem 4 onemocnění (typické pro obézní jedince)
  • hypertenze
  • DM 2. typu
  • abdominální obezita
  • hyperlipoproteinemie (nebo dyslipoproteinemie)
 • Metabolická onemocnění
  • inzulinorezistence → hyperinzulinemie → hyperglykémie → porucha glukózové tolerance → DM 2. typu
   začarovaný kruh, čím vyšší je podíl tukové tkáně, tím více jsou receptory buněk rezistentní vůči inzulínu. Glukoza nemůže přejít do buňky a následně se zvyšuje její hladina v krvi (hyperglykemie). Pankreas reakcí tvoří více a více inzulinu, který ale nemůže být využit a hromadí se v krvi (hyperinzulinemie). Následkem vzniká porušená glukozová tolerance, která po nějaké době vyústí do vzniku DM 2.typu
  • DM 2.typu
  • hyperurikemie
  • zvýšená koncentrace fibrinogenu
 • Endokrinní choroby
  • hyperestrogenizmus – následně poruchy menstruačního cyklu a plodnosti
  • hypogonadizmus
  • hirsutizmus a hyperandrogenizmus u žen
 • Kardiovaskulární onemocnění
  • ICHS
  • hypertenze
  • CMP
  • TEN
 • Respirační choroby
  • Pickwickův syndrom
  • hyperkapnie a hypoxie
  • snížená funkční reziduální kapacita plic, snížení respiračního rezervního objemu plic
  • syndrom spánkové apnoe
 • Gastrointestinální nemocnění
  • kýly
  • cholelithiáza
  • steatóza jater
 • Gynekologická onemocnění
  • amenorhea
  • poruchy menstruačního cyklu s následnou poruchou fertility
  • komplikace v graviditě a při porodu
 • Onkologické choroby
  • zvýšené riziko vzniku karcinomu kolorekta, endometria a ovárií, prsu, prostaty
 • Onemocnění pohybového aparátu
 • Psychosociální problémy
  • zejména u dětí – diskriminace stran kolektivu
  • společenská diskriminace
  • nízké sebevědomí, deprese
 • Chirurgická a anesteziologická rizika

Diagnostika

 • stanovení hmotnostního indexu BMI – hmotnost v kg vydělena druhou mocninou výšky v metrech. Jako samostatné diagnostické vodítko je zkreslující. Musí být doplněno o další diagnostické postupy
  stupeň BMI
  Norma 20 - 24,9
  Nadváha 25 – 29,9
  Obezita I. stupně 30 – 34,9
  Obezita II. stupně 35 – 39,9
  Obezita III. stupně nad 40 – označovaná jako morbidní nebo maligní obezita
 • měření podkožního tuku kaliperem – měří se tloušťka kožní řasy
 • antropometrie (měří se poměr obvodu pasu a boků)
  • obvod pasu:
   • ženy nad 80cm = zvýšené riziko pro vznik KV onemocnění a DM 2.typu, nad 88cm = vysoké riziko
   • muži nad 94cm = zvýšené riziko, nad 102cm = vysoké riziko
  • obvod boků
   • poměr obvodu pas:boky – u žen do 0,85; muži do 1,0
 • screeningové vyšetření u obezity u hospitalizovaných klientů
 • vyšetření krve – biochemické, hematologické, stanovení hodnot hormonů
 • gynekologické vyšetření

Léčba

Zaměřuje se na příčinu.
Základem redukce hmotnosti je změna stravovacích zvyklostí a změna stravovacího režimu.

 • 1. změna životního stylu
  • snížení energetického příjmu
  • rozložení stravy do pravidelných dávek
  • zvýšení pohybové aktivity – výdej energie musí být vyšší než příjem. Při cvičení je nutné chránit nosné klouby.
  • normalizace v zastoupení jednotlivých živin – tuky do 30%  sacharidy 50 – 60%, bílkoviny do 15%. Sacharidy ze skupiny polysacharidů, u tuků je důležitá převaha polynenasycených mastných kyselin. Neslazené tekutiny.
 • 2. dieta
  • 800 kcal, 1100 kcal – pokrmy se připravují bez tuku nebo s minimálním množstvím kvalitního oleje. Potraviny do 30 % tuku v sušině. Do přijímané stravy se nezařazují volné sacharidy, cukr se kryje polysacharidy. Je nutné dodržovat pitný režim 2 – 3 litry/24 hod.
  • hladovka (pouze při hospitalizaci, 10 dní hladovka, potom klient přechází na dietu 800 nebo 1 100 kcal
 • 3. farmakologická léčba
  • anorektika
  • léky, které zvyšují pocit sytosti a zároveň zvyšují energetický výdej
  • léky, které snižují vstřebávání tuku ve střevě
  • léky snižující vstřebávání glukozy – akarboza
  • některá antidepresiva
 • 4. chirurgická léčba
  • využívá se v případě selhání konzervativní léčby. Indikací je morbidní obezita.
   • a) metoda restrikční – bandáž žaludku nebo „sleeve“ bandáž žaludku (zmenšení žaludku cca o 75-80%)
   • b) metoda malnutriční – gastrický bypass
  • plikace žaludku
  • stimulace žaludku (implantovaná elektroda v žaludeční stěně dráždí žaludek, ovlivňuje motilitu, posun potravy, pocit plnosti vede ke snížení hmotnosti)
  • intragastrický balónek – omezí žaludeční objem
  • liposukce (kosmetický efekt), lipektomie
  • akupunktura, akupresura
 • 5. psychoterapie a rodinná terapie
  • kognitivně behaviorální terapie
  • nutné zapojení rodiny (často jsou obézní rodiče i děti)

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít