Terapie

 ? 

Dietní systém etapa

 • ČR byla průkopníkem na poli výživy nemocných mnoho let
 • dietní systém byl opakovaně vydáván jako závazná celostátní norma, naposledy v roce 1983, kdy byl vytvořen 14ti druhový dietní systém
 • v roce 1991 došlo k jeho novelizaci, kterou zpracoval tým expertů MZ ČR a vyšla jako metodický list MZ
 • jednalo se o úpravy v pojmenování diet (místo dieta žlučníková – dieta s omezením tuku), byla doporučena změna dávek energie, obsahu tuků a v některých případech i bílkovin
 • konkrétní rozpracování v jednotlivých zdravotnických zařízeních bylo úkolem dietologa daného zařízení ve spolupráci s dietní sestrou, případně nutričním týmem
 • v současné době jsou jednotlivá zdravotnická zařízení odpovědná za výživu svých pacientů, proto upravují a vytvářejí dietní systémy podle potřeb svých klientů a možností daného zařízení
 • v případě kontroly se hodnotí zejména to, zda daný systém odpovídá soudobým požadavkům na léčebnou výživu, zda jsou splněna nutriční kritéria jednotlivých diet a zda odpovídají potřebě pacienta
 • diety byly v dietním systému vždy členěny do několika skupin podle různých kritérií
 • diety se označují čísly
 • dietu ordinuje lékař

Dietní systém

0 - tekutá

 • krátkodobě po operacích v ústech a na trávicím ústrojí

0 S - čajová

 • po lžičkách při realimentačních postupech

1 - kašovitá

1 S - tekutá

 • výživné tekutiny, pokud nemůže nemocný přijímat tuhou stravu

2 - šetřící

3 - racionální

4 - s omezením tuků

5 - bezezbytková

6 - nízkobílkovinná

7 - nízkocholesterolová

 • při aterioskleróze

8 - redukční

 • při obezitě

9 - diabetická

10 - neslaná šetřící

 • při onemocnění srdce a cév, u nemocných s otoky

11 - výživná

12 - strava batolat

13 - strava větších dětí

14 - výběrová

 • u kachektických nemocných, při nádorových onemocnění

Dělení diet

základní

D 3 - základní

 • normální strava bez dietních omezení
 • nutričně plnohodnotné stravování s vyváženým poměrem základních živin
 • mnohdy z ekonomických důvodů nesplňuje představy o zdravém stravování

D 9 – diabetická

 • je připravována bez dietních omezení, se zastoupením živin podle typu zvolené diabetické diety (275 g sacharidů, 225 g, 175 g, výjimečně u mladistvých 325 g)
 • využívá se často i jako redukční dieta
 • častou modifikací je šetřící úprava pro nemocné se zažívacími problémy či chronickými onemocněními 9S

D 2 – šetřící

 • živinami vyvážená, energeticky plnohodnotná strava s šetřící úpravou pokrmů
 • při onemocnění žaludku a pankreatu, po infarktu myokardu

D 4 – s omezením tuků

 • nemá vyvážený poměr základních živin, může být energeticky neplnohodnotná
 • může být upravena do kašovité či mleté podoby
 • při akutním zánětu žlučníku, onemocnění jater a pankreatu

D 12 batolecí a D 13 pro větší děti

 • složením odpovídá nutričním potřebám dětí

D 5 s omezením zbytků a D 6s omezením bílkovin

 • jsou to diety, které mají své specifické určení, jejich využití by mělo být vázáno na individuální nutriční režim podle konkrétní potřeby nemocného
 • D 5 je využívána u pooperačních stavů v pozdní pooperační době, případně u zánětlivých onemocnění střev
 • D 6 může být připravována v solené i neslané variantě, v základním provedení obsahuje 50 g bílkovin, což v kombinaci s nechutenstvím pacienta může vést ke zhoršení stavu, případně k malnutrici

D 8 redukční, D 10neslaná a D 11výživná

 • v soudobém dietním systému nemají příliš velké opodstatnění, příliš se nepoužívají
 • D 8 nemá v krátkodobé hospitalizaci zdůvodnění, v případě dlouhodobé hospitalizace musí splňovat individuální potřebu daného pacienta
 • totéž se týká D 11, která má opodstatnění např. u pacientů s TBC, ale i u nich je třeba individuálně upravovat nutriční režim dle vývoje stavu a potřeby jednotlivých živin

výběrové a individuální

 • cca 25-30 % pacientů nelze zařadit do dietního systému bez problému
 • pacienti mají individuální nároky na stravování vzhledem k tomu, že některé pokrmy či potraviny nesnášejí, mají k nim odpor, nejí je z důvodů etnických, náboženských atd.
 • do této skupiny patří i pacienti, kteří trpí těžkým nechutenstvím a které je třeba postupně „rozjídat“, pacienti onkologičtí atd.
 • u těchto pacientů je třeba sestavit individuální jídelníček
 • cílem je zajistit potřebnou nutriční hodnotu v optimální formě za ekonomicky přijatelných podmínek
 • vždy je nutná návštěva a konzultace nutričního terapeuta

možné a variabilní

 • patří sem diety připravované v malém množství porcí, které však vyžadují přesné dodržení dávkování surovin a technologického postupu
 • většinou jde o diety nutričně karenční, které se podávají nemocnému po krátkou dobu – do odeznění akutních obtíží, do zlepšení laboratorních hodnot
 • např. dieta „pankreatická“ = s omezením tuku
 • tekutá dieta – přísně individuální podle nutriční potřeby pacienta a jeho schopnosti konzumace
 • jiná bude tekutá dieta při polykacích obtížích, při stenóze jícnu a jiná při pooperační realimentaci
 • je nutričně karenční, vyžaduje proto různé doplňky
 • diety této skupiny by měly být bilancovány a doplňovány podle individuální potřeby nemocného

speciální

 • např. dieta bezlepková, dieta při fenylketonurii

 

 • při tvorbě jídelníčku pro nemocného je výhodná a žádoucí spolupráce s rodinou, zejména v rámci možnosti doplnění stravy pro pacienta
 • vždy je třeba dodržovat platnou legislativu, aby strava byla pro pacienty připravena bezpečným způsobem
 • postupně dochází k využívání členění dle jiných kritérií, snížení počtu diet
 • v souladu s vývojem v zahraničí lze očekávat takovýto vývoj
  • restriktivní diety
   • se sníženým obsahem rychle dostupných sacharidů
   • při reaktivní hypoglykemii
   • se sníženým obsahem laktózy
   • nízkotuková dieta
   • dieta při hyperlipidemii
   • nízkoproteinová dieta
   • bezglutenová dieta
   • eliminační diety při potravinové alergii
   • nízkosodíková dieta
   • s restrikcí vit. K
  • léčebná výživa u ledvinných chorob
  • redukční dieta při obezitě
  • nutriční opatření u zhoubných chorob
  • dieta při AIDS
  • alternativní léčebná výživa

Nutriční péče – nutriční tým

 • nutriční péče je zajišťována v nemocničních zařízeních v současné době multidisciplinárně
 • podílí se na ní jak nutriční terapeut, tak ošetřující sestra, lékař, ošetřovatelka i stravovací provoz
 • nutriční terapeut – provádí nutriční diagnostiku, řeší výživový problém, konzultuje s lékařem a navrhuje a hodnotí nutriční opatření
 • ošetřující sestra – rozpoznává, stanovuje nedostatečnou výživu jako ošetřovatelský problém, sleduje a řeší problémy pacienta s příjmem potravy
 • lékař – provádí screening při přijetí pacienta, diagnostikuje stav výživy, ordinuje řešení výživového problému
 • ošetřovatelka, sanitárka – sleduje konzumaci jídla (většinou odnáší nádobí)
 • stravovací provoz – individualizuje stravu podle potřeby nemocného

Hodnocení nutričního stavu Jednoduchý „screeningový“ nástroj pro určení nutričního stavu pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít