Lékařské diagnózy

 ? 

Maligní nádory ovaria etapa

Rozdělení:

 • Nádory ze zárodečných buněk (nádory germinální)
  Skupina různých nádorů, které se odvozují od zárodečných buněk. Tvoří většinu gynekologických nádorů u dětí a adolescentů, v dospělosti se objevují málo. Mezi tyto nádory zahrnujeme:
  • - embryonální karcinom (vysoce maligní)
  • - choriokarcinom (vysoce maligní)
  • - nádor ze žloutkového vaku (vysoce maligní)
  • - teratomy (nezralé formy jsou maligní)
 • Nádory ze specifického mesodermu gonád
  Onemocnění se projevuje obvykle v dospělém věku ženy, většina těchto nádorů je hormonálně aktivní. Tyto nádory jsou většinou benigní, ale mají i maligní formu, nejčastěji se v maligní podobě setkáme s granulosocelulárním nádorem (bývá zpravidla hormonálně aktivní).
 • Epitelové nádory
  V dospělém věku jsou nejčastější skupinou ovariálních nádorů. Vyskytují se ve čtyřech histologických typech – serózní, mucinózní, endometroidní, z jasných buněk:
  • serózní cystadenokarcinom
  • mucinózní kystom (asi desetina kystomů je maligní)
  • endometroidní karcinom
  • clear cell (z jasných buněk) nádor
 • Heterologní nádory
  • Brennerův nádor (vyskytuje se zřídka, má i formu benigní)
 • Metastatické nádory
  • metastázy maligních nádorů žaludku, tlustého střeva a prsu, děložního těla

Příznaky:

 • dlouho asymptomatický průběh
 • zvětšování břicha
 • tlak v břiše
 • pocit cizího předmětu v břiše, eventuálně jeho pohyb
 • zažívací obtíže, zácpa
 • polakisurie
 • dušnost u pokročilého tumoru způsobená ascitem či pleurálním výpotkem
 • poruchy cyklu a nepravidelná menstruace
 • bolest, kachexie, mohutný ascites u pokročilých tumorů

Diagnostika

 • ani pravidelná gynekologická vyšetření nemohou odhalit nádory ovaria v časném stádiu, nádor ovaria roste velmi rychle a do metastatických rozměrů může vyrůst za pouhý měsíc, takže zatím neexistují screeningová vyšetření, která by zlepšila záchyt karcinomu ovarií v časném stádiu
 • vaginální UZ
 • laparoskopie
 • u pokročilých tumorů vycházíme z gynekologického nálezu, UZ, CT
 • stanovení Ca 125 u serózních karcinomů, CEA u mucinózních

Terapie

a) základem je operační léčba:

 • hysterektomie s oboustrannou adnexektomií (s přihlédnutím k věku a přáním pacientky po léčbě otěhotnět), appendektomie, totální resekce omenta, lymfadenektomie (odstranění uzlin) pelvická a paraaortální v oblasti břišní aorty a v oblasti v. cava inferior až do úrovně renálních tepen

b) chemoterapie

 • platinové deriváty – karboplatina nebo cisplatina, platina se při celkovém dobrém stavu kombinuje s paclitaxelem nebo docetaxelem, které zlepšují prognózu 5ti letého přežití o 8%
 • při recidivě onemocnění se používá kromě platiny také topotecan, paclitaxel, gemcitabin, doxorubicin, etoposid
 • po terapii je nezbytná pravidelná dispenzární péče, neboť prognóza onemocněné je nejistá a úmrtnost a recidivy jsou vysoké!

Související vyšetřovací metody:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít