Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Energetická rovnováha etapa

Tato oblast je zaměřena na dynamickou harmonii mezi příjmem a výdejem energetických zdrojů, na stav energie člověka. Sestra s klientem probírá jak jeho subjektivní pocity o jeho energii, chuti být aktivním, o jeho elánu a nadšení pro různé činnosti, tak také pozoruje objektivní projevy stavu jeho energie na celém organizmu a projevech klienta. Tato třída je významně provázána s 1. třídou 4. domény Spánek – odpočinek. Proto řada zjišťovaných informací směřuje i k saturaci těchto potřeb.

Nejdůležitějšími údaji této oblasti jsou:

 • stav energie a energetické rovnováhy organismu klienta, její tělesné i duševní znaky
 • projevy změn stavu energie a energetické rovnováhy (subjektivní i objektivní) s následnou disharmonií těla, mysli a duše
 • způsoby obnovy energetické rovnováhy a jejich účinnost
 • faktory ovlivňující stav energie a energetické rovnováhy
 • vliv energetické rovnováhy na zdravotní stav klienta, vývoj nemoci a uzdravování

Vlivy působící na energetickou rovnováhu:

 • věk, životní období
 • fyziologické zvláštnosti metabolismu, řídících systémů
 • struktura a dynamika osobnosti člověka
 • charakter jeho prožívání, chování a jednání
 • sociální zázemí
 • možnosti sociálního vyžití, zájmová orientace
 • sexualita člověka
 • saturovanost potřeb všech úrovní
 • životní filozofie, hodnotový systém, spiritualita, religiozita jedince
 • zdravotní stav, dlouhodobé obtíže, chronická onemocnění
 • abusus drog
 • vlivy přírodního prostředí

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze jsou:

 • Změny tělesné v důsledku energetické disharmonie:
  • únava až vyčerpanost, ospalost, nedostatek energie (dlouhodobý), nepolevující a zdrcující nedostatek energie
  • neschopnost udržet běžnou úroveň fyzické aktivity, neschopnost vykonávat běžné rutinní činnosti, potřeba více energie k vykonání rutinních úkolů
  • snížený výkon fyzický i psychický
  • poruchy spánku, neschopnost načerpat energii spánkem, nárůst potřeby spánku/odpočinku
  • zhoršená motorická koordinace
  • poruchy vnímání a orientace, vizuální i akustické poruchy, pocity tepla/chladu
  • problémy v sexu
  • vegetativní projevy: palpitace, sucho v ústech, chvění v končetinách, nausea, nechutenství
  • zesílení již stávajících tělesných obtíží klienta: bolesti (migrény), poruchy zažívání a řada dalších
 • Změny psychické a sociální v důsledku energetické disharmonie:
  • pocity viny ze snížené výkonnosti
  • pocity obav, strachu, úzkosti, plačtivost
  • nejistota, rozrušenost, nervozita, sklíčenost
  • zveličování událostí
  • sebepozorování se
  • lhostejnost až netečnost
  • problematické soustředění, poruchy paměti
  • nezájem o dění v rodině nebo na pracovišti, o přátele, o širší okolí, zaměření se jen na určitou část sociálního prostředí či události
 • Faktory ovlivňující energetickou harmonii:
  • tělesné:
   • bolest, nedostatek spánku, snížená tělesná kondice, zvýšená tělesná námaha, těhotenství
   • onemocnění zejména chronické povahy – anémie, poruchy imunitního systému, infekce, chronický únavový syndrom, poruchy metabolismu, malnutrice, nervového a endokrinního systému, insuficience srdce, plic, jater, ledvin, nespecifické střevní záněty, autoimunitní choroby, onkologická onemocnění, poranění, poškození
   • náročné operace, pooperační komplikace dlouhodobého rázu
  • psychické: deprese, strach, zvýšená úzkost/úzkostnost, nudný způsob života
  • situační: zármutek, bolest, vývojové obtíže a krize, negativní životní události, problémy v zaměstnání, životní změny, těhotenství, porod
  • prostředí: nadměrná vlhkost, hluk, nevhodná teplota, nevhodné osvětlení
  • léčebné a ošetřovatelské intervence: imobilita, operační výkon a perioperační péče, onkologická terapie

Specifika u dětí

 • významný vliv na stav energie organizmu a hospodaření s ní má nezralost dítěte, a to z několika hledisek:
  • organizmus nezralého novorozence nemá vytvořeny energetické zásoby
  • nejsou vyzrálé metabolické, endokrinní a imunitní funkce, které s energií nejvíce hospodaří - řídí její dynamiku a rovnováhu
  • řada dalších funkcí organizmu nedozrává v optimálních podmínkách intrauterinního vývoje
  • organizmus nezralého dítěte je zatížen řadou vlivů, které na něj ještě neměly působit nebo působí navíc (prostředí, medicínské a ošetřovatelské zákroky) a tím nároky na tvorbu a výdej energie mnohonásobně stoupají
 • další vliv má jakékoliv genetické zatížení, vrozené vývojové vady, komplikace zdravotního stavu z důvodu nezralosti, které zvyšují energetické nároky na rostoucí a vyvíjející se organismus, např. DMO, smyslové vady, poruchy vyšší nervové činnosti – kognitivních funkcí (ADHD).
 • u dětí bude významnou úlohu hrát stav rodinného prostředí, vztahů a zázemí, psychická deprivace aj.

Nezralý novorozenec v inkubátoru Jaterní cirhóza SLE – postižení pojiva Lůžko JIP Virus HIV - schéma Propagace bolesti - bolesti slinivky břišní

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související kazuistiky:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít