Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162 etapa

Definice

Nemocný zvládá léčbu a prevenci komplikací onemocnění, ale jeho činnosti mohou být zdokonaleny.

Určující znaky

subjektivní

 • nemocný si přeje lépe zvládat léčbu onemocnění a prevenci komplikací

objektivní

 • nemocný volí přiměřené denní činnosti na podporu léčby nebo prevence onemocnění
 • nemocný hovoří o drobných obtížích se zvládáním léčby onemocnění nebo s prevencí komplikací
 • u nemocného nedochází k neočekávané akceleraci symptomů onemocnění

Očekávané výsledky

 • pacient pochopí léčebný režim nemoci
 • pacient dosáhne efektivního začlenění léčebného režimu do životního stylu
 • pacient nalezne a využívá dostupné zdroje

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj dodržování léčebného režimu
 • všímej si obtíží nemocného

prováděcí intervence

 • podporuj pacienta v rozhodování a aktivní účasti na plánování a realizaci léčebného režimu a prevenci komplikací
 • pomoz pacientovi najít způsob, jak sledovat probíhající léčebný režim; cílem je včasné rozpoznání změn, umožňující na ně rychle reagovat
 • mobilizuj podpůrné systémy, včetně rodiny, nepříbuzných blízkých osob, sociálních a finančních zdrojů
 • odkaž pacienta dle potřeby na veřejné zdroje
 • informuj pacienta o možnostech a nárocích preventivních programů vyplývajících ze zdravotního pojištění pacienta
 • ověř si, zda pacient rozumí všem informacím a opatřením, které má plnit v rámci svého léčebného režimu a preventivní péče

posílení zdraví

 • informuj pacienta o možných zdrojích informací (TV, tisk, internet, odborné časopisy, odborná literatura, informační letáky, programy na podporu zdraví)
 • poskytni pacientovi kontakt pro domácí návštěvu, konzultaci dle potřeby
 • poskytni pacientovi kontakt na sdružení pacientů majících stejné onemocnění, pokud existuje

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít