Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Spánek – odpočinek etapa

V 1. třídě Spánek – odpočinek hodnotíme informace týkající se základních lidských potřeb, které souvisí s uklidněním člověka a udržováním jeho energetických zdrojů. To jsou základní předpoklady zdraví člověka. S touto třídou je proto úzce spojena 3. třída 4. domény nazývající se Energetická rovnováha.

Ve třídě Spánek – odpočinek zjišťujeme tyto základní údaje:

 • charakter biorytmů, střídání období aktivity a období odpočinků/spánku
 • kvalita odpočinku a spánku vnímaná klientem
 • způsoby odpočinku a spánku
 • faktory ovlivňující odpočinek a spánek
 • dodržované rituály, úprava prostředí
 • obtíže, poruchy spánku
 • subjektivní a objektivní problémy v souvislosti s poruchou spánku
 • způsoby řešení obtíží klientem
 • léky užívané v souvislosti se spánkem

Vlivy působící na odpočinek a spánek:

 • anatomicko-fyziologické zvláštnosti nervového systému, denní cyklus
 • věk, tělesná konstituce (zvýšená potřeba při malnutrici, obezitě)
 • charakter saturace dalších základních potřeb (vyprazdňování, výživy)
 • úroveň fyzické aktivity a pohybu, dalších činností
 • úroveň psychické aktivity, emoce, stres
 • charakter sociálních vztahů, rodinného a pracovního prostředí, finanční situace
 • denní režim člověka, návyky, rituály
 • úroveň zdravotního stavu
 • celkové onemocnění
 • vliv bolesti, dyskomfortu
 • charakter terapie, která ruší odpočinek a spánek (aplikace léků v noci), terapie, která mění charakter odpočinku a spánku a požadavky na ně (operační výkony, chemoterapie)
 • abusus drog
 • vlivy domácího prostředí
 • vlivy přírodního prostředí

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze jsou:

 • Poruchy spánku/odpočinku
  • insomnie/hyposomnie: iniciální, intermitentní, stálá, terminální, subjektivní/imaginární, primární, sekundární (z úzkosti, starostí)
  • hypersomnie: člověk spí déle než 12 hodin, probouzí se nevyspalý, unavený
   • narkolepsie (záchvat spavosti) jako neurologický stav či součást jiného neurologického onemocnění
   • narkoleptický syndrom, který provází např. poruchy nočního spánku (děsivé sny, náměsíčníctví), záněty mozku, úrazy hlavy, psychiatrická onemocnění (maniodepresivní psychózy), intoxikace
   • kataplexie může být součástí narkoleptického syndromu (pokles až ztráta svalového tonu, bez porušení vědomí, záchvat spavosti)
   • přechodné syndromy hypersomnie: např. Pickwikův syndrom (u obézních lidí je ztíženo dýchání a z hyperkapnie se zvyšuje spavost), primární spánková apnoe z centrální příčiny (ztráta automatického dýchání ve spánku) nebo syndrom spánkové apnoe obstrukčního typu, spojený s hlasitým chrápáním
  • syndrom spánkové deprivace: změny v množství, kvalitě i složení spánku (z dlouhotrvajících poruch spánku)
 • Poruchy rytmu spánku a bdění
  • spánková inverze
  • porucha 24 hodinového spánkového rytmu: při nepravidelné životosprávě, pracovní době
 • Parasomnie – abnormální epizodické události během spánku (některé z nich se častěji vyskytují u dětí a dospívajících)
  • somnambulismus (náměsíčnictví)
  • pavor nocturnus (noční děsy)
  • enuresis nocturna (noční pomočování)
  • mluvení ze spaní
  • bruxismus (skřípání zubů)
  • noční erekce
  • syndrom neklidných nohou (klidové parestezie po zahřátí DK, výskyt zejména při extrapyramidových onemocněních (Parkinsonova choroba) či polyneuropatiích (diabetických, uremických)
  • hypnagogické halucinace při usínání či probouzení (jde o pseudohalucinace s náhledem klienta na situaci)
  • spánková obrna před usnutím nebo po probuzení (nehybnost s úzkostí, kterou ruší dotek či řeč jiné osoby)
 • Související problémy
  • tělesné: únava, vyčerpanost, nechutenství, nevolnost, přecitlivělost na bolest, bolesti hlavy, rozostřené vidění, pálení očí, poruchy dýchání
  • psychické: únava, nezájem, poruchy pozornosti, vnímání, snížená schopnost úsudku, podrážděnost, neklid, zmatenost, podezřívavost, emoční labilita

Specifika u dětí

 • délka spánku se s věkem zkracuje, zmenšuje se i potřeba pravidelných spánků přes den
 • u novorozenců REM spánek tvoří 50 % spánku a většina zbylého času připadá na III. a IV. stádium NonREM spánku. Kojenec a batole mají ve spánku 20 – 30 % REM spánku, spí jednou až dvakrát denně. Předškolák má ve svém spánku 20 % REM spánku a to se již s dalším věkem moc nemění. Mění se ale poměr jednotlivých stádií NonREM spánku. Oba typy spánku jsou důležité pro regeneraci odlišných funkcí a schopností organismu.
 • potřebu spánku a odpočinku může zvyšovat nezralost dítěte
 • u dětí se vyskytují především tzv. parasomnie, např. v rámci poruch chování osobnosti
 • enuresis nocturna (noční pomočování) by mělo vymizet do 4 – 5 let věku dítěte. Po 4. roce věku je třeba hledat organické nebo i psychické příčiny
 • důležitý vliv na klidný a dostatečný spánek u dítěte má jeho psychická pohoda a pohoda rodinného a školního prostředí. K tomu přispívají i předspánkové rituály (čtení pohádky, oblíbená hračka, mazlení se s dítětem)

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít