Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Aktivita – odpočinek etapa

Charakteristika 4. Domény

Anamnestická doména Aktivita – odpočinek se zabývá problémy klientů v oblastech zdraví – produkce, uchování, výdej a rovnováha energetických zdrojů člověka. Týká se lidských potřeb spánek – odpočinek, aktivita – pohyb, energetická rovnováha, přiměřená kardiovaskulární funkce, přiměřená pulmonální funkce a soběstačnost v denních aktivitách člověka.

V této oblasti mapujeme způsoby spánku, odpočinku a relaxace, jejich kvantitu a kvalitu, problémy při nich vznikající. Dále se zabýváme zjišťováním způsobů tělesné aktivity, udržování tělesné kondice, aktivitami volnočasovými včetně sportu, celkovou pohyblivostí doma, na lůžku apod.

Zjišťujeme faktory zhoršující nebo bránící provozování aktivit.

Řešíme charakter vitálních funkcí klienta – krevní tlak, puls a dýchání, jejich změny a poruchy.

Ptáme se klienta na úroveň zvládání denních aktivit jako jsou hygiena, oblékání, úprava vzhledu, stravování, vyprazdňování, nakupování, vaření, činnosti k udržování domácnosti. Zjišťujeme, zda klient je v těchto aktivitách zcela nezávislý či potřebuje pomoc a jakého charakteru.

Problémy, které v této doméně objevíme, jsou rozděleny do pěti tříd:

 1. třída: spánek – odpočinek
 2. třída: aktivita – pohyb
 3. třída: energetická rovnováha
 4. třída: kardiovaskulární a pulmonální odezva
 5. třída: sebepéče

Třída Spánek - odpočinek:

 • způsoby a zvyklosti při spánku a odpočinku
 • faktory ovlivňující spánek a odpočinek
 • problémy se spánkem a odpočinkem a jejich vliv na zdravotní stav klienta

Třída Aktivita - pohyb:

 • způsoby a zvyklosti aktivit a pohybu klienta
 • ovlivňující faktory
 • problémy spojené s aktivitami a pohybem klienta

Třída Energetická rovnováha:

 • jak se klient cítí ve smyslu elánu, chuti být aktivním v každodenních činnostech, v pohybových aktivitách
 • faktory ovlivňující míru energie, její rezervy
 • změny vnímání energie klientem pro různé aktivity

Třída Kardiovaskulární a pulmonální odezva:

 • charakter kardiovaskulárních a pulmonálních funkcí ve zdraví a v nemoci
 • ovlivňující faktory a související problémy ve vztahu k charakteru vitálních funkcí
 • průběh ošetřovatelských intervencí, které řeší poruchy vitálních funkcí, a problémy při jejich realizaci

Třída Sebepéče:

 • charakter sebepéče ve zdraví a její změny v nemoci
 • vnímání soběstačnosti klienta samotným klientem, rodinou, komunitou
 • faktory ovlivňující míru sebepéče/soběstačnosti
 • související problémy z nedostatku sebepéče/sobestačnosti a dalšího vlivu na celkový zdravotní stav klienta

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít