Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Životní princip etapa

Charakteristika 10. Domény

Anamnestická doména Životní princip představuje oblast, týkající se zásad, které jsou podkladem postojů, způsobů myšlení, projevů a zvyků člověka nebo institucí (rodiny, komunity). Tyto zásady jsou lidmi považovány za pravdivé a mají pro ně vnitřní hodnotu. Vztahují se k lidským potřebám preference určitého myšlení a chování, názoru, mínění a očekávání a k potřebě rovnováhy mezi hodnotami a činy. Každý člověk si vytváří během života systém hodnot, který usměrňuje jeho aktivity, chování a jednání. Systém hodnot ale není neměnný, vyvíjí se působením řady okolností. Na základě hodnot si člověk utváří postoje a přesvědčení a ty také ovlivňují jeho činy. Snahou člověka pak je, aby jeho hodnotový systém byl v souladu s jeho postoji, přesvědčeními a činy, aby dodržoval to, co je pro něj důležité.

V této doméně posuzuje klient i své duchovní zdraví a své duchovní blaho, což znamená, že je celkově zdravý, užitečný a spokojený. Sestra získává údaje o duchovních přesvědčeních klienta a jeho příslušnosti k víře, náboženství, církvi, o jeho zdrojích naděje a sil, o vztahu mezi jeho zdravotním stavem a duchovním přesvědčením, o náboženských praktikách a rituálech, o vnímání Boha a víry.

Anamnestické údaje spadající do 10. domény rozdělujeme do tří tříd:

 1. třída: Hodnoty
 2. třída: Přesvědčení
 3. třída: Soulad hodnot, přesvědčení a činů

Třída Hodnoty:

 • které hodnoty jsou prioritní pro člověka a jak ovlivňují jeho život
 • které okolnosti přispěly právě k takovému sledu hodnot, jaký člověk vyznává
 • další vlivy podílející se na utváření a změnách systému hodnot

Třída Přesvědčení:

 • jaká mínění, očekávání má člověk od sebe a od druhých v životě a v konkrétní situaci, v níž se právě nachází
 • jaké způsoby jeho chování lze očekávat

Třída Soulad hodnot, přesvědčení a činů:

 • zda se klient nachází ve stavu souladu hodnot, přesvědčení a činů
 • jaké vlivy ruší tento soulad a jak se to projevuje na prožívání a chování člověka
 • jaké způsoby využívá k obnově souladu hodnot, přesvědčení a činů

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít