Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Komfort etapa

Charakteristika 12. Domény

V rámci ošetřovatelské anamnézy mapujeme informace o potřebách souvisejících s psychickou, tělesnou a sociální pohodou nebo klidem. Anamnestická doména Komfort sdružuje údaje o charakteru saturace a problémech, které se týkají lidských potřeb tělesný komfort, zdravé prostředí a sociální pohoda.
Oblast komfortu je citlivým ukazatelem kvality zdraví a důležitým kritériem hodnocení kvality života jedincem/klientem i profesionály. Jestliže dojde k narušení zdraví biologického či psychosociálního, odrazí se to v pocitu komfortu, ale i v dalších aspektech určujících kvalitu života člověka. O udržení co nejvyšší kvality života klienta usiluje zdravotnická péče na všech úrovních zdravotnického systému od prvního až do posledního dne jeho života. Několik cílů Ošetřovatelství jako vědního oboru je v rámci jeho koncepce k tomuto nasměrováno.

Doména Komfort je rozdělena na tyto tři třídy:

 1. třída: Tělesný komfort
 2. třída: Komfort prostředí
 3. třída: Sociální komfort

Třída Tělesný komfort:

 • stav tělesné pohody klienta
 • problémy, které narušují tělesnou pohodu
 • související obtíže
 • příčiny poruch tělesné pohody
 • účinné způsoby řešení poruch pohody

Třída Komfort prostředí:

 • charakter prostředí, v němž klient žije
 • jakými způsoby prostředí pomáhá udržovat pohodu a klid klienta
 • jak narušuje prostředí pohodu a klid klienta
 • k jakým problémům u klienta to vede
 • jakými způsoby klient danou situaci řeší

Třída Sociální komfort:

 • povaha sociálních vztahů, sociálních prostředí a dalších okolností působících na pohodu a klid klienta
 • problémy, které vyplývají ze změn sociálních okolností
 • způsoby, kterými klient zvládá danou situaci a problémy

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít