Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/anticipační smutek - 00136 etapa

Definice

Intelektuální a emoční odpovědi a chování, kdy jedinci, rodiny či komunity procházejí procesem modifikace sebepojetí na základě pocitu možné ztráty.

Příčiny vzniku

 • představa možné ztráty blízké osoby
 • obava ze ztráty, nemoci a omezení některých fyzických funkcí
 • obava ze ztráty osobního vlastnictví
 • obava z převratné změny životního stylu
 • pociťovaná potenciální ztráta blízké osoby, fyziologické,  psychické pohody (části těla, tělesné funkce, sociální role), životního stylu, osobního majetku.

Určující znaky

subjektivní

 • pocity obav, neštěstí z potenciální ztráty
 • popření potenciální ztráty,  popření významu ztráty
 • pocity viny, hněvu
 • pocit ohrožení, tísně z potenciální ztráty, smlouvání
 • změny stravovacích návyků, spánku, libida

objektivní

 • potenciální ztráta něčeho významného
 • změna ve způsobu komunikace
 • obtíže při hovoru o nových či rozdílných rolích
 • pláč
 • izolování od  společnosti

Očekávané výsledky

 • pacient rozpoznává a vyjadřuje své pocity (smutek, vina, strach)
 • pacient verbalizuje příčiny svého stavu
 • pacient si uvědomuje dopady svého smutku (jídlo, spánek) a vyhledává pomoc
 • pacient je schopen adekvátně reagovat na změněné situace
 • pacient je schopen plánovat budoucnost

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti, jak se očekávaná ztráta dotkne pacienta
 • zjisti reakci rodiny, blízkých na pacientovu situaci, jeho obavy
 • všímej si emočních reakcí pacienta, jeho slovních výrazů
 • posuď shodu mezi verbální a neverbální komunikací

prováděcí intervence

 • povol pacientovi přiměřené vyjádření hněvu, smutku
 • vysvětli pacientovi, co patří k normálním projevům smutku
 • zjisti, co je pacient schopen změnit svými silami a co sám nevyřeší

posílení zdraví

 • zapoj rodinu pacienta do řešení obtížných situací
 • nabídni pacientovi relaxační techniky a nauč ho je využívat
 • pomoz pacientovi s plánováním budoucnosti dle situace

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít