Členění ošetřovatelských diagnóz je převzato z publikace Marečková, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3

Každá ošetřovatelská diagnóza má jednotné členění:

 • Název
 • Definice
 • Příčiny vzniku
 • Určující znaky
  • subjektivní
  • objektivní
 • Očekávané výsledky
 • Intervence
  • posouzení příčin a souvisejících faktorů
  • prováděcí intervence
  • posílení zdraví

Rozdělení intervencí na tři kategorie je záměrné a má přispět k lepší práci s intervencemi i větší přehlednosti pro studenty.

Do „posouzení příčin“ je zařazeno veškeré zjišťování informací o problému pacienta a posuzování okolností, které na pacienta a jeho zdravotní stav mohou mít vliv.

Do druhé skupiny „prováděcích intervencí“ jsou zařazeny intervence, které pacientovi pomohou zlepšit problém.

Třetí skupinou jsou již podle názvu intervence, které mají preventivní či edukační charakter a pomohou pacientovi pochopit situaci či chovat se preventivně.

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Nápověda

Ošetřovatelské diagnózy 

NápovědaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 22. ledna 2021 04:02