Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/chronický zármutek - 00137 etapa

Definice

Cyklický, recidivující,  potenciálně progresivní, všeobjímající (pervazivní) smutek pociťovaný pacientem, pečovatelem, chronicky nemocným či postiženým jedincem v reakci na ustavičné ztráty v průběhu nemoci.

Příčiny vzniku

 • smrt blízké osoby
 • zkušenost s chronickou tělesnou nebo mentální chorobou či vadou (mentální retardace, roztroušená skleróza, nedonošenost, spina bifida a jiné vrozené defekty, Parkinsonova choroba)
 • jedna nebo více spouštěcích událostí (krize v léčbě choroby, krize ve vývojovém stadiu života)
 • nekončící péče, která připomíná ztrátu

Určující znaky

subjektivní

 • pocity hněvu
 • pocit nepochopení
 • deprese
 • zklamání
 • strach
 • bezmocnost
 • osamocení
 • nízká sebeúcta
 • pocit opakovaných ztrát
 • periodický recidivující smutek

objektivní

 • narušená schopnost jedince dosáhnout pohody osobní či společenské

Očekávané výsledky

 • pacient si je vědom existence, dopadu zármutku
 • pacient je schopen si se zármutkem poradit
 • pacient se zúčastňuje každodenních činností
 • pacient je schopen sebepéče
 • pacient slovně vyjadřuje ústup pocitu smutku
 • pacient přemýšlí a plánuje s výhledem do budoucnosti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči zážitky a stavy, které vyvolaly smutek pacienta
 • všímej si známek smutku (nepřítomný pohled, neupravený zevnějšek, odmítání jídla, odmítání konverzace)
 • zjisti úroveň schopností pacienta pečovat o sebe sama
 • posuď reakci rodiny na situaci pacienta

prováděcí intervence

 • veď pacienta k vyjadřování jeho pocitů
 • zapojuj pacienta do běžných denních aktivit
 • uč pacienta žít současností

posílení zdraví

 • veď pacienta k účasti na společenských aktivitách
 • doporuč a zajisti pacientovi pomoc odborníka - psychoterapeuta

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít