Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Životní princip/soulad hodnot, přesvědčení a činů/porušená religiozita - 00169 etapa

Definice

Porušená schopnost získávat oporu ve své víře a  porušená schopnost podílet se na specifických náboženských obřadech.

Příčiny vzniku

 • sociální izolace
 • překážky v praktikování náboženství – kulturní, okolního prostředí
 • strach, úzkost
 • onemocnění, bolest
 • osobní krize
 • životní krize, stárnutí
 • duchovní krize

Určující znaky

subjektivní

 • pocit stresu z důvodu nedostatečného praktikování víry
 • vnímání potřeby navázat na předchozí zvyklosti

objektivní

 • snaha dodržovat náboženské obřady, pravidla stravování, oblékání se, modlení
 • kontaktování duchovního, účast na bohoslužbě
 • dodržování svátků
 • čtení náboženských textů

Očekávané výsledky

 • nemocný vyjadřuje pocity spojené s vírou
 • nemocný žádá službu duchovního
 • nemocný se účastní bohoslužby
 • nemocný dodržuje pravidla chování spojená s vírou
 • nemocný prožívá pozitivní pocity spojené s vírou, verbalizuje úlevu nebo přijetí utrpení

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť stav nemocného, jeho prožívání nemoci
 • zjisti od rodiny náročné situace, které pacient musí řešit

prováděcí intervence

 • respektuj víru nemocného
 • pokud se necítíš dobře při duchovní pomoci nemocnému, dej to taktně najevo a zajisti za sebe náhradu
 • snaž se vnímat duchovní potřeby nemocného
 • umožni nemocnému vyjádřit jeho pocity spojené s vírou
 • poskytni nemocnému informace o nemocničních službách, které mu mohou pomoci při uspokojení duchovních potřeb
 • pomoz nemocnému dodržovat náboženstvím dané rituály (pokud nejsou v rozporu se zdravotnickou etikou)
 • pokud vzniká konflikt mezi náboženskými názory nemocného a jeho léčbou, zprostředkuj rozhovor pacienta s lékařem
 • snaž se zajistit vhodné stravování, pokud to praktikování víry vyžaduje
 • dej nemocnému prostor k modlitbě a rozjímání

posílení zdraví

 • pomoz nemocnému kontaktovat duchovního
 • pomoz nemocnému k účasti na obřadu

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít