Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Životní princip/soulad hodnot, přesvědčení a činů/riziko porušení religiozity - 00170 etapa

Definice

Ohrožení porušenou schopností získávat oporu ve své víře a porušenou schopností podílet se na specifických náboženských obřadech.

Rizikové faktory

 • faktory tělesné - onemocnění, hospitalizace, bolest
 • faktory psychické – neúčelné zvládání psychické zátěže, deprese, nedostatek bezpečí
 • faktory sociokulturní - nedostatek sociální interakce, sociální izolace, kulturní překážky v praktikování náboženství
 • faktory spirituální - utrpení
 • faktory prostředí – nedostatečná možnost dopravy
 • vývojové faktory – přechodná životní období

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť biopsychosociální situaci nemocného
 • posuď, do jaké míry je jeho schopnost praktikovat víru narušena
 • zjisti od nemocného, jaké faktory mu v jeho současné situaci dělají největší obtíže a jak mu můžeš pomoci

prováděcí intervence

 • nech nemocného vyjadřovat pocity tísně, strachu, úzkosti
 • poskytni nemocnému oporu, posiluj jeho víru
 • neber nemocnému naději, vzbuzuj v něm pocit naděje na zlepšení situace
 • zajímej se o názory, hodnoty nemocného
 • odstraňuj nepříjemné pocity nemocného spojené s bolestí, strádáním vlivem choroby

posílení zdraví

 • zprostředkuj nemocnému kontakty s rodinou, přáteli

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít