Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Životní princip/soulad hodnot, přesvědčení a činů/ochota ke zlepšení religiozity - 00171 etapa

Definice

Situace člověka, který je schopen posílit důvěru v náboženské přesvědčení a účast na náboženských obřadech.

Určující znaky

  • žádost o pomoc při zajištění náboženských aktivit – např. při obřadech, stravovacích zvyklostech, oblékání, modlení se, při bohoslužbách, při čtení náboženských textů
  • žádost o schůzku s představiteli svého náboženství
  • žádost, přání odpuštění, usmíření
  • vyžadování náboženských materiálů, prožitků

Ošetřovatelské intervence

posílení zdraví

  • vyslechni žádost nemocného o pomoc, o spolupráci při zajištění náboženských aktivit
  • umožni nemocnému praktikovat obřady, pokud tyto nejsou v rozporu s omezováním svobod spolupacientů, s hygienickými nebo etickými normami nemocničního zařízení
  • zajisti v mezích možností klidné a nerušené prostředí pro schůzku s duchovním
  • zapoj do aktivit rodinu, přátele nemocného
  • chápej požadavky nemocného na zvyklosti jeho víry – v oblékání, komunikaci, stravování, modlení se atd.
  • v rámci možností zajisti dietetické zvyklosti, přísun literatury, kontakt s duchovním, poslední pomazání, rozloučení nemocného s rodinou, spoluvěřícími

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít