Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/dysfunkční odpojování umělé plicní ventilace - 00034 etapa

Definice

Pacient není schopen přizpůsobit se slabší mechanické podpoře dýchání, proto je u něj proces odpojování přerušen nebo prodloužen.

Příčiny vzniku

 • zvýšená svalová slabost nebo únavnost
 • bolest
 • poruchy spánku
 • nedostatečná výživa
 • neúčast nemocného na adaptačním procesu
 • snížená motivace nemocného
 • pocity úzkosti, obav, strachu
 • nedůvěra v ošetřující personál
 • pocity bezmocnosti
 • nedostatečná příprava na přerušení UPV
 • příliš rychlé nebo pomalé odpojování
 • dlouhodobá závislost na UPV
 • špatná předchozí zkušenost při odpojování
 • hluk v okolním v prostředí
 • spěch na oddělení
 • nedostatečná ošetřovatelská péče
 • nedostatek informací
 • neúčinné samočištění dýchacích cest
 • snížená sebeúcta
 • nedostatečná sociální podpora

Určující znaky

subjektivní

 • pocit zvýšené potřeby kyslíku
 • dyspnoe
 • únava
 • obavy ze špatné funkce přístroje

objektivní

 • neklid
 • pocení
 • tachypnoe
 • snížení SaO2 pod 90 %
 • zvýšení TK, tachykardie
 • bledost až cyanóza
 • změna vědomí
 • zvýšené vnímání pacientova dechu
 • neschopnost spolupráce
 • poslechově slabší proud proudící do plic
 • zapojení pomocných dechových svalů
 • agitovanost
 • zhoršené krevní plyny
 • poslechové přídavné zvuky dýchání, slyšitelné hromadění sekretu v dýchacích cestách

Očekávané výsledky

 • pacient se aktivně účastní při procesu odvykání od ventilátoru
 • pacient má obnovené účinné spontánní dýchání
 • pacient nejeví známky dechové nedostatečnosti
 • pacient se snaží zvyšovat svoji soběstačnost v jednotlivých oblastech sebepéče
 • pacient toleruje zvyšování zátěže

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď faktory, které mají vliv na odpojení od ventilátoru – fyziologické funkce, hydratace, stav výživy, svalová síla
 • zjisti informace pacienta o procesu odpojování od ventilátoru
 • zjisti očekávání pacienta

prováděcí intervence

 • informuj pacienta o postupu odpojování od dýchacího přístroje
 • sestav spolu s pomocí lékaře plán odvykání
 • sleduj dechové parametry, saturaci krve kyslíkem během i po odpojení od ventilátoru
 • sleduj výsledky laboratorních testů (krevní plyny) během i po odpojení od ventilátoru
 • udržuj průchodné dýchací cesty
 • pravidelně odsávej sekret z horních cest dýchacích
 • pravidelně prováděj vibrační masáže zad
 • při dechové tísni podej pacientovi kyslík a hned informuj lékaře
 • dle stupně soběstačnosti zabezpeč pomoc v jednotlivých oblastech sebepéče
 • pomoz pacientovi vyvarovat se zvýšené námahy
 • zajisti pacientovi dostatek klidného, nerušeného odpočinku a spánku
 • zapoj pacienta do rehabilitačního dechového programu
 • pečuj o psychiku pacienta (dostatek informací, signalizační zařízení na dosah ruky, být mu na blízku, vlídné, klidné a vstřícné chování)
 • zajisti dostatečný příjem tekutin
 • zajisti konzultaci s dietní sestrou, aby pomohla pacientovi vyloučit z jídelníčku potraviny obsahující velké množství CO2

posílení zdraví

 • poskytni pacientovi dostatek informací o prevenci infekce
 • vysvětli pacientovi důležitost dodržování dostatečného pitného režimu

Centrální rozvod kyslíku a odsávání Dávkovač kyslíku s nebulizací Pulsní oxymetr Kyslíková láhev Redukční ventil Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Upevnění kyslíkové tlakové láhve Centrální rozvod kyslíku Rychlospojka Průtokoměry Průtokoměr Průtokoměr Napojení průtokoměru Kyslíková maska Kyslíková maska s mikronebulizátorem Kyslíková maska s rezervoárem Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Tracheostomická maska Umělý nos Tracheostomie a tracheostomická maska Nebulizátor Kyslíkový mikrostan Podávaní kyslíku kyslíkovým mikrostanem Napojení kyslíkového mikrostanu Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr Analyzátor pro vyšetření ASTRUPA

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít