Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/vykonávání rolí/konflikt rodičovské role - 00064 etapa

Definice

Stav, kdy rodič ve své roli zažívá nejistotu a konflikt při reakci na krizi.

Příčiny vzniku

 • oddělení od dítěte z důvodu chronické nemoci nebo postižení
 • domácí péče o dítě se speciálními požadavky (např. posturální drenáž, monitorování apnoe)
 • změny mezi manžely
 • přerušení rodinného života v důsledku domácího ošetřování

Určující znaky

subjektivní

 • pociťování obavy, zda rodiče budou během hospitalizace nebo doma schopni uspokojit fyzické i emoční potřeby dítěte
 • vyjadřování obav nad změnami rodičovské role
 • vyjadřování obav ze ztráty kontroly nad rozhodováním o dítěti
 • pocity viny, zlosti, strachu, úzkosti v souvislosti s dopadem nemoci dítěte na život rodiny

objektivní

 • rodiče přestávají plnit každodenní péči o dítě
 • rodiče se odmítají zapojit do běžné péče, i když jsou povzbuzováni a podporováni
 • demonstrace pocitů viny, zlosti, strachu, úzkosti v souvislosti s dopadem nemoci dítěte na život rodiny

Očekávané výsledky

 • rodiče pochopí situaci a očekávané role rodičů a dítěte
 • rodiče vyjadřují pocity z onemocnění dítěte a jeho dopadu na rodinný život
 • rodiče zahájili péči o dítě v přiměřeném rozsahu a kvalitě
 • rodiče efektivně řeší poruchy rodinného života

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď individuální situaci a obavy rodičů
 • zjisti, nakolik rodiče rozumí vývojovému stadiu dítěte a co očekávají do budoucna
 • posuď dostupnost a využívání zdrojů

prováděcí intervence

 • povzbuzuj otevřené vyjadřování pocitů
 • poskytni rodičům informace dle jejich individuálních potřeb
 • zapoj rodiče do rozhodování a péče v maximální možné míře
 • povzbuzuj komunikaci mezi rodiči a dítětem
 • doporuč rodičům dostatečný oddech, aby načerpali nové síly

posílení zdraví

 • povzbuzuj rodiče k účasti na kurzech k získání potřebných dovedností

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít