Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Životní princip/soulad hodnot, přesvědčení a činů/duchovní nouze - 00066 etapa

Definice

Narušení principu života, pronikajícího celou existencí jedince a sjednocujícího a přesahujícího jeho biologickou a psychickou podstatu.

Příčiny vzniku

 • přerušení náboženských nebo kulturních vazeb
 • názorové změny
 • převrácený žebříček hodnot
 • etické aspekty terapie
 • velké trápení, utrpení spojené s bolestí

Určující znaky

subjektivní

 • prožívání starostí v souvislosti se smyslem života/smrti nebo přesvědčením/vírou
 • hledání duchovní pomoci
 • kladení otázek o významu vlastní existence
 • pochybnosti o etických aspektech léčebného režimu
 • neschopnost účastnit se obvyklých náboženských obřadů
 • vyčítání nespravedlnosti, hněv na Boha
 • popis noční můry, poruch spánku
 • výhrady k sobě samému, tendence k vlastnímu ponižování

objektivní

 • poruchy chování – zlostná nálada, pláč, izolování se, předpojatost, úzkostnost, apatie, nepřátelství
 • černý humor

Očekávané výsledky

 • pacient slovně vyjádří zvýšený smysl pro sebepojetí
 • pacient se účastní činností spolu s ostatními
 • pacient aktivně vyhledává vztahy
 • pacient diskutuje o přesvědčení, duchovních hodnotách
 • pacient je smířený s danou situací, za kterou nelze nikoho vinit

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči pacientovu náboženskou orientaci
 • povzbuzuj pacienta, aby vyjadřoval své myšlenky a pocity
 • všímej si poruch chování
 • zjisti užívání, abúzus drog
 • zjisti, zda existují duchovní omezení, která mohou mít vliv na ošetřování nebo mohou vytvořit konflikt mezi duchovním přesvědčením a léčbou
 • posuď schopnost navazovat láskyplné vztahy

prováděcí intervence

 • hovoř s pacientem o jeho problémech a vnitřních konfliktech i o tom, co je vyvolává
 • umožni pacientovi na požádání kontakt s věřícím člověkem
 • nezlehčuj a nepřehlížej potřeby a problémy pacienta v duchovní oblasti
 • dej pacientovi najevo, že akceptuješ a respektuješ jeho víru
 • poskytni pacientovi soukromí a čas na provádění náboženských úkonů
 • podpoř pacientovu aktivní účast na stanovení konkrétních cílů péče a léčby
 • pomoz pacientovi najít důvod, proč žít
 • podporuj pacienta v naději na zlepšení situace
 • pomoz pacientovi vyrovnávat se se stresujícími účinky nemoci

posílení zdraví

 • pomoz pacientovi nalézt duchovní zdroje, které mohou pomoci (např. kontakt na duchovního poradce)

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít