Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Životní princip/soulad hodnot, přesvědčení a činů/konflikt v rozhodování - 00083 etapa

Definice

Stav nejistoty člověka, který se rozhoduje o způsobu řešení situace tak, že navodí možnou škodu nebo riziko popření osobních životních hodnot.

Příčiny vzniku

 • deficit podpory okolí
 • pacient si uvědomuje ohrožení hodnotového systému
 • pacient má nedostatek zkušeností v rozhodování
 • pacient má velké množství informací nebo jsou informace rozporuplné
 • pacient má neujasněné osobní hodnoty a přesvědčení

Určující znaky

subjektivní

 • pochybnosti o zvolených rozhodnutích
 • hovory o možných rizicích činností, pro které se rozhodl
 • váhání mezi možnými volbami
 • opožděné  rozhodování
 • pocity úzkosti, strachu, citového rozrušení při rozhodování
 • zaměření na sebe

objektivní

 • tělesné známky úzkosti, strachu nebo citového rozrušení (zvýšená srdeční frekvence, zvýšené svalové napětí, zrychlené dýchání)
 • dotazy na osobní hodnoty a přesvědčení jiných osob

Očekávané výsledky

 • pacient si uvědomuje pozitivní i negativní aspekty výběru
 • pacient vyjadřuje spokojenost se zvolenou činností, volbou, řešením
 • pacient je schopen prožívat pocit uspokojení, radosti
 • pacient nevykazuje známky úzkosti, strachu, napětí
 • pacient má přiměřené sebevědomí a sebehodnocení
 • pacient má ujasněný svůj hodnotový systém, životní priority

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj pacientovy tělesné a psychické projevy úzkosti, strachu a zvýšené psychické tenze

prováděcí intervence

 • vytvoř prostředí důvěry a porozumění
 • vyslechni pacientovy pocity
 • zhodnoť míru podpory rodiny a zainteresuj její členy
 • vybízej nemocného k hledání různých řešení
 • nenabízej rady a hotová řešení, koriguj mylná přesvědčení
 • motivuj pacienta k vlastnímu vyjádření hodnot, stanovení priorit
 • dohodni časový limit pro účinné řešení

posílení zdraví

 • podporuj pacienta v učiněných rozhodnutích, zejména v neočekávaných situacích
 • doporuč pacientovi účast na edukaci, jak mírnit stres, chovat se asertivně

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít