? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/zhoršené ovládání pojízdného vozíku - 00089 etapa

Definice

Stav s omezenou schopností samostatně ovládat invalidní vozík.

Příčiny

 • onemocnění kloubů, svalů horních končetin
 • technická závada vozíku

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na nepohodlí nebo zhoršenou schopnost ovládat invalidní vozík

objektivní

 • zhoršená schopnost ovládat manuální nebo elektrický vozík v rovném nebo nerovném terénu
 • zhoršená schopnost ovládat manuální nebo elektrický vozík na stoupajícím nebo klesajícím povrchu

Očekávané výsledky

 • pacient se může pohybovat v prostředí a zachovávat maximální soběstačnost
 • pacient umí spolehlivě ovládat invalidní vozík
 • pacient zná dostupné zdroje a umí je využívat
 • pacientovi je umožněn bezpečný pohyb v jeho prostředí a na veřejnosti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti diagnózu, která přispívá k imobilitě
 • urči faktory prostředí, které nemocnému nejčastěji brání v pohybu
 • zjisti, zda pojízdný vozík umožňuje pacientovi plnou mobilitu

prováděcí intervence

 • klaď maximální důraz na nezávislost
 • doporuč dodavatele vozíku k úpravě podle velikosti a nároků na vybavení s přihlédnutím ke schopnostem pacienta
 • posuď bezpečnost pacienta při jízdě a přesunu z vozíku a na vozík
 • doporuč vhodné úpravy doma, v zaměstnání

posílení zdraví

 • dle potřeby zaškol a podporuj asistující osoby
 • doporuč účast v podpůrných skupinách podle druhu onemocnění nebo postižení
 • podporuj a povzbuzuj pacienta i blízké osoby

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 8. března 2021 05:02