Ošetřovatelské postupy

 ? 

HYGIENICKÁ PÉČE etapa

Potřeba čistoty, hygieny je základní biologickou potřebou. Vytváří se postupně od nejútlejšího věku v podobě hygienických návyků. U různých lidí je potřeba hygieny různě vyjádřena. To, co pro jednoho člověka bude standard, dostatečná péče o čistotu těla, může jiný považovat za nedostačující. Potřeba hygieny je individuální a je předpokladem pro pocit osobní pohody a tím zasahuje do oblasti potřeb psychologických.

Potřebu hygieny můžeme definovat ve třech rovinách:

 • biologické – odstraňuje mikroorganizmy, sekrety a exkrety z těla, brání vzniku infekce a následných komplikací, udržuje kůži v dobrém stavu;
 • psychologické – navozuje pozitivní emoce, pocit spokojenosti, napomáhá relaxaci a uvolnění;
 • sociální – vytváří příjemné prostředí, je předpokladem pozitivních meziosobních vztahů.

Faktory ovlivňující hygienickou péči:

 • biologické – věk, pohlaví, stav, neporušenost a typ kůže (TT, pocení, …), nemoc, pohybová aktivita (nutno zhodnotit soběstačnost v aktivitách denního života – ADŽ, pro ošetřovatelský personál je nutné vědět, které hygienické činnosti zvládne nemocný sám a při kterých je nutné zajistit dopomoc);
 • psychické – emocionální ladění, nároky na potřebu hygieny, prostředí (intimita, klid apod.);
 • sociální – výchova, hygienické návyky, civilizace, prostředí (vybavení, zázemí), móda;
 • životní prostředí – teplota, vlhkost vzduchu na pokoji.

Hygienická péče:

 • znamená udržování osobní čistoty
 • je ovlivněna kulturními, sociálními, rodinnými a individuálními faktory i osobními znalostmi o zdraví a hygieně
 • je poskytována dle aktuálních potřeb každého nemocného
 • pro zdravotnický personál je nutné vědět, které hygienické činnosti zvládne nemocný sám a při kterých je nutné zajistit dopomoc

Druhy hygienické péče:

 • celková koupel na lůžku
 • celková koupel v koupelně
 • péče o vlasy
 • péče o nehty
 • péče o dutinu ústní
 • hygienická péče o znečištěného nemocného

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít