Terapie

 ? 

Imunoterapie etapa

 • doplňková metoda v léčbě nádorů
 • aplikace látek, které jsou chemicky stejné či podobné látkám produkovaným buňkami lidského těla
 • podávané terapeutické koncentrace látek vysoko překračují fyziologické hodnoty, které tělo tvoří
 • cílem je ovlivnit imunitní systém tak, aby rozpoznal nádorové buňky a nádor zlikvidoval
 • imunoterapie je nejčastěji zařazována po ukončení chemoterapie

Farmaka užívaná při bioterapii

 • a) hematopoetické růstové faktory
 • b) imunomodulační cytokiny
 • c) rekombinantní humánní protilátky

ad a)

  • hematopoetické růstové faktory v organizmu regulují procesy krvetvorby
  • leukocytární růstové faktory – přípravek Neupogen, Neulasta
  • erytropoetin – hormon stimulující tvorbu červených krvinek – přípravek Eprex, Recormon, Aranesp

ad b)

Interferon alfa

 • cytokin, který interferuje s množením virů v buňkách a který má imunomodulační vlivy
 • používá se v malém počtu onkologických indikací – u myeloproliferativních onemocnění, při kterých si nemocní aplikují interferon s.c. inj. ob den či denně
 • další indikací je remise u mnohočetného myelomu, adenokarcinomu ledviny
 • přípravek Intron A, Roferon, Pegintron inj.

Nežádoucí účinky interferonu

 • bolesti svalů, horečka, dušnost, únava - příznaky připomínají virovou infekci a proto s označují jako "flu-like syndrome" (nastupuje 2-4 hodiny po injekci a trvá 4-8 hodin)
 • deprese
 • velmi snižují kvalitu života

Interleukin-2

 • stimuluje buněčnou obranu
 • využití u adenokarcinomu ledviny
 • přípravek Proleukin

ad c)

  • tím, že se protilátka naváže na nějaký antigen nádorové buňky, nastartuje imunologické procesy, které vedou ke zničení buňky podobně, jako kdyby se navázala na nějakou bakterii
  • na monoklonální látky je možné navázat buněčný jed (toxin) nebo radioaktivní prvek, a tak jejich účinek na nádorové buňky zesílit

rituximab přípravek Mabthera (používá se u B lymfomů)

ibritumomab tiuxetan – přípravek Zevalin (použití u B buněčných proliferací)

campath-1H – přípravek MabCampath (používá se v léčbě chronické lymfatické leukemie)

protilátka proti epidermálnímu růstovému faktoru HER-2/neu – přípravek Herceptin (při léčbě karcinomu prsu)

bevacizumab – přípravek Avastin (protilátky pro léčbu karcinomu rekta)

cetuximab – přípravek Erbitux (u epidermálních kolorektálních nádorů)

 • pouze u malého počtu nádorů mají tyto léky potenciál člověka zcela uzdravit
 • jde o velmi nákladnou léčbu, která finančně mnohonásobně předčí léčbu cytostatiky

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít