Terapie

 ? 

léčba infekčních komplikací etapa

 • infekce vzniká v důsledku snížené obranyschopnosti u pacientů s maligním onemocněním
 • nejvýraznější poruchu obranyschopnosti mají nemocní s hematologickým maligním onemocněním
 • infekce jsou mnohdy příčinou úmrtí pacienta

Rizikové faktory pro vznik infekce

 • poškození mechanických ochranných bariér, především sliznic a kůže, v důsledku
  • invazivně rostoucího tumoru
  • iatrogenního poškození (po léčbě některými cytostatiky, žilní a močové katétry, umělá plicní ventilace)
 • leukopenie – neutropenie jako důsledek chemoterapie nebo radioterapie
  lehká neutropenie – hodnoty 1,0-0,5.109/l – mírné riziko infekce
  středně těžká neutropenie – 0,5-0,1.109/l – střední riziko infekce
  těžká neutropenie - <0,1.109/l – velmi vysoké riziko infekce
 • imunodeficience – porucha imunitních mechanizmů se může týkat imunity zprostředkované buňkami (u Hodgkinovy choroby, po léčbě kortikoidy) i imunity protilátkové (u mnohočetných myelomů, nehodgkinských lymfomů)
 • další přidružené faktory
  • dlouhodobá imobilizace nemocného
  • malnutrice
 • přidružená onemocnění (diabetes mellitus, selhávání ledvin)

Druhy infekcí

 • bakteriální (Streptokoky, Stafylokoky, Enterokoky, Pseudomonas, Klebsiely)
 • mykotické (kvasinky, plísně)
 • virové (Herpes simplex, cytomegalovirus, varicella-zoster)
 • parazitární (Toxoplazmagondii)

Projevy infekcí

 • převládají infekce bakteriální a mykotické
 • infekce u onkologického pacienta může mít odlišný klinický obraz
 • pacient s neutropenií není schopen vytvořit rozsáhlý zánětlivý infiltrát, proto jsou lokální příznaky omezené
 • ve většině případů je jedinou známkou zánětu vzestup TT nad 38 °C
 • u neutropenického pacienta může velmi rychle dojít k rozvoji septického stavu

Prevence infekcí

režimová opatření

 • důsledné mytí rukou ošetřujícího personálu
 • izolace nemocného
 • dodržování hygieny nemocného – celotělová hygiena, omytí po vyprazdňování moči i stolice
 • dodržování hygieny prostředí – denní úklid, dezinfekce povrchů, ne květiny v květináči či ve váze (růst plísní), ne zvlhčovače vzduchu se stojatou vodou
 • péče o vstupy a výstupy (žilní katétry, močové cévky atd.)
 • nejpřísnější opatření jsou zajištěna u nemocných po transplantacích kostní dřeně

úprava granulocytopenie

 • v indikovaných případech aplikace hemopoetických růstových faktorů

posílení obranyschopnosti

 • aplikace polyvalentních imunoglobulinů u pacientů s nízkými hodnotami imunoglobulinů (u pacientů s život ohrožující infekcí nebo u pacientů s často recidivujícími závažnými bakteriálními infekcemi)

 

 

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít