Terapie

 ? 

substituční léčba krevními deriváty etapa

  • substituční terapie představuje v onkologii jedno ze základních opatření podpůrné péče
  • řeší závažné syndromy útlumu krvetvorby v důsledku chemoterapie, radioterapie nebo základního onemocnění
  • dalším důvodem substituce může být zvýšený zánik krevních elementů, nejčastěji z imunopatologických příčin

Transfuze erytrocytů

  • léčba anemického syndromu
  • za hrozbu se považuje pokles hemoglobinu pod 70 g/l

Transfuze trombocytů

  • léčba trombocytopenie substitucí destičkovými koncentráty při závažném krvácení
  • substituce je kontraindikována u nemocných s trombotickou trombocytopenickou purpurou, která se může objevit např. po léčbě mitomycinem C, u nemocných s karcinomem žaludku

Aplikace plazmy a plazmatických derivátů

  • nejčastěji se používá čerstvě zmrazená plazma, u které by měl být zachován normální obsah stabilních koagulačních bílkovin, albuminu a imunoglobulinů
  • plazmatické deriváty – nejčastěji koncentráty faktoru VIII (Kryobulin, Criostat, Haemate P), faktoru IX nebo protrombinového komplexu (Bebulin, Hemofaktor, Protromplex), fibrinogen (preparát Fibrinogen, Haemocompletan P), albumin (5 a 20% roztoky), imunoglobuliny

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít