Terapie

 ? 

Kojení etapa

Výživa dítěte kojením

Výživa mateřským mlékem (MM) představuje ideální a ničím nenahraditelný způsob výživy malých dětí.

Výhody kojení pro dítě

 • složení MM odpovídá potřebám dítěte, jeho složení se mění v souvislosti s růstem a vývojem dítěte, složení se mění i během jednoho dne, během každého jednotlivého kojení
 • kojení zajišťuje ochranu dítěte proti infekčním chorobám
 • MM obsahuje celou řadu složek, které zajišťují obranyschopnost dítěte (lyzozym, laktoferin, imunoglobin IgA)
 • kojené děti mají nižší počet infekcí než děti nekojené, zároveň jsou chráněny před možným přívodem alergenů
 • u kojeného dítěte prakticky není možné překrmování, proto jsou kojené děti více chráněny před rozvojem obezity
 • kojení snižuje pravděpodobnost rozvoje diabetu mellitu a přispívá k prevenci aterosklerózy
 • při kojení vzniká silné citové pouto mezi matkou a dítětem, což je velmi významné pro psychický vývoj dítěte

Výhody kojení pro matku

 • kojení příznivě ovlivňuje duševní pohodu matky po porodu
 • oxytocin vyplavovaný při kojení stahuje dělohu a pomáhá tak při zástavě krvácení po porodu
 • kojení snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků
 • MM je kdykoli přístupné, matka kdykoli a kdekoli může své dítě nakojit, nepotřebuje k tomu žádné další pomůcky, je to pohodlnější než příprava umělé výživy, je to finančně nenáročné

Faktory ovlivňující kojení

Deset kroků k úspěšnému kojení

 • zdravotnické zařízení musí mít vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je praktikována všemi členy týmu
 • zdravotnický personál musí provádět kroky k podpoře kojení
 • těhotné ženy by měly být informované o výhodách a způsobech kojení
 • je třeba zahájit kojení co nejdříve po porodu, nejpozději půl až jednu hodinu po porodu
 • ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i v případě, kdy jsou odděleny od svých dětí
 • nepodávat dětem jinou výživu než MM, s výjimkou lékařsky indikovaných případů
 • umožnit matkám a dětem zůstat spolu 24 hodin denně (rooming-in)
 • podporovat kojení podle potřeby dítěte, nikoli podle předem daného časového harmonogramu
 • nedávat kojeným dětem dudlíky, šidítka
 • povzbuzovat zakládání dobrovolných skupin matek pro podporu kojení a upozorňovat na ně matky při propouštění z porodnice (www.kojeni.cz)

Faktory negativně ovlivňující kojení

 • úzkost matky z možného selhání při kojení
 • nedostatečná podpora ze strany zdravotnických pracovníků či členů rodiny
 • anestezie, silná sedativa, bolest, stres, únava mohou nepříznivě ovlivnit začátek kojení
 • předčasné zavedení příkrmu, používání dudlíků, saviček
 • nedostatečná instruktáž matky
 • oddělená péče o matku a dítě
 • vnucování režimu dítěti, časové omezování
 • nesprávná technika kojení

Složení mateřského mléka

 • složení mléka je ideálně přizpůsobeno potřebám dítěte
 • složení MM respektuje zrání jednotlivých funkcí dítěte, zejména trávicího ústrojí a CNS
 • změny ve složení se týkají základních živin i obranných látek

Živiny v MM

bílkoviny

 • hlavní bílkovinou MM je laktalbumin a kasein v poměru 9:1 v mlezivu a 6:4 ve zralém MM
 • nižší hladina kaseinu umožňuje lehčí stravitelnost, mléko setrvává v žaludku kratší dobu, než by tomu bylo u dítěte živeného kravským mlékem
 • z těchto důvodů je kojené dítě dříve hladové, chce pít častěji

tuky

 • tuky představují proměnlivou složku MM, jejich množství kolísá od 2 g/100 ml v mlezivu po 4-4,5 g/100 ml v MM
 • množství se mění v průběhu dne i v průběhu jednoho kojení (více tuků je později odpoledne a ke konci jednoho kojení)
 • mléko vyplavené na začátku kojení je mléko přední a slouží především k uhašení žízně
 • mléko ke konci kojení (zadní) je bohaté na tuk, poskytuje dítěti zdroj energie a sytí jej
 • tuky jsou tvořeny především triacylglyceroly, mastné kyseliny jsou z větší části nenasycené (kys. linolová, linoleinová a arachnoidová – jsou důležité především pro rozvoj CNS)
 • MM dítěti poskytuje i enzym – mateřskou lipázu obsaženou v mléce, která pomáhá dítěti se štěpením tuků

sacharidy

 • hlavním sacharidem je laktóza
 • v mlezivu je asi 4 g/100 ml, v MM asi 7 g/100 ml sacharidů
 • laktóza a příznivá střevní flóra (Lactobacillus bifidus) usnadňují vstřebávání železa a vápníku

Technika kojení

 • správná technika je základem pro úspěšné kojení
 • je třeba zvolit správnou polohu pro matku i dítě (obličej, hrudník, břicho i kolena dítěte směřují k matce)
 • dítě je přikládáno k prsu, ne prs k dítěti
 • dítě musí být před kojením klidné, nesmí křičet
 • u dobře sajícího dítěte dolní ret a jazyk překrývají oblast pod bradavkou, ret je ohrnutý, špička nosu a brada se dotýkají prsu, většina prsního dvorce je v ústech dítěte
 • matka volí polohu při kojení podle své potřeby – poloha vleže, vsedě, boční držení, zadní držení, poloha tanečníka, poloha v polosedě s podloženýma nohama atd.

Známky správného sání

 • dítě má široce otevřená ústa
 • dvorec je v ústech dítěte
 • při pití dítě pohybuje ušními boltci, tváře dítěte nevpadávají
 • je slyšet, že dítě polyká
 • matka nemá bolestivě nalité prsy

Známky nesprávného přiložení

 • dítě nemá široce otevřená ústa
 • jazyk je vzadu v dutině ústní
 • dítě má v ústech pouze bradavku, ne dvorec
 • při pití vpadávají tváře dítěte
 • dítě mlaská
 • prs se při pití vytahuje a pohybuje

Důsledky nesprávného přiložení k prsu

 • bolestivě poškozené bradavky
 • nalité prsy
 • snížená tvorba mléka
 • nespokojené a neprospívající dítě
 • nespokojená matka

Projevy dostatečného kojení

 • dítě je spokojené
 • má dostatek pomočených plen (6-8/den)
 • během 2-3 týdnů dosáhne zpět porodní hmotnosti
 • zhruba platí, že v půl roce zdvojnásobí, v roce ztrojnásobí porodní hmotnost
 • stolice odchází 3-5x/den, má typický vzhled míchaných vajíček, později je stolic méně, může být i několikadenní pauza
 • ve 3. a 6. týdnu a 3. a 6. měsíci prochází dítě tzv. růstovými spurty a vyžaduje častější kojení než obvykle

Další zásady úspěšného kojení

 • nepřidávat ke kojení žádné čaje či jiné tekutiny po dobu výlučného kojení
 • neodstříkávat po každém kojení, odstříkává se jen tehdy, je-li mléka nedostatek a nebo je ho v prsou velký přebytek
 • při nedostatku mléka je zbytečné hned zavádět přídavky, výhodnější je zvýšit frekvenci kojení na 12-15/den, opakovaně přikládat dítě k oběma prsům a odstříkávat mezi kojením
 • tvorba se nezvýší hned, vyžaduje to několikadenní úsilí
 • předčasné zavádění tekutin či přídavků je příčinou předčasného ukončení kojení
 • kojit výlučně do 6. měsíce věku
 • kojit je možné během většiny běžných onemocnění, pro dítě je mléko zdrojem protilátek proti infekci matky
 • kojení nemusí být přerušeno ani při léčbě matky léky (je jen malá skupina léků, které se nesmí při kojení užívat)
 • kojení není spolehlivou antikoncepcí

Uchovávání odstříkaného MM

 • odstříkané MM se uchovává v lednici po dobu 24 hodin nebo v mrazničce při minus 20 °C po dobu 3 měsíců
 • sběrná nádoba na odstříkané mléko nemusí být sterilní, stačí ji vymýt horkou vodou s teplotou 80 °C
 • před použitím matka mléko nechá rozmrazit při pokojové teplotě, rozmrazené mléko již nesmí znovu zamrazit
 • při krmení dítěte odstříkaným MM (OMM) lze použít alternativní způsoby krmení – lžičkou, kádinkou, sondou, stříkačkou, po prstu atd.

Dárcovství MM

 • dárkyně musí být poučena o odstříkávání mléka a dodržování osobní hygieny (čistota rukou, osobní hygiena)
 • odstříkává ručně – je menší riziko bakteriální kontaminace MM
 • při použití odsávaček musí být matka poučena o jejich sterilizaci
 • odstříkává do sběrných lahví, obsah ihned zamrazí a další dávku přidává na zmrazenou část
 • transport zmrazeného MM do banky probíhá v přenosné lednici tak, aby se mléko nerozmrazilo
 • v bance je mléko uloženo do mrazicího boxu, označeno údaji o dárkyni
 • před použitím se mléko pasterizuje, provádějí se odběry a vyšetření
 • pasterizace se provádí při 62,5 °C po dobu 30 minut, pak se mléko rychle ochladí a opět zamrazí

Důvody pro použití mléka z banky

 • výživa MM je nejlepší a má přednost před použitím náhražek, jako je čaj, glukóza, převařená voda či Fantomalt nebo před náhražkami vyrobenými z kravského  mléka
 • mléko z banky se využívá i u nezralých či patologických novorozenců, kde je matka odloučena od dítěte a nemůže krmit své dítě
 • v neonatologických centrech se snaží tyto novorozence co nejrychleji převádět z parenterální výživy na enterální, protože krmení MM pomáhá adaptovat zažívací trakt a přispívá k optimalizaci střevní flóry
 • výživa MM snižuje výskyt BPD (bronchopulmonální dysplazie), NEC (nekrotická enterokolitida), ROP (retinopatie) u nedonošených dětí inkorporací fosfolipidů do buněčných membrán, zlepšuje kognitivní funkce těchto dětí
 • čím je dítě nedonošenější, tím důležitější je použití MM vlastní matky

Využití mléka z banky

Nutriční důvody

 • nedonošené děti při  zahájení enterálního krmení
 • u neprospívajících dětí, pokud matka nemůže kojit, nemá dostatek MM, je odloučena od dítěte, matka HIV pozitivní
 • bronchopulmonální dysplazie (BPD)
 • intolerance stravy
 • pooperační stavy
 • syndrom krátkého střeva
 • renální selhání
 • popáleniny
 • vrozené poruchy metabolizmu

Terapeutické důvody

 • infekce (průjmy, sepse)
 • pooperační stavy (omfalokéla, gastroschiza, po kolonostomiích, atrézie/stenóza střeva)
 • těžké alergie
 • vrozené poruchy metabolizmu
 • orgánové transplantace
 • neinfekční intestinální onemocnění (syndrom dráždivého tračníku, ulcerózní kolitidy)

Poradenství při kojení

 • první poradenství provádějí sestry na porodnických odděleních nemocnic
 • maminky by měly odcházet do domácí péče s miminkem, které umí správně sát z prsu, je u něho patrné zastavení poklesu porodní váhy po narození a začíná přibývat na hmotnosti
 • v případě problémů s kojením je maminkám k dispozici laktační poradenství, které může poskytovat informace prostřednictvím internetové poradny, telefonních linek  nebo může laktační poradkyně navštívit maminku doma
 • více informací lze nalézt na www.kojeni.cz

Správné přiložení dítěte k prsu Poloha vsedě při kojení Poloha tanečníka při kojení Boční držení dítěte při kojení Vertikální poloha při kojení Kojení dvojčat Pomůcky pro polohování při kojení Pomůcky ke kojení pro matky Krmení novorozence lžičkou Krmení novorozence stříkačkou Krmení novorozence stříkačkou po prstu Krmení novorozence cévkou po prstu Držení novorozence při krmení Krmení novorozence kádinkou Krmení novorozence cévkou po prsu Ohřev mléka pro novorozence

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít