Terapie

 ? 

Aminoglykosidová antibiotika etapa

 • gentamycin, tobramycin, kanamycin
 • netilmicin, amikacin
 • streptomycin, neomycin
 • isepamycin – novější

 

 • působí baktericidně na množící se mikroorganizmy i mikroorganizmy v klidové fázi
 • působí inhibici proteosyntézy bakteriální membrány
 • hlavně působí na gramnegativní bakterie
 • méně na grampozitivní a téměř jsou neúčinná u anaerobů a Haemophilus influenzae
streptomycin
 • léčba tuberkulózy
gentamycin, tobramycin, netilmicin, amikacin
 • těžké infekce způsobené gramnegativními mikroby – sepse, pneumonie, infekce močových cest, peritonitida
 • často se využívá synergického působení aminoglykosidů s betalaktamovými antibiotiky – nutné je, aby aplikace jednotlivých léčiv probíhala odděleně – fyzikální inkompatibilita
neomycin
 • pouze lokálně pro vysokou toxicitu
 • často v kombinaci s bacitracinem a polymyxinem v kožním lékařství
nežádoucí účinky aminoglykosidů
  • neurotoxicita – vestibulární poškození (závratě, ztráta rovnováhy)
  • ototoxicita – nejprve je postižena slyšitelnost tónů, šelesty, hučení v uších, zhoršení sluchu až hluchota
  • nefrotoxicita – kumulace aminoglykosidů v ledvinách
  • alergické reakce – včetně kontaktních dermatitid u ošetřujícího personálu
  • paralýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dýchání po vyšších dávkách jako důsledek vlivu na nervosvalovou ploténku – z toho důvodu se aminoglykosidy nedoporučují používat v kombinaci např. s narkotiky navozujícími myorelaxaci

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít