Terapie

 ? 

Lokální anestetika etapa

 • látky, které reverzibilně tlumí až blokují vedení vzruchu senzitivními neurony do CNS
 • v místě aplikace vyvolávají místní znecitlivění
 • prvním izolovaným lokálním anestetikem byl kokain (1860), poprvé byl klinicky použit k povrchové anestezii rohovky (1884)
 • prokain byl syntetizován v roce 1905
 • některá lokální anestetika lze použít systémově také jako antiarytmika
 • čím je větší prokrvení tkáně a čím je vyšší koncentrace aplikovaného lokálního anestetika, tím je absorpce rychlejší a nežádoucí účinky se projeví i na jiné orgány
 • lokální anestetika blokují otevření iontového kanálu a zbraňují pohybu Na+ iontů do nitra buňky – proces vedení vzruchu je na přechodnou dobu přerušen
 • účinnost anestetika je významně ovlivněna pH
  • v alkalickém prostředí je účinnost vyšší
  • v kyselém prostředí (v zánětlivé tkáni) je účinnost nižší
 • průmyslově vyráběná lokální anestetika často obsahují vazokonstrikční přísadu – adrenalin, nafazolin
 • vazokonstrikční přísada snižuje rychlost resorpce lokálního anestetika v místě aplikace a tím prodlužuje jeho anestetický účinek

Typy lokální anestezie

topická lokální anestezie (povrchová)

  • aplikuje se ve formě roztoku, masti nebo gelu na kůži nebo sliznici
  • po průniku k nervovým zakončením způsobí jejich znecitlivění
  • použití – v oftalmologii, ortorinolaryngologii, urologii a v dermatologii

infiltrační lokální anestezie

  • aplikuje se injekčně do podkoží a do svalstva – tzn. do okolí nebo přímo do místa zákroku
  • použití - u menších chirurgických zákroků

svodná anestezie – anestezie blokující nervové kmeny

  • po aplikaci do blízkosti nervového kmene se přeruší vedení vzruchů v oblasti, kterou kmen senzitivně zásobuje
  • použití – ve stomatologii, při drobných chirurgických zákrocích
  • epidurální anestezie – anestetikum se podává do epidurálního prostoru, kde působí na kořeny míšních nervů

subarachnoideální (míšní, spinální, lumbální) anestezie

  • aplikuje se do páteřního kanálu do prostoru likvoru, aby nedošlo k poranění míchy
  • resorpce lokálního anestetika je při lumbální anestezii velmi pomalá
  • nepřidává se vazokonstrikční přísada
  • použití – u zákroků v dutině břišní, v pánvi, na dolních končetinách, nelze-li použít celkovou anestezii

Rozdělení lokálních anestetik

esterová lokální anestetika

 • krátká doba účinku
 • jsou metabolizována plazmatickou cholinesterázou

kokain

 • pro svou návykovost se v praxi používá výjimečně
 • spadá pod zákonná ustanovení o omamných a psychotropních látkách
 • má dobrý anestetický a současně i vazokonstrikční účinek

prokain

 • působí krátkodobě
 • zvyšuje účinek periferních myorelaxancií
 • používá se omezeně – riziko toxických účinků na játra a ledviny

tetrakain

 • je až 16x účinnější než prokain
 • nástup účinku je rychlý, působení dlouhé
 • je velmi toxický – od jeho použití se upouští

benzokain

 • někdy součást lékových forem používaných při onemocnění dutiny ústní a hltanu

amidová lokální anestetika

 • v současnosti nejvíce používaná
 • menší výskyt alergických reakcí
 • jsou metabolizována jaterními mikrozomálními enzymy – nepodávat pacientům s těžší poruchou jater

trimekain

 • středně dlouho působí
 • nástup účinku je velmi rychlý
 • využití při poruchách srdečního rytmu

mepivakain

 • ve stomatologii

bupivakain

 • velmi účinný a dlouhodobě působící
 • pro gynekologické a urologické operace
 • nežádoucí účinek – kardiotoxický

prilokain

 • kombinuje se s lidokainem
 • nežádoucí účinek – může navodit methemoglobinemii

artikain

 • rychlý nástup účinku
 • místo benzenového jádra má thiofen
 • dobrá penetrace do kostní tkáně
 • využití ve stomatologii

cinchokain

 • jedno z nejúčinnějších i nejtoxičtějších lokálních anestetik
 • vysoké riziko absorpce do krevního oběhu
 • používá se výhradně k topické anestezii – součást mastí, krémů, čípků
 • pouze k léčení bolestivých hemoroidů, trhlin v oblasti konečníku, u pásového oparu

oxetakain

 • v kombinaci s antacidy se používá pro anestezii žaludeční sliznice (např. u gastroduodenálního vředu)
 • je účinný i při nízkém pH

Nežádoucí účinky lokálních anestetik

 • CNS – ospalost nebo euforie, neklid, nervozita, třes, křeče, zamlžené vidění nebo hučení v uších
 • kardiovaskulární systém – působí kardiodepresivně (snížení srdeční aktivity, pokles krevního tlaku)
 • methemoglobinemie – např. prilokain – při vysokých dávkách přeměna hemoglobinu na methemoglobin, což je nebezpečné u kardiaků a astmatiků
 • alergické reakce – hypersenzitivní rekce – kožní exantémy, enantémy, edémy, někdy se může projevit astmatickým záchvatem, může dojít až k  anafylaktickému šoku
 • možnost senzibilizace zdravotnického personálu – opakované potřísnění pokožky

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít