Terapie

 ? 

Antihyperlipidemika etapa

 • antihyperlipidemika (hypolipidemika) jsou léčiva, která snižují koncentraci plazmatických lipidů a lipoproteinů – omezují riziko aterosklerózy
 • snižují buď hladinu cholesterolu, nebo hladiny triglyceridů
 • zlepšují cévní funkce
 • používají se  při léčbě poruchy metabolizmu lipidů
 • farmakoterapie buď snižuje vstup lipoproteinů do plazmy, nebo zvyšuje rychlost jejich odstraňování z plazmy
 • léčba je často doživotní

léčiva snižující koncentraci plazmatického cholesterolu

snížení cholesterolu lze dosáhnout různými mechanizmy:

léčiva snižující intestinální vstřebávání cholesterolu

cholestyramin, colestipol

 • patří mezi pryskyřice (iontoměniče)
 • váží ve velké míře žlučové kyseliny
 • 1 gram těchto pryskyřic je schopen navázat 100 mg žlučových kyselin
 • po požití zůstávají ve střevě
 • jsou nerozpustné ve vodě
 • nejsou absorbovány a ani jinak metabolicky měněny

použití

  • familiární hypercholesterolemie
  • k léčení dětí a žen ve fertilním věku
  • kombinací se statiny a niacinem je dosaženo většího účinku

nežádoucí účinky

  • GIT potíže – úporná zácpa
  • poškozená absorpce vitaminů rozpustných v tucích (nutná jejich suplementace)

ezetimib

 • selektivně inhibuje intestinální absorpci cholesterolu
 • blokuje vstřebávání cholesterolu v tenkém střevě (tím se sníží přísun cholesterolu ze střeva do jater)
 • po perorálním podání se rychle vstřebává

použití

  • primární cholesterolemie
  • používán v kombinaci nebo samostatně u pacientů netolerujících statiny

nežádoucí účinky

  • mírné bolesti hlavy a břicha
  • průjem
  • myopatie (zánět kosterního svalu) až rabdomyolýza – pacient musí hlásit jakoukoliv svalovou bolest, slabost nebo citlivost

léčiva inhibující syntézu cholesterolu a VLDL

statiny - lovastatin, pravastatin, fluvastatin, simvastatin, atorvastatin

 • považovány za nejúčinnější hypocholesterolemika
 • účinné kompetitivní inhibitory klíčového enzymu v biosyntéze cholesterolu (HMG-CoA reduktázy)
 • mají i antiagregační účinek, vliv na úpravu endoteliálních funkcí, stabilizace ateromatózních plátů
 • inhibují syntézu cholesterolu v játrech (tím snižují buněčnou koncentraci cholesterolu)
 • dochází k rychlejšímu odstraňování LDL cholesterolu z  oběhu

použití

  • familiární hypercholesterolemie
  • v kombinaci s iontoměniči snižují cholesterol až o 60 %

nežádoucí účinky

  • kontraindikace v těhotenství, u kojících matek a u dětí
  • jaterní poruchy
  • myositida až  rabdomyolýza

kyselina nikotinová

 • synonymum – niacin
 • snižuje jak koncentraci cholesterolu, tak triglyceridů

použití

  • hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie

nežádoucí účinky

  • kožní zarudnutí a svědění – lze omezit podáváním po jídle
  • kontraindikace u pacientů s poškozenou funkcí jater, při peptickém vředu a při dně
  • nutná opatrnost u diabetiků

léčiva snižující plazmatické triglyceridy

 • normální plazmatická koncentrace triglyceridů se udává do 1,7 mmol/l
 • vysoké koncentrace triglyceridů – vysoké riziko pankreatitidy a riziko ICHS

léčiva ovlivňující syntézu VLDL

niacin

 • jaterní nadprodukce VLDL
 • niacin snižuje syntézu triglyceridů
 • cholesterol je odvozen od LDL cholesterolu
 • snížená hladina VLDL vede k poklesu hladin LDL a tím i cholesterolu v oběhu

použití

  • hypertriglyceridemie

léčiva ovlivňující konverzi plazmatických lipoproteinů

fibráty – gemfibrozil, fenofibrát, bezafibrát, ciprofibrát, klofibrát

 • ovlivňují konverzi plazmatických lipoproteinů
 • nesnižují pouze triglyceridy
 • snižují celkový a LDL-cholesterol a mírně zvyšují HDL-cholesterol

použití

  • hyperlipoproteinemie
  • prevence akutní pankreatitidy u pacientů se závažnou hypertriglyceridemií
  • snižují nebezpečí infarktu myokardu

nežádoucí účinky

  • trávicí potíže
  • kožní reakce, padání vlasů
  • některé fibráty zvyšují riziko vzniku žlučových kamenů

kontraindikace

  • v těhotenství a při kojení
  • při těžkém poškození jater a ledvin
  • uvážlivě kombinovat se statiny – zvýšené riziko zánětu příčně pruhovaného svalstva až rabdomyolýzy
  • při současném podávání antikoagulancií – snížit dávku antikoagulancií – měřit plazmatický trombin

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít