Lékařské diagnózy

 ? 

Akutní pravostranné srdeční selhání etapa

Definice:

Je charakterizované náhlým vzestupem plnicího tlaku pravé komory a akutní respirační insuficiencí.

Etiopatogeneze:

Podstatou je náhle vzniklý vysoký odpor v plicnici nebo v plicním řečišti pro krevní proud, který přitéká z pravé komory. Odpor je způsoben nejčastěji embolem.

Příčiny:

 • tromboembolická nemoc
 • infarkt pravé srdeční komory

Příznaky:

 • stenokardie u IM
 • klidová dušnost
 • hemoptýza
 • zvýšená náplň krčních žil
 • hypotenze
 • synkopa
 • náhlá smrt

Diagnostika:

Anamnéza

lékař zjišťuje data cíleně, aby nemocný byl co nejméně rozhovorem zatěžován

 • stenokardie
 • palpitace
 • dušnost
 • hemoptýza

Fyzikální vyšetření

 • pohled – cyanóza, pohyby hrudníku, poloha, barva a charakter sputa, náplň krčních žil, otoky
 • poslech – ozvy srdeční, arytmie, cval, šelesty, chropy
 • pohmat – otoky, úder hrotu, pulz

Laboratorní vyšetření

 • standard
 • astrup (hypoxemie a hyperkapnie)
 • N terminální pro brain natriuretický peptid
 • sérologická vyšetření k průkazu zánětlivých onemocnění myokardu

Přístrojová vyšetření

 • RTG srdce a plic (městnání v plicním řečišti)
 • EKG (IM, hypertorfie a přetížení levé komory a síně nebo pravé komory a síně, bloky Tawarova raménka arytmie)
 • ECHO (velikost levé komory, snížení srdečního objemu)
 • holterovské monitorování ambulantně
 • zátěžové EKG ambulantně
 • telemetrie
 • katetrizace - vyšetření srdečních dutin, tlaků, a. pulmonalis, aorty a koronárních arterií (koronarografie)
 • scintigrafie myokardu – radionuklidové vyšetření myokardu gamakamerou
 • elektrofyziologické vyšetření - dokáže odhalit zdroje patologických rytmů a odstranit je

Další vyšetření

 • měření centrálního žilního tlaku
 • pulzní oxymetrie
 • dechová frekvence

Terapie:

Cílem je optimalizace životních funkcí, funkce srdce jako pumpy a zkvalitnění života pacienta.

Režimová opatření

 • úprava životního stylu
 • redukce hmotnosti
 • přísný zákaz kouření
 • omezení fyzicky těžké práce
 • pravidelné užívání léků

Dietoterapie

 • dieta s omezení soli na 5 g/den, u dekompenzovaného stavu na 0,5 g/den
 • zákaz pití minerálek

Farmakoterapie

 • diuretika
 • ACE inhibitory
 • betablokátory
 • kardiotonika

Speciální terapie

 • oxygenoterapie

Srdeční katetrizace pravostranná Elektrokardiografické vyšetření - EKG EKG křivka, AIM Kanylace v. subclavia Přiložení manžety digitálního tonometru Centrální rozvod kyslíku Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Oxygenoterapie – centrální rozvod medicinálních plynů Oxygenometr Proplach žilního vstupu Sterilní krytí centrálního žilního vstupu Monitoring fyziologických funkcí

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít