Terapie

 ? 

Náhražky krevní plazmy etapa

 • náhražky plazmy se používají k přechodnému doplnění nebo zvětšení objemu cirkulující tekutiny – při poklesu objemu krve, po silnějším krvácení
 • pokud mají náhražky krevní plazmy plnohodnotně plnit svoji funkci, musí
  • mít stejný osmotický tlak jako plazma
  • být biologicky inertní
  • setrvat v krevním řečišti dostatečně dlouho
  • postupně se v organizmu odbourávat a nekumulovat se
  • být farmakologicky a toxikologicky inertní – nezvyšovat nadměrně viskozitu krve a nenavozovat alergie
 • být sterilizovatelné
 • ideální náhražka krevní plazmy neexistuje

použití

 • při náhradě chybějící krve je třeba zjistit, zda jde o nedostatek erytrocytů nebo o pokles objemu cirkulující tekutiny
 • pokles erytrocytů ohrožující život – podat transfuzi krve
 • pokles objemu cirkulující tekutiny např. při popáleninovém šoku – podat plazmu nebo náhražku krevní plazmy bez erytrocytů
 • příprava a skladování náhražek krevní plazmy je mnohem jednodušší než skladování krevních konzerv

fyziologický roztok

 • nejjednodušší náhražka krevní plazmy
 • je sice izotonický a izoacidní s krevní plazmou, ale není s ní izokoloidní
 • jeho použití je možné jen na krátkou dobu
 • jde o roztok koloidně nevyvážený – vznikají otoky – únik tekutiny z cévního řečiště

koloidní roztoky polysacharidů

dextran

 • mikrobiální polysacharid složený z molekul glukózy
 • používá se  roztok dextranu 40 o molekulové hmotnosti 40 000 a dextranu 60 o molekulové hmotnosti 60 000
 • účinek přetrvává 6-8 hodin
 • zlepšuje mikrocirkulaci – vede ke zlepšení průtoku kapilárami a ke snížení nebezpečí krevních elementů v kapilárách

hydroxyetyl-škrob

 • podobně jako nízkomolekulární dextran zlepšuje průtok krve kapilárami

koloidní roztoky bílkovin

modifikovaná želatina

 • oxy-poly-želatina nebo tekutá želatina
 • je tvořena sítí peptidových řetězců získávaných ze zvířecího kolagenu
 • má vlastnosti podobné dextranu

nežádoucí účinky koloidních roztoků

  • alergie, svědění – kopřivka
  • pokles krevního tlaku
  • anafylaktický šok

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít