Terapie

 ? 

Systémová enzymoterapie etapa

 • léčebná metoda, která využívá k léčbě různých chorob systémový resorpční účinek proteolytických enzymů
 • perorální podávání vícesložkových přípravků, které obsahují enzymy skupiny hydroláz štěpící proteiny (proteinázy)
 • terapeutická účinnost proteolytických enzymů je ve vymezených indikacích, především v oblasti zánětlivých onemocnění, ověřena klinickými studiemi
 • po resorpci do krevního oběhu pronikají enzymy do tkání, kde se může projevit jejich proteolytická aktivita

rostlinného původu

 • bromelain
  • endopeptidáza
  • získává se ze šťávy ananasů
 • papin
  • směs proteolytických enzymů
  • získává se ze šťávy melounovitých plodů Carica papaya
 • rutin
  • snižuje permeabilitu stěny vén a kapilár – (venotikum)

živočišného původu

 • trypsin
  • pankreatická endopeptidáza
  • získává se z pankreatu vepřů
 • chymotrypsin
  • pankreatická endopeptidáza
  • získává se z pankreatu hovězího dobytka
 • pankreatin
  • enzymový koncentrát směsi pankreatických proteináz, lipázy a amylázy
  • získává se z pankreatu vepřů

léčba

 • proteinázy se v přípravcích určených pro systémovou enzymoterapii navzájem kombinují
 • systémová enzymoterapie je doplňková léčba zánětlivých a imunopatologických procesů
 • urychlují resorpci postraumatických a pooperačních edémů a hematomů – zejména je využívána ve sportovním lékařství
 • léčba lymfoedémů
 • u některých revmatických onemocnění, např. potlačení zánětu a bolesti při osteoartróze a u mimokloubního revmatizmu
 • léčba tromboflebitid a postrombotického syndromu
 • v kombinaci s antibiotiky působí adjuvantně
 • při léčbě sinusitid a infekčních zánětů urogenitálního traktu
 • adjuvantní léčba nádorových onemocnění jako doplněk léčby cytostatiky a radioterapií

nežádoucí účinky

  • při jejich léčebném použití nedochází k projevům toxických účinků
  • ojediněle alergické reakce
  • výskyt dyspeptických potíží – podávají se relativně ve vysokých dávkách
  • zvýšený meteorizmus a změny charakteru stolice

interakce

  • zvyšování krvácivosti při současném podávání warfarinu nebo heparinu

Rozdíly mezi substituční a systémovou enzymoterapií

 • cílem substitučního podávání trávicích enzymů je odstranění poruch trávení potravy, které jsou vyvolány insuficiencí pankreatické sekrece trávicích enzymů
 • tyto enzymy jsou zásadně podávány s potravou a nepředpokládá se jejich resorpční účinek
 • u systémové enzymoterapie dochází v tenkém střevě ke vstřebávání proteolytických enzymů, které se krevním oběhem dostávají k cílovým tkáním
 • přípravky se podávají zásadně na lačno, a to nejméně 30 minut před jídlem, příp. dvě hodiny po jídle

ostatní enzymy – L-asparagináza

 • enzym izolovaný z Escherichiacoli
 • L-asparagináza vyvolává depleci L-asparaginu, který je nezbytný také pro syntézu některých nádorových buněk
 • podává se u některých leukemií a lymfomů

Antipriony

 • prion je protein běžně označovaný jako PrPc nebo PrPc (Pr = prion, Pc = celulární protein)
 • je fyziologickou součástí buněčných membrán, zejména membrán nervových buněk
 • PrPc je nezbytný pro zajišťování normální funkce synapsí v CNS
 • když se molekula fyziologického PrPc konverzí změní na odlišnou izoformu, má tato vzniklá izoforma schopnost vyvolat prionovou nemoc – tato varianta (izoforma) se označuje jako patologický prion neboli „izoprion“ – PrPsc nebo PrPres
 • PrPres je dále nemetabolizovatelný – je rezistentní vůči proteolytickým enzymům, navíc je schopen další autoreplikace
 • dochází k jeho progresivnímu hromadění v šedé kůře mozku
 • nervové buňky postupně zanikají a rozvíjí se autodestrukce nervových buněk
 • inkubační doba vlastního onemocnění značně kolísá – v rozsahu několika týdnů až
  10 i více let
 • u lidí se za prionovou nemoc pokládá Creutzfeldt-Jakobova nemoc, spongiformní encefalopatie, fatální familiární insomnie

léčba

  • určitý efekt je prokazován u vysokých dávek indometacinu a glukokortikoidů
  • cytostatikum doxorubicin
  • genová terapie

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít