Terapie

 ? 

Antituberkulotika etapa

 • skupinu antituberkulotik tvoří skupina antibiotik a skupina chemoterapeutik
 • antituberkulotika mají převážně bakteriostatické účinky
 • narušují syntézu buněčné stěny mykobakterií nebo inhibují proteosyntézu

příčina

  • tuberkulóza je závažné chronické infekční onemocnění
  • původcem je Mycobacterium tuberculosis
  • dlouhodobá léčba glukokortikoidy a imunosupresivními léčivy

projevy

  • pro tuberkulózu je charakteristická zvláštní forma zánětlivé reakce, která je označovaná jako nespecifický zánět s tvorbou tuberkulózních uzlíků
  • později se tvoří typické tuberkulózní kaverny, které se nejčastěji nacházejí v plicích, ale mohou být i v jiných orgánech
  • klinicky se nemoc projevuje kašlem, dušností, nadměrnou únavou, pocením, později dochází k vykašlávání krve a tvorbě podhrudničního výpotku
  • dále tuberkulóza může napadnout např. lymfatické uzliny, játra, ledviny, dlouhé kosti a klouby
  • závažnou komplikaci představuje tuberkulózní meningitida – postižení mozkových obalů

Dělení antituberkulotik na základě účinnosti

 • léčiva 1. volby – isoniazid, rifampicin, pyrazinamid
 • léčiva 2. volby – ethambutol, streptomycin, kyselina para-aminosalicylová
 • léčiva 3. volby – rifabutin, ciprofloxacin, cykloserin, amikacin, kapreomycin, ethionamid, dapson

léčba

  • má některá specifika, která vyplývají z povahy onemocnění a vlastností infekčního agens
  • antituberkulotika mají řadu nežádoucích a toxických účinků
  • při léčbě je nutno podávat vysoké dávky léčiv po dlouhou dobu
  • vždy se volí troj-, někdy čtyřkombinace léčiv

Antituberkulotika 1. volby – isoniazid, rifampicin, pyrazinamid

 • mají bakteriostatický až baktericidní účinek

isoniazid

 • má bakteriostatický až baktericidní účinek

nežádoucí účinky

  • neurotoxicita – periferní neuropatie, akutní psychózy
  • opatrně postupovat u epileptiků – zvyšuje účinek antiepileptik
  • hepatotoxicita
  • způsobuje deficit pyridoxinu
  • zákaz pití alkoholu
  • zvyšuje účinek některých léčiv, např. benzodiazepinů, perorálních antikoagulancií

rifampicin

 • má široké antibakteriální spektrum
 • polosyntetické antibiotikum
 • nižší výskyt nežádoucích účinků než isoniazid
 • je silným induktorem mikrozomálních enzymů, a proto může snížit účinek některých antiepileptik (např. karbamazepinu), některých hypnotik (např. nitrazepamu, zolpidemu), blokátorů Ca 2+ kanálů (např. nifedipin), některých antiarytmik (např. propafenonu), perorálních antidiabetik aj.

nežádoucí účinky

  • bolesti hlavy, ospalost, závratě, únavnost
  • nauzea, zvracení, průjem

pyrazinamid

 • chemoterapeutikum s bakteriostatickým nebo baktericidním účinkem
 • snadno proniká do tělesných dutin i do tuberkulózních ložisek plic, jater a mozkomíšního moku

nežádoucí účinky

  • hepatotoxicita
  • zvětšení jater a sleziny
  • snižuje účinek některých antiuratik, např. allopurinolu

Antituberkulotika 2. volby – ethambutol, streptomycin

streptomycin

 • aminoglykosidové antibiotikum
 • pro možnost rychlého rozvoje rezistence je používán většinou v kombinaci s dalšími antituberkulotiky

nežádoucí účinky

  • poškození vnitřního ucha a sluchového nervu
  • nefrotoxicita
  • poruchy krevního obrazu
  • bolestivost v místě vpichu a kontaktní dermatitida, která může postihnout i ošetřující personál

Antituberkulotika  3. volby – rifabutin, ciprofloxacin, cykloserin, amikacin, kapreomycin, ethionamid, dapson

kapreomycin

 • polypeptidové antibiotikum

nežádoucí účinky

  • ototoxicita – hučení v uších, závratě
  • nefrotoxicita
  • změny v krevním obraze

cykloserin

 • širokospektré antibiotikum

nežádoucí účinky

  • toxicita pro CNS – akutní psychózy s příznaky zmatenosti a halucinacemi
  • křeče, třes
  • snižuje hladinu hořčíku

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít