Lékařské diagnózy

 ? 

HIV/AIDS etapa

HIV = Human Immunodeficiency Virus (virus lidského imunodeficitu) - retrovirus
AIDS = Acquired ImmunoDeficiency Syndrome = syndrom získaného selhání imunity; konečné stadium infekce HIV.

Historie onemocnění:

 • známé od počátku 80. let minulého století, zpočátku popisováno u homosexuálních mužů, uživatelů injekčních drog, hemofiliků léčených transfuzí
 • rozsahem a rychlostí šíření se rovná pandemii – postihuje obě pohlaví a děti
 • v současnosti známé podtypy – HIV-1 (několik typů – Evropa, Asie, Amerika) a HIV-2 (Afrika)
 • dle WHO na přelomu tisíciletí ve světě – cca 36,1 mil. HIV+

Vliv HIV na imunitu:

Virus obsahuje 2 identická vlákna RNA a reverzní transkriptázu. V krevním oběhu napadá T lymfocyty CD4+. Po vniknutí do T lymfocytu zabuduje pomocí reverzní transkriptázy svoji genetickou informaci z RNA do DNA hostitelské buňky. Tato buňka je následně schopná produkovat viry. V této podobě pak virus v těle přetrvává nějakou dobu a je „probuzen“ určitým podnětem (infekce, gravidita, hormonální vlivy). Po „probuzení“ se aktivuje a začíná se rychle množit. Virus uvolněný do krevního oběhu napadá další T lymfocyty CD4+, kterých pak v krevním oběhu ubývá, a následně začíná selhávat imunita (infekty a nádorová bujení). Spolu s poklesem T lymfocytů CD4+ dochází k vzestupu T lymfocytů CD8+ a k dalším změnám v hemopoetickém systému (redukuje se funkce buněk NK, dochází ke změnám produkce cytokinů, B-lymfocytů).

Výskyt a vlastnosti HIV:

Výskyt v tělních tekutinách:

 • zejména krev
 • sperma
 • poševní sekret
 • mateřské mléko
 • sliny a další tělesné sekrety – pouze v malém množství

Virus velmi citlivý na zevní prostředí – ničen fyzikálními metodami (teplota nad 60 ºC jej zničí za několik minut) a dezinfekcí (mýdlo a zejména chlorové dezinfekční přípravky). Naopak virus nezničí UV záření.

Přenos viru HIV:

Nepřenáší se:

 • běžným sociálním kontaktem (stisk ruky, kontaktem s předměty, kterých se dotýkal infikovaný)
 • vodou
 • potravinami
 • kapénkovou infekcí
 • nutné dodržování hygienických pravidel (sterilizace předmětů) – pedikúra, akupunktura, tetování

Přenos:

Tělní tekutiny – virus je zde přítomný v hojné míře. Riziko nákazy virem zvyšuje současná přítomnost jiné sexuálně přenosné infekce v organizmu (např. probíhající nebo proběhlá gonorhea, syfylis, chlamydiové infekce ...)
Výjimečně – líbáním jen tehdy, má-li zdravý z dvojice nemocné, krvácející dásně.
Pohlavní styk – heterosexuálním i homosexuálním. V poslední době je nejvyšší nárůst právě u heterosexuálů a nárůst HIV+ u dívek a mladých žen!!!

Krev:

 • Injekční aplikace drog
 • Transfuze krve nebo krevních derivátů – u nás v podstatě nyní vyloučeno
 • Kontaminace poraněné kůže nebo sliznice infikovanou krví (riziko poskytování PP u neznámých krvácejících osob)

Z infikované matky na plod = vertikální přenos

 • kdykoliv během nitroděložního vývoje, porodu a kojení, proto je každá těhotná testována na HIV+; v případě HIV+ se započne s podáváním antiretrovirových přípravků; nejdůležitější jsou ale preventivní opatření od počátku gravidity HIV pozitivní ženy a také po narození u dítěte takové matky
 • pravděpodobnost přenosu viru je dána stadiem infekce u matky – nejvyšší riziko je v době primární infekce a ve stadiu rozvinutého onemocnění
 • během porodu – riziko zvyšuje předčasný odtok plodové vody. Vždy je proto indikován porod per sectio caesarea)
 • infekce u dítěte se dá spolehlivě vyloučit až po 18. měsíci věku dítěte

Klinický obraz:

 • proměnlivý podle toho, jak dochází k úbytku T lymfocytů CD4+ a následně ke zhoršování imunity jedince
 • od vzniku infekce po plné rozvinutí AIDS může uplynout řada let – průměrně do 10 let onemocní cca 60 % infikovaných jedinců

1. Stadium akutní infekce (spontánně odezní)

 • inkubační doba (3-6 týdnů)
 • poté nespecifické symptomy, které připomínají chřipkovou nákazu nebo mononukleózu
 • někdy se přechodně objeví exantém - kdekoliv po těle, není typická lokalizace, která by byla diagnostickým kriteriem

2. Asymtomatická fáze (různě dlouhá doba latence)
 

 • bez obtíží, možnost několik měsíců trvající zduření lymfatických uzlin
 • postupně napadán imunitní systém; pokles T lymfocytů CD4+ pod 500/mm3 = první příznaky snížené imunity

3. Časná symptomatická fáze (výskyt tzv. malých oportunních infekcí)

 • typické je zhubnutí o více než 10 %, horečka přes 38 ºC a průjem trvající déle než 1 měsíc; T lymfocyty CD4+ se pohybují v rozmezí 200-500/mm3
 • opakované kandidózy v dutině ústní, nosohltanu, jícnu i žaludku, kandidová vulvovaginitis
 • bakteriální infekty – pneumokoky, Haemophillius influenzae
 • recidivující adnexitidy
 • herpes zoster (pásový opar)
 • listerióza
 • zvětšování již zduřelých lymfatických uzlin
 • + celkové příznaky – únava, horečky, průjmy, nechutenství a hubnutí

4. Pozdní symptomatické stadium (= rozvinuté AIDS, výskyt tzv. velkých oportunních infekcí)

 • těžký pokles T lymfocytů CD4+ pod 200/mm3, nemocní umírají na některou z těchto nemocí (oportunních infekcí), ne tedy na samotný AIDS
 • recidivující pneumonie
 • pneumocystis carini – parazit - způsobuje cysty v plicích, vede ke zhoršení jejich funkce
 • TBC
 • CMviróza (cytomegalovirové infekce) – retinitida, játra a slezina
 • salmonelové bakteriemie
 • těžké průjmy – prvoky, salmonely
 • syfilis – často jako primoinfekt – oslabená sliznice genitálu (+ snížená imunita organizmu) je náchylná k infekci
 • vzácnější nádory (Kaposiho sarkom, Burkittův lymfom) – lymfomy se vyznačují vysokým stupněm malignity
 • tumory bronchů a pankreatu
 • HIV encefalopatie – deprese, poruchy paměti a chování, pokles IQ, epilepsie
 • demence
 • těžká kachexie
 • wasting syndrom – syndrom „chřadnutí, hynutí”
 • toxoplazmóza – abscesy mozku, epilepsie, parézy
 • meningeální kryptokokóza - systémová mykóza, postihuje zejména CNS
 • nákazy atypickými mykobakteriemi

Diagnostika:

hladina antigenu p24 – stoupá s progresí nemoci, zatímco množství protilátek proti němu klesá
průkaz protilátek proti HIV – sérologické vyšetření krve

 • tvoří se po vniknutí viru do organizmu, koncentrace se postupně zvyšuje; průkaz je možný až za 3 týdny od styku s virem, největší jistotou je odběr za 2-3 měsíce.

Povinně testovaní:

 • dárci krve, orgánů a spermií
 • bez souhlasu se provádí u nesvéprávných osob a osob v bezvědomí
 • těhotné ženy v rámci prenatální péče – nejsou-li testované, stávají se rizikovými rodičkami

Pozitivita testu protilátek proti HIV:

O své pozitivitě je jedinec informován a léčen ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Takový nemocný je celoživotně infekční! (nejvíce v prvním a posledním stadium nemoci)

Odpovědné chování vůči sobě a okolí:

 • dodržování léčebného režimu a terapie
 • zamezit šíření infekce dále
 • informovat svého partnera
 • užívání kondomů
 • nesmí být dárcem krve a krevních derivátů
 • nesmí darovat sperma a orgány, mateřské mléko
 • žena nesmí kojit

Léčba:

účinná léčba neexistuje, nutná PREVENCE!

antivirotika: Zpomalují množení viru v těle, u těhotných sníží riziko vertikálního přenosu HIV+ na dítě na 8 %.

 • inhibitory reverzní transkriptázy – např. azidothimidin (AZD), Zidovudin (ZDV), Didanosin, Zalcitabin
 • nenuklosidové inhibitory reverzní transkriptázy
 • inhibitory proteáz
 • imunomodulátory
 • inaktivovaný virus

léčba symptomatická

Prevence:

Výchova ke zdravému životnímu stylu s nerizikovým chováním:
Preventivní opatření zaměřené na celou populaci, zejména pak na dospívající – cílem je přesvědčit dospívající, aby odložili zahájení pohlavního života do období dospělosti. Národní program HIV/AIDS v ČR – staví na mezinárodních zásadách prevence, které se označují ABC:

 • A = Abstinence v dospívání
 • B = Be monogameous (Buď věrný/á)
 • C = Condoms (Chraň se kondomem) – jediná účinná ochrana – ne ovšem 100%
 • Prevence rizikového sexuálního chování
 • Snaha zabránit přenosu HIV intravenózní aplikací drog
 • Prevence přenosu HIV krví, spermatem, darovanými orgány a tkáněmi

Protiepidemická opatření:

Testování je dobrovolné (s výjimkou výše uvedených skupin), hlášení HIV+ praktickému lékaři (ani jiným lékařům – stomatolog, specialisté) a rodině není povinné. Záleží tedy na odpovědném chování samotného nemocného.

Replikace HIV viru Způsob nákazy HIV HIV – tabulka stádia infekce Virus HIV - schéma přenos HIV

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít