Terapie

 ? 

Antiprotozoární léčiva etapa

 • používají se při léčbě intestinálních a vaginálních protozoí nebo k léčbě krevní a tkáňové protozoózy
 • intestinální protozoózy – amébóza, balantidióza, giardóza
 • vaginální protozoózy – trichomonóza
 • krevní a tkáňové protozoózy – leishmanióza, trypanosomóza, toxoplasmóza, event. pneumocystóza a malárie)

příčiny

 • protozoární choroby se s určitými výjimkami jen zřídka vyskytují v Evropě
 • vzhledem k vysoké migraci lidí, kteří k nám přicházejí z endemických oblastí, je vhodné, aby o základech terapie těchto chorob byly informace 

I. Protozoární onemocnění ve střední Evropě

Trichomoniáza (trichomonóza)

 • je poměrně častým onemocněním urogenitálních cest, zejména u žen
 • infekce je způsobena prvokem bičenkou poševní (Trichomonas vaginalis)
 • hlavním projevem u žen je světle žlutý poševní výtok
 • u mužů probíhá toto onemocnění bezpříznakově – někdy se projevuje zánětem močové trubice s bolestmi zejména při ranním močení
 • trichomoniáza je řazena mezi sexuálně přenosné choroby
 • pokud nejsou současně léčeni oba partneři, často se vyskytují relapsy

Toxoplasmóza

 • původcem onemocnění je drobný parazit - výtrusovec (Toxoplasma gondii)
 • jeho hlavním přenašečem je kočka

příčiny

 • člověk se může kontaminovat požitím infikovaného masa, které nebylo dostatečně tepelně upraveno
 • hlavní riziko však představují kontakty s domácími zvířaty

projevy

 • infekce může být snadno zaměnitelná např. s chřipkou nebo s tzv. chronickým únavovým syndromem
 • zvětšení uzlin hlavně na krku a v podpažní jamce, celková únavnost, svalové bolesti, zvýšené teploty, úbytek erytrocytů a leukocytů
 • velmi těžký až smrtelný průběh toxoplasmózy může být u vyvíjejícího se plodu, u oslabených nebo přestárlých lidí
 • přenos parazita přes placentu na plod může způsobit odúmrtí plodu nebo velmi závažné poškození novorozence – poškození zraku až slepotu nebo mentální retardaci
 • latentní toxoplasmóza může u ženy způsobit řadu opakovaných spontánních potratů
 • u dospělých - neléčená forma může později přejít v poškození oka nebo mozku (encefalitida)
 • průkaz parazita lze zjistit pouze v krvi nebo mozkomíšním moku

Lambliózy (giardiózy)

 • infekční záněty tenkého střeva vyvolané bičíkovcem Giardia lamblia
 • probíhají často pod obrazem „cestovatelských průjmů“ nebo jako tzv. střevní chřipka

projevy

 • průjmy mohou samy od sebe zaniknout anebo přecházejí v chronický průběh
 • přerušovaná nevolnost, říhání, plynatost, bolest v nadbřišku až kolikové bolesti
 • v těžších případech úbytek na váze, záněty jater a žlučových cest
 • důkaz – mikroskopický nález pohybové a nepohybové formy parazita

Amébóza (entamebóza, amébová dyzenterie)

 • onemocnění tlustého střeva způsobené měňavkou úplavičnou (Entamoeba histolytica)

příčiny

 • všude tam, kde je hygiena obecně na nižší úrovni
 • améby se šíří kontaminovanou vodou a potravou

projevy

 • améby pronikají do střevní stěny, kde vytvářejí eroze, které přecházejí v rozpadající se vředy
 • periodická vodnatá stolice, která může obsahovat krev a hnis
 • zvýšená teplota
 • parazit se může šířit krevními a lymfatickými cestami do jater, do plic, do mozku, kde vytváří abscesy

Střevní kokcidózy

 • záněty tenkého střeva vyvolané prvoky třídy Coccidia
 • svým průběhem se velmi podobají lambliózám
 • projevy – přechodná plynatost, bolesti břicha a průjmy, mohou samovolně odeznít
 • komplikace u imunodeficitních pacientů, např. AIDS, při terapii imunosupresivy a cytostatiky

Balantidióza

 • onemocnění je způsobeno prvokem nálevníkem vakovkou lidskou (Balantidium coli), což je největší prvok, který je infekční pro člověka
 • infekce je přenášena potravou, která obsahuje cysty
 • infekce se projevuje průjmy, doprovázenými kolikovitými bolestmi

Pneumocystóza

 • zánět plic provázený tvorbou cyst
 • je způsoben mikroorganizmem Pneumocystiscarinii
 • těžký průběh má u kojenců a u nemocných AIDS

II. Nejčastější protozoární onemocnění tropického a subtropického pásma

Malárie

 • nejčastější infekční protozoární onemocnění tropického a subtropického pásma
 • většina případů malárie v Evropě je malárie importovaná
 • malárii je možno dostat transfuzí krve, pokud dárcem byl infikovaný člověk
 • také opakované používání jehel u drogově závislých, z nichž někteří jsou z endemických oblastí
 • tzv. letištní malárie – v letadle je importován Anopheles, který potom může infikovat člověka, který necestoval

příčina

 • původcem je několik druhů plazmodií přenášených samičkami komárů rodu Anopheles

projevy

 • periodické záchvaty horečky, kterou doprovází třesavka, pocení
 • horečka je způsobena rozpadem červených krvinek, který způsobují parazity, v důsledku toho se dále vyvíjí žloutenka, dochází ke zvětšení sleziny a jater
 • onemocnění má cyklický průběh – po ústupu příznaků dojde k jejich opětovným projevům
 • pokud není malárie účinně léčena, mohou se relapsy choroby projevit až po několika týdnech nebo měsících, protože plazmodia v latentní formě přežívají v játrech

Leishamaniózy

 • infekční parazitární onemocnění způsobené bičíkovci rodu Leishmania přenášenými některými rody komárků
 • projevy – kožní a slizniční projevy (šedavá barva kůže, postižení jater a sleziny)

Africká trypanosomóza

 • je způsobená prvoky Trypanosoma brucei gambiense a rhodesiense
 • je přenášena slinami mouchy tse-tse
 • následkem je spavá nemoc – meningoencefalitida
 • rhodézská forma je akutní, většinou rychle končí smrtí na rozdíl od gambijské formy, která má podstatně delší průběh

Jihoamerická trypanosomóza

 • původcem onemocnění je Trypanosoma cruzi
 • je přenášena plošticí – přenos je sterkorální
 • projevy – postižení trávicího traktu a myokardu

Dělení antiprotozoárních léčiv

 • Nitroimidazolová antiprotozoika
 • Nitrofuranová antiprotozoika
 • Antagonisté kyseliny listové s antiprotozoární aktivitou
 • Antimalarika
 • Antiprotozoika z jiných farmakodynamických skupin

Nitroimidazolová antiprotozoika

 • metronidazol, ornidazol, tinidazol
  • patří mezi chemoterapeutika
  • ve středoevropských podmínkách představují nejdůležitější protozoární léčiva
  • pronikají membránou prvoků a anaerobních bakterií
  • poškozují DNA prvoků a bakterií a narušují následný proces replikace a transkripce
  • jsou to léčiva první volby u protozoární infekce – amébózy, lambliózy, balantidiózy, trichomoniázy

nežádoucí účinky

  • neuropatie a úbytek krevních destiček
  • nauzea, zvracení
  • kovová pachuť v ústech
  • bolesti hlavy
  • tmavé až červené zabarvení moči
  • zákaz pití alkoholu
  • nepodávat těhotným ženám ani malým dětem

Nitrofuranová antiprotozoika

 • nifuratel, nifuroxazid
  • široké antibakteriální a antifungální chemoterapeutikum
  • vhodné k léčbě urogenitální trichomoniázy
  • použití u střevních protozoárních nákaz typu giardiózy, amébózy, lambliózy
  • vhodná léčiva u zánětů pochvy vyvolané smíšenou flórou

nežádoucí účinky

  • kožní alergické projevy

Antagonisté kyseliny listové (antifolika) s antiprotozoární aktivitou

 • pyrimethamin, chloroguanid, trimetoprim
  • potlačují syntézu kyseliny listové, čímž narušují syntézu nukleových kyselin
  • vysoce selektivní účinek na Toxoplasma gondii
  • kombinace se sulfadiazinem nebo s makrolidovým bakteriostatickým antibiotikem spiramycinem
  • léčba zánětů pochvy vyvolaných smíšenou flórou

nežádoucí účinky

  • alergické reakce
  • úbytek krevních elementů

Antimalarika

 • quinin (chinin), chloroquin (chlorochin), primachin, pyrimethamin
  • chinin a jeho deriváty jsou historicky nejstarším antimalarikem
  • je vhodným lékem při těžkém průběhu akutní ataky onemocnění, zvláště v případech rezistence na jiná antimalarika
  • vyšší dávky způsobují bolesti hlavy, ušní šelesty, nauzeu, poruchy vidění
 • pyrimethamin - u rezistentních kmenů plazmodií

Antiprotozoika z jiných farmakodynamických skupin

 • antiprotozoární aktivitu mají i některá léčiva, která patří mezi antibakteriální látky
 • deoxycylin
  • tetracyklinové antibiotikum
  • používá se při léčbě amébózy, giardiózy, toxoplasmózy, balantidiózy, působí i na Plasmodium
 • spiramycin, klarithromycin, azithromycin
  • makrolidová antibiotika
  • jsou účinná u toxoplasmózy
 • klindamycin
  • linkosamidové antibiotikum
  • působí na Plasmodium, pneumocystózu, toxoplasmózu
 • sulfonamidová chemoterapeutika
  • působí na toxoplasmózy, pneumocystózy, kokcidózy
 • organické sloučeniny antimonu – stiboglukonát sodný
  • působí na leishmaniózy, trypanozomózy

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít