Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Denzitometrie etapa

DEXA (Dual energy X-ray absorption – dvouenergetická absorpciometrie) je neinvazivní vyšetřovací metoda,  která se používá k měření kostní minerální hustoty. Zdroj rentgenového záření vysílá paprsky dvou energetických úrovní a ty jsou snímány soustavou detektorů s vysokou rozlišovací schopností.

Denzitometrie  je význačnou vyšetřovací metodou při diagnostice osteoporózy.
Snímaná (měřená) místa jsou zvolena tak, aby poskytovala maximum informací o možném úbytku kostní hmoty, ale také při kontrolních měřeních o účinnosti nasazené léčby. Tímto místem je nejčastěji bederní páteř, proximální část femuru, distální předloktí nebo orientačně celé tělo. Pro správné měření je důležitá správná a stejná poloha bederní páteře při měření.

Příprava klienta

psychická

  • vysvětlení postupu

Postup vyšetření

  • vysvětlit postup
  • svléknout oděv v oblasti bederní páteře, pokud obsahuje kovové části
  • zout  boty
  • poloha na vyšetřovacím stole je na zádech s pokrčenými a podloženými dolními končetinami
  • během vyšetření se nehýbat
  • délka vyšetření 5-10 minut u pohyblivých klientů při základním měření
  • výsledek je předán lékaři k vyhodnocení

Upozornění

Při vyšetřování bederní páteře nesmí být tato oblast zatížena kontrastní látkou.

Skelet - denzitometrie Skelet - denzitometrie

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít