Lékařské diagnózy

 ? 

Poruchy přijmu potravy etapa

 • Definice

 • poruchy, jejichž charakteristickým rysem jsou poruchy myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu
 • dochází k deformaci vjemů vlastních tělesných proporcí, typické jsou nadměrné obavy z obezity
 • jde o úmyslné snižování tělesné hmotnosti o více než 15% optima BMI nebo udržování podváhy
 • typické jsou stavy hladovění, drastické redukční diety, záchvaty přejídání s následným zvracením, užívání projímadel, diuretik, nadměrná tělesná aktivita a cvičení
 • rozeznáváme dvě klinické formy – anorexia mentalis a bulimia nervosa

Etiologie

 • individuální psychické a somatické faktory – poruchy osobnosti, strach z dospělosti, předčasný nástup puberty, prožité události a traumata, dysfunkční vývoj osobnosti, emocionální labilita
 • rodinné vlivy – specifické vazby na matku a otce, autoritativní typ výchovy, perfekcionismus, kladení nepřiměřených nároků na dítě, výskyt závislostí a poruch příjmu potravy v rodině
 • věk – typický výskyt mezi 13 a 25 rokem, pohlaví – v drtivé většině dívky
 • sociokulturní vlivy – vliv mediálně deformovaného obrazu ženy, determinace módními kritérii, sociální tlaky na udržování štíhlosti

Klinický obraz

mentální anorexie

 • aktivní snahy o udržení abnormálně nízké tělesné hmotnosti, chorobný strach z tloušťky
 • popírání závažnosti nízké tělesné hmotnosti, zkreslené vnímání vlastního těla
 • začíná obvykle obdobím stupňujících se diet, nadměrnou tělesnou aktivitou
 • postupně narůstají somatické příznaky důsledkem rozsáhlé poruchy endorinních funkcí a metabolismu (vymizení menstruace, suchá a vrásčitá pokožka, vypadávání vlasů, zvýšená kazivost chrupu, chronická zácpa, kachexie)
 • hypotermie, obtížné snášení chladu, pokles krevního tlaku a pulzu, změny v krevním obraze
 • závažný rozvrat vnitřního prostředí (alkalóza, hypokalemie), metabolický rozvrat, otoky, porucha funkce ledvin, 5-10% onemocnění končí úmrtím
 • psychické příznaky – úzkost až fobie, depresivní prožívání, histrionské rysy osobnosti

mentální bulimie

 • hmotnost se pohybuje obvykle v rámci normy BMI, nevyskytuje se nechutenství
 • časté jsou hmotnostní výkyvy větší než 5 kg, opakované pokusy snížit hmotnost pomocí drastických diet, zvracením, užíváním projímadel, diuretik
 • objevují se záchvaty přejídání – rychlá konzumace velkého množství snadno stravitelného jídla s vysokou energetickou hodnotou
 • střídání stavů hladovění a záchvatů přejídání, pocit ztráty kontroly nad jídlem během epizody přejídání
 • na konci záchvatu se objevují dyspeptické potíže, boleti v břiše, pocity viny, depresivní nálada, odsuzování sebe sama
 • snaha potlačit energetický efekt jídla tzv.purgativními způsoby – navození zvracení, zneužívání projímadel, diuretik, léčiv ovlivňující metabolismus
 • psychické příznaky – chorobný strach z tloušťky, histrionské rysy osobnosti, depresivní prožívání
 • méně somatických příznaků než mentální anorexie (dojde ke vstřebání určité části potravy), objevuje se pyróza, reflux, horní dyspeptický syndrom následkem opakovaného zvracení, poškození chrupu vlivem kyselých žaludečních šťáv atd.

Diagnostika

anamnéza

 • zásadní je objektivizace údajů rodinou, partnerem, spolužáky, kolegy
 • BMI nižší než 17,5, tělesná hmotnost pod 15% optima
 • snížení hmotnosti záměrně způsobené pacientem (vyhýbání jídlu, hladovění, purgativní metody, nadměrné cvičení)
 • intenzivní strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle, nepřiměřený vliv postavy a hmotnosti na vlastní sebehodnocení
 • absence minimálně tří za sebou následujících menstruačních cyklů (bez jiného důvodu vynechání menstruace)

psychiatrické vyšetření – diagnostická kritéria mentální bulimie

 • opakované epizody záchvatovitého přejídání
 • neustálé zabývání se jídlem, silná a neodolatelná touha po jídle
 • potlačování energetického efektu jídla purgativními cestami
 • obavy z tloušťky, sebehodnocení nepřiměřeně závislé na hmotnosti, postavě

laboratorní vyšetření

 • hematologie – změny krevního obrazu, kostní dřeně
 • biochemie - poruchy vnitřního prostředí, změny hladin sérových hormonů, poruchy minerálů, změny enzymů jaterních funkcí, změny sérových amyláz, hypoproteinémie, hypoglykémie, změny hodnot metabolitů ledvinných funkcí, sklon k urolitiáze atd.

další pomocná vyšetření

 • EKG, ECHO (arytmie, kardiovaskulární komplikace)
 • Sonografie (vyšetření ledvin, trávicího traktu, vyšetření reprodukčních orgánů, štítné žlázy)
 • Endoskopie (vznik zánětů, erozí a vředů)
 • RTG (traumatické zlomeniny, úbytek kostní tkáně)
 • CT, MR (neurologické komplikace, křeče, periferní neuropatie, zobrazení orgánů trávicího traktu)
 • EEG (abnormální nálezy vlivem narušení elektrolytové rovnováhy)

Terapie

 • řešení nutričního a somatického stavu, v závažných případech podvýživy nutná enterální či parenterální realimentace na metabolickém oddělení
 • dohled nad příjmem potravy, sledování bilance tekutin
 • režimová léčba – speciální léčebný skupinový program (hospitalizace, event. ambulantní forma), normalizace postojů k hmotnosti, chování při jídle
 • psychoterapie – behaviorální terapie, psychoanalýza, skupinové, individuální formy
 • rodinná psychoterapie
 • podpůrná farmakoterapie – antidepresiva, anxiolytika
 • ostatní metody – relaxační techniky, autogenní trénink, arteterapie, ergoterapie, práce s deníkovými záznamy, podpora zájmů

Pomůcky pro zavedení nazojejunální sondy Nutriční přípravky pro aplikaci nazojejunální sondou Sipping – nutriční přípravky Hodnocení nutričního stavu Jednoduchý „screeningový“ nástroj pro určení nutričního stavu pacienta

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít