? 

Sonografie cév etapa

 • v současnosti mají při vyšetřování pacientů s žilní insuficiencí praktický význam tyto metody:
  • barevná duplexní sonografie (pulzní doppler = PW)
  • pletyzmografie
  • kapesní doppler (kontinuální doppler = CW)
 • do popředí se dostávají zejména přesné a neinvazivní ultrazvukové metody, které poskytují nejen morfologické zobrazenít tepen a žil a okolních struktur, ale informují také o poruchách funkce tepenného a žilního systému (stenózy, obstrukce, reflux)
 • ultrazvukem lze vyšetřit aortu, její velké větve včetně karotických a končetinových tepen , žilní systém  končetin včetně dolní duté žíly

kapesní kontinuální doppler

 • „tužkovou sondu“ přikládá lékař nad cévy a kontinuálně vysílá ultrazvuk, jehož část se odráží od erytrocytů
 • pomocí Dopplerova principu zjišťuje rychlost proudění krve v cévách a posuzuje (auskultačně nebo po grafickém vyjádření) směr toku a průchodnost cévy
 • při vyšetřování tepen posuzuje typický charakter proudění následkem srdeční kontrakce a tímto způsobem měří tlak distálně od uzávěrů
 • při vyšetřování žil proudění krve ovlivňuje různými manévry (stlačením žil nebo dýcháním) a posuzuje průchodnost žil a funkci žilních chlopní

barevná duplexní sonografie

 • přesné ambulantní zhodnocení anatomických a funkčních poměrů na tepenném a žilním systému dolních končetin – používá se při podezření na trombózu hlubokých žil končetin
  nebo stenózu či obliteraci tepen končetin
 • kombinuje dvourozměrný ultrazvukový obraz barevného mapování žilního toku (CFM) se záznamem krevního průtoku pulzním dopplerem

pletyzmografie

 • registruje objemové změny v cévním systému
 • umožňuje měřit průtok v tepnách i maximální odtok v žilách

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 21. září 2020 04:02