Lékařské diagnózy

 ? 

Plicní embolie etapa

Definice

 • akutní stav, který vzniká zanesením embolu krevním proudem do plicní tepny nebo její větve s následnou poruchou hemodynamiky a ventilace. Nejčastější původ embolu je trombotický, proto se užívá termín tromboembolická nemoc – TEN.

Etiopatogeneze

Uzávěr plicnice nebo jejích větví vede k neprokrvení části plic za uzávěrem. Tím vzniká nepoměr mezi ventilací a perfuzí. Důsledkem těchto změn je hypoxemie a tachypnoe s hypokapnií.

Etiologie

 • trombus – pochází z hlubokého žilního systému dolních končetin nebo pánve, odkud putuje přes pravé srdce do plicnice nebo jejích větví
 • tuk – při těžkých frakturách (např. femuru), akutní pankreatitidě nebo transplantaci kostní dřeně
 • septické emboly (infekční endokarditidy narkomanů)
 • amniová tekutina
 • cizí tělesa (úlomky katétrů, kanyl)
 • vzduch – když do žilního systému vnikne vzduch při úrazu krku nebo komplikace katetrizace

Klinický obraz

Odvíjí se od stupně obstrukce plicního řečiště.

Masívní embolizace – postihuje více jak 50 % plicního řečiště, 10 % končí smrtí

 • rozvoj kardiogenního šoku
 • klidová dušnost náhle vzniklá
 • centrální cyanóza
 • pocit tlaku na hrudi
 • synkopa
 • hypotenze
 • oligurie
 • tachykardie
 • tachypnoe
 • periferní vazokonstrikce
 • studený pot
 • hemoptýza
 • zvýšená náplň krčních žil
 • pleurální bolest až stenokardie

Submasivní embolizace – postihuje plicní tepny střední velikosti, příznaky vznikají náhle

 • dušnost
 • tachypnoe
 • kašel
 • hemoptýza
 • pleurální bolest

Sukcesívní mikroembolizace – opakující se uzávěry malých arterií, příznaky se vyvíjejí pomalu

 • dušnost postupně narůstající
 • rozvoj pravostranného srdečního selhání

Komplikace

 • pravostranná kardiální dekompenzace
 • kardiogenní šok
 • náhlá smrt

Diagnostika

anamnéza

 • zjišťujeme výskyt rizikových faktorů – maligní nádory, obezita, srdeční selhání, iktus, perorální antikoncepce, úraz operace, dlouhodobá imobilizace

fyzikální vyšetření

 • pacient obvykle zaujímá vysokou Fowlerovu nebo ortopnoickou polohu, má zvýšenou náplň krčních žil, je bledý, opocený, akcentace druhé srdeční ozvy nad plicnicí

laboratorní vyšetření

 • ASTRUP – hypoxie a hypokapnie
 • D-dimery

zobrazovací metody

 • EKG
 • RTG srdce a plic - je typicky normální nález
 • UZ srdce s dopplerem
 • plicní perfuzní a ventilační scan
 • spirální CT
 • angiografie

Terapie

Cílem je rekanalizace plicního řečiště, zábrana recidiv embolizace a zlepšení dechových funkcí.

režimová opatření

 • hospitalizace na JIP, poloha ortoptická, s klidem na lůžku
 • zavedení centrálního žilního katétru nebo periferního žilního vstupu dle stavu
 • sledování fyziologických funkcí
 • saturace krve kyslíkem
 • odběry biologického materiálu
 • sledování výsledků vyšetření a stavu pacienta
 • sledování účinků léčby krvácivých projevů při trombolytické nebo antikoagulační terapii
 • bandáže DK
 • časná pooperační mobilizace
 • pravidelné kontroly u lékaře – INR
 • dodržování medikamentózní terapie

konzervativní terapie

akutní fáze

 • oxygenoterapie
 • trombolytika – rozpouštejí trombus: Streptokináza, Urokináza, Altepláza
 • antikoagulancia – brání narůstání trombu; u těžších forem se používají jako pokračování trombolytické terapie, u lehčích forem jsou základem léčby
 • Heparin i.v.
 • nízkomolekulární hepariny

subakutní fáze a prevence recidiv

 • nízkomolekulární hepariny
 • kumariny – Warfarin, Pelentan p.o.; podávat se musí začít souběžně s hepariny asi 3-5 dní, jejich účinek nastupuje se zpožděním; cílem je dosažení hodnot INR 2,0-3,0

chirurgická

 • embolektomie – chirurgické odstranění embolu
 • kavální filtr – do dolní duté žíly se zakotví tzv. ptačí hnízdo (je prevencí recidiv akutní embolizace)

Vyšetření ventilace plic Ventilační scintigram Perfuzní scintigrafie plic - patologický nález Radioizotopová flebografie a plicní perfuze Centrální rozvod kyslíku a odsávání Infúzní pumpa Pulsní oxymetr Centrální rozvod kyslíku Kyslíková maska s mikronebulizátorem Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Tracheostomie a tracheostomická maska Monitor pro sledování životních funkcí Monitor pro sledování životních funkcí Flebotrombóza – podání heparinu Oxygenoterapie – centrální rozvod medicinálních plynů Oxygenoterapie - pomůcky Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření hrudníku Škála k hodnocení rizika vzniku žilní trombózy Numerická škála bolesti Záznam hodnocení bolesti Záznam jednorázového zhodnocení bolesti Klidové dýchání Kontaktní dýchání Aktivní pohyby Bandáže dolních končetin Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr Analyzátor pro vyšetření ASTRUPA

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít