Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Fotonová emisní tomografie mozku (SPECT) etapa

Princip

Emisní tomografie (SPECT) perfuze mozku je neinvazivní metoda k trojrozměrnému zobrazení změn prokrvení kůry mozkových hemisfér, mozečku a bazálních ganglií. Je využívána hlavně v neurologii, neurochirurgii a psychiatrii. Používají se vnitrožilně aplikovaná radiofarmaka, prostupující hematoencefalickou bariérou a fixující se v buňkách šedé hmoty mozkové. Vyšetření umožňuje na tomografických řezech posoudit a kvantifikovat krevní zásobení a viabilitu nervových buněk.

Klinické využití

Metoda slouží k odkrývání poruch prokrvení mozku při různých onemocněních.

  • Cerebrovaskulární onemocnění
  • Diferenciální diagnostika demencí (Alzheimerova choroba…)
  • HIV encefalopatie
  • Ložiskové epilepsie
  • Traumatické poškození mozku
  • Psychiatrická onemocnění
  • Průkaz  mozkové smrti

Kontraindikace

  • Relativní kontraindikací je gravidita (provedení z vitální indikace je možné)
  • Nespolupracující pacient

Příprava pacienta a průběh vyšetření

Pacient  by neměl pít nápoje s obsahem kofeinu a jiné energetické nápoje, alkohol. Neměl by kouřit a užívat léky, o kterých je známo, že ovlivňují mozkové prokrvení. Otázku vysazení léků je vhodné před vyšetřením konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Před aplikací radiofarmaka:

Ujistit se, že pacient je schopen spolupráce během vyšetření (ležet bez pohybu 30-60 minut). Je-li nezbytná sedace, měla by být podána přinejmenším 5 minut po aplikaci radiofarmaka. Pacient by se měl těsně před zahájením vyšetření vymočit (z důvodu maximálního komfortu při vyšetření). K dosažení stabilního prostředí v době aplikace radiofarmaka a doby jeho akumulace v mozku je nutné dodržet tato pravidla: umístit pacienta do tiché a polozatemnělé místnosti, zavést 10-15 minut před aplikací radiofarmaka i.v. kanylu (při aplikaci radiofarmaka i.v. pacient nebude cítit žádnou bolest, lze aplikovat léky i.v. v případě potřeby), uložit pacienta do pohodlné polohy (nejlépe vleže na zádech s fixací hlavy), informovat pacienta, že má ponechat zavřené oči (nebo použít masky k zakrytí očí), neucpávat uši, pacient by neměl mluvit, číst a pohybovat se přinejmenším 5 minut před a 5 minut po aplikaci radiofarmaka, nekomunikovat s pacientem přinejmenším 5 minut před a 5 minut po aplikaci radiofarmaka, zaznamenat jakoukoliv událost, která by mohla ovlivnit regionální mozkovou perfuzi během aplikace radiofarmaka (například pohyb nebo mluvení pacienta…). Dobré je dodržovat stejné prostředí a pravidla při všech vyšetřeních mozkové perfuze. Princip spočívá v omezení rušivých podnětů zvukových, optických, čichových a motorických.

Péče o pacienta po vyšetření

Není nutná. Pacient má periferní žilní katétr, který je podle potřeby ponechán.
Měl by přijímat dostatečné množství tekutin a omezit kontakt s malými dětmi.

Vyšetření regionální perfuze mozku Vyšetření regionální perfuze mozku - multiinfarkt Vyšetření regionální perfuze mozku - smrt SPECT vyhodnocení - smrt mozku

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít