Lékařské diagnózy

 ? 

Demence u Alzheimerovy choroby etapa

Definice

 • demence je chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností
 • podstatou jsou degenerativní změny mozkové tkáně, charakterizované atrofíí šedé hmoty korové i podkorové
 • syndrom demence zahrnuje postižení kognitivních funkcí (paměť, intelekt, pozornost, poruchy myšlení, emotivity, chování, orientace, spánku)
 • ve vyšším věku jsou častěji postiženy ženy oproti mužům

Etiologie

 • za vznik demence zodpovídají tři skupiny onemocnění mozku
  • ateroskleróza s poruchami prokrvení mozku (vaskulární demence)
  • jiné chorobné stavy (demence toxického původu)
  • atroficko – degenerativní onemocnění (demence u Alzheimerovy choroby)
 • jisté rizikové faktory: věk, familiární agregace, genové mutace
 • možné rizikové faktory: kraniocerebrální poranění, nízká úroveň vzdělání
 • nejisté rizikové faktory: kouření cigaret, zinek, hliník, protizánětlivé léky, nemoc

Klinický obraz

preklinické stádium

 • vývoj choroby do prvních klinických příznaků trvá pravděpodobně několik let
 • poruchy recentní epizodické paměti – zapomínání každodenních událostí

časná forma

 • manifestuje v 5. a 6. deceniu a má většinou rychle se zhoršující průběh
 • počáteční stádium
  • snížení psychické výkonnosti
  • horší výbavnost pojmů
  • porucha vštípivosti paměti
 • vyjádřená demence
  • parafázie až afázie
  • apraxie
  • oploštění emotivity
  • zvýšená svalová rigidita (maskovitý výraz obličeje, flekční držení horních končetin, tremor)
 • terminální stádium
  • neschopnost komunikace
  • váznou polykací reflexy
  • upoutání na lůžku (těžká rigidita již neumožňuje ani posazení)

pozdní forma

 • začíná po 65. roce života
  • nastává rychle progredující úbytek paměťových schopností – potuluje se po ulicích, snadno zabloudí
  • mizí vyšší city – nemocný zanedbává základní hygienická pravidla, do bytu snáší nejrůznější odpadky

Diagnostika

anamnéza

 • genogram (rodokmen)

neurologické vyšetření

 • potvrzuje přítomnost extrapyramidového syndromu

psychiatrické vyšetření

 • Minimental State Examination (zjištění časové a místní orientace; aktuální vštípivost paměti, výbavnost paměti, chápání a realizace jednoduchých případů)
 • Hachinski skóre

laboratorní vyšetření

 • hematologické - Ko + diff.
 • biochemické - hladina vit. B12, mineralogram, jaterní testy, T3, T4, glykémie
 • sérologické - lues, AIDS, lymeská borelióza

zobrazovací metody

 • EEG
 • CT, MR
 • SPECT

ostatní metody

 • vyšetření očního pozadí (slouží k vyloučení jiného organického poškození mozku)

Terapie

psychoterapie

 • terapeutické skupiny

farmakoterapie

 • kognitivní farmakoterapie
  • inhibitory cholinesteráz
  • „zametači volných radikálů“
  • vitamíny E a C
  • preparáty z Jinanu dvoulaločného
  • nootropika
  • vazodilatancia
 • nekognitivní farmakoterapie
  • neuroleptika
  • thymoleptika

speciální terapie

 • arteterapie

Dotazník pro poruchy chování u Alzheimerovy choroby Mini vyhodnocení duševního stavu Odhad zmatenosti Rychlý screening demence Barthelův test základních všedních činností ADL Test instrumentálních všedních činností

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít