Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Plicní perfuzní a ventilační scan etapa

Scintigrafické vyšetření plicní ventilace

Princip

Plicní ventilaci lze vyšetřovat pomocí radioaktivních plynů nebo radioaktivních aerosolů. Při  vyšetření radioaktivním plynem jsou snímány jednotlivé projekce scintilační kamerou. Pacient vdechuje směs xenonu se vzduchem z uzavřeného dýchacího okruhu. Záleží zde velmi na spolupráci nemocného. Naproti tomu radioaktivní aerosol je nebulizován na kapky, ty jsou vzduchem vdechovány a sedimentují v plicních alveolech.

Klinické využití

  • Podezření na poruchu průchodnosti periferních dýchacích cest a ztrátu vzdušnosti jakékoliv etiologie
  • Vyšetření vždy doplňuje perfuzní scintigram

Příprava pacienta k vyšetření

Pacienta poučíme o spolupráci při vdechování radiofarmaka.

Péče o pacienta po vyšetření

Není nutná. Je vhodný dostatečný příjem tekutin.

Perfuzní scintigrafie plic

Princip

Vyšetření je založeno na tom, že nitrožilně aplikované částice radiofarmaka se vychytávají v plicním řečišti během prvního průchodu. Distribuce radiofarmaka tak odráží funkční průtok krve plícemi. Záznam se provádí pomocí scintilační kamery nejlépe vsedě, kdy větší rozvinutí plic zaručuje lepší zobrazení případných lézí. Vyšetřuje se v 4-6 základních projekcích. Při nejasném nálezu lze doplnit o SPECT na rotační gamakameře.

Klinické využití

  • Podezření na embolizaci plicnice
  • Útlak plicního řečiště zánětlivou infiltrací nebo nádorem
  • Útlak plicní tkáně pleurálním výpotkem, emfyzematózní bulou nebo zvětšeným srdcem
  • Při kongenitálních plicních a-v spojkách
  • Odlišení primární a sekundární plicní hypertenze

Kontraindikace

  • Při diagnostice embolizace do plic neexistuje absolutní kontraindikace pro toto vyšetření. Gravidita a laktace je jen relativní kontraindikací. Při nutnosti provedení vyšetření je nutno minimalizovat aplikovanou aktivitu radiofarmaka. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava pacienta k vyšetření

Před vlastním vyšetřením poučíme pacienta, že při aplikaci radiofarmaka do žíly a následné minuty bude ležet na zádech. Při vyšetření bude pacient sedět nebo ležet. Měl by volně dýchat a setrvat v klidu (riziko rozostření snímků).

Péče o pacienta po vyšetření

Není nutná.

Kryptonový generátor Vyšetření ventilace plic Ventilační scintigram Perfuzní scintigrafie plic - patologický nález Radioizotopová flebografie a plicní perfuze

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít