Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Biopsie jater etapa

Biopsie jater je invazivní vyšetřovací metoda, která umožňuje získat vzorek jaterní tkáně k histologickému vyšetření. Je význačnou metodou při stanovení diagnózy, prognózy onemocnění jater i v řízení léčby.

Nejčastější je perkutánní přístup, při kterém vyšetřovaný leží na zádech s trupem prohnutým mírně doprava, s pravou rukou za hlavou. U  dětí  se provádí po předchozí premedikaci v celkové anestézii. U dospělých se provádí dle ordinace lékaře v premedikaci a místním znecitlivění.

Zaměření  místa vpichu se provádí sonografem. Používají se jehly určené speciálně pro toto vyšetření (Hepafix). Vzorek tkáně uložený do formaldehydu je transportován s příslušnou průvodkou na histologické vyšetření.

Příprava vyšetřovaného

 • seznámení vyšetřovaného (zákonného zástupce) s průběhem vyšetření – lékař
 • seznámení s ošetřovatelskou péčí před a po vyšetření - sestra
 • zajištění informovaného souhlasu (lékař)
 • zajištění informovaného souhlasu s podáním celkové anestezie (lékař – anesteziolog)
 • vyšetření před výkonem – KO, JT, APTT, INR a další dle ordinace lékaře
 • zajistit, aby pacient 6 - 8 hodin (dle ordinace lékaře)  nekouřil, nepřijímal stravu, tekutiny přijímal dle ordinace
 • příprava klientů, například diabetiků,  probíhá  individuálně dle ordinace  lékaře

Provedení výkonu

 • na výkonovém sálku – přípravu pomůcek a asistenci lékaři provádí sestra - specialistka

Ošetřovatelská péče po výkonu

 • klid vyšetřovaného na lůžku dle ordinace lékaře (24 hodin)
 • sledování základních životních funkcí (po celkové anestezii) dle ordinace lékaře
 • sledování a hodnocení místa vpichu
 • příjem tekutin a stravy dle ordinace lékaře
 • zajištění ošetřovatelské péče dle potřeb vyšetřovaného

Biopsie jater

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít