Edukace

 ? 

Edukace klienta s totální endoprotézou kyčle (TEP) etapa

TEP je úplná náhrada kyčelního kloubu – jamky i hlavice.

Typy náhrad

 • cementová náhrada
  • skládá se z polyetylénové kloubní jamky, která je do upraveného acetabula upevněna kostním cementem, což je speciální rychle tuhnoucí hmota
  • zavedení dříku předchází resekce krčku a jeho odstranění s hlavicí femuru
  • dřík endoprotézy je zaveden do dřeňového kanálu proximální části femuru a upevněn rovněž pomocí kostního cementu
  • dřík je vyroben ze speciálně upravených kovových slitin, na krček dříku je nasazována hlavice z keramiky nebo z chromkobaltmolybdenové slitiny
 • necementová náhrada
  • kloubní hlavice je do acetabula fixována bez použití cementu → využívá ke své fixaci dokonalý kontakt přesně opracovaného kostního lůžka s povrchem endoprotézy
  • jamky jsou vyrobeny z titanu, výjimečně ze slitiny, hlavice jsou vyrobeny z keramiky nebo speciálně upravených kovových slitin
 • hybridní náhrada
  • kombinuje oba typy fixace, tedy typ cementový i necementový
 • resurfacing
  • jde se o povrchovou náhradu kyčelního kloubu, kdy dochází k náhradě poškozených třecích ploch

Kritéria materiálu pro TEP

 • pevnost
 • slučitelnost s lidským organizmem
 • hladký povrch
 • dlouhodobá životnost
 • umožnění přirozeného pohybu

Důvody k TEP

 • Koxartróza = artróza kyčelního kloubu, kterou nelze léčit konzervativně
  • degenerativní nezánětlivé onemocnění kloubu, kdy dochází ke změnám na chrupavce → chrupavka ubývá, vznikají tzv. osteofyty, tj. nárůstky na kloubu
  • → omezují pohyb, dráždí nervy a způsobují bolest → v konečném stadiu může nastat až úplné znehybnění = ankylóza
  • etiologie:
   • primární
    • faktory dědičnosti
    • neznámá příčina
   • sekundární
    • úraz
    • vývojové dysplazie kyčelního kloubu
    • aseptické nekrózy hlavice femuru
    • trvalé přetěžování kloubu (obezita, sport)
    • špatná výživa, kouření, alkohol
  • příznaky:
   • bolest – startovací, při námaze, později i v klidu → pacient šetřivě kulhá
   • omezený rozsah pohybu až ankylóza (ztráta pohyblivosti v kloubu)
   • omezení rotace v kyčelním kloubu
 • Traumatické → úrazy
 • Záněty → artritidy
 • Onkologické → nádory

Komplikace

 • luxace (vykloubení) endoprotézy – může být způsobena nesprávným nastavením pozice implantátu při operaci nebo nevhodným pohybem pacienta po operaci
 • tromboembolická nemoc (vznik krevní sraženiny – trombu) – důležitá je prevence
 • infekce (choroboplodné zárodky pronikají do organizmu) – důležitá je prevence a šetrná operační technika
 • paréza (částečná neschopnost pohybu) nervu femoralis, ischiadikus

1 Edukační dg

 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu
 • Ochota ke zlepšení výživy
 • Ochota zlepšit zvládání zátěže

2 Edukační cíle

 • Kognitivní oblast
  • klient dokáže vyjmenovat zásady pro první 3 měsíce
  • zná komplikace, které mohou nastat
  • dokáže vyjmenovat zásady výživy pro snížení hmotnosti
  • ví, jak provádět rehabilitaci chůze, jak zvyšovat soběstačnost v aktivitách denního života
 • Psychomotorická oblast
  • klient předvede chůzi – v chodítku → o francouzských berlích → po schodech
  • klient předvede oblékání dle doporučených  zásad
 • Afektivní oblast
  • klient hodnotí kladně řešení svého stavu nahrazením kyčelního kloubu, považuje náhradu za součást svého těla

3 Edukační intervence

3.1. Uvést klienta do problematiky

 • Předoperační příprava
  • všeobecná
  • speciální
   • prevence tromboembolické nemoci (bandáže)
   • možnost autotransfuze = postup, při kterém je nemocnému vracena jeho vlastní krev odebraná před operací nebo i během operace
   • aplikace nízkomolekulárního heparinu nebo převod perorálních antikoagulancií na nízkomolekulární heparin – snižuje srážlivost krve a tím předchází tromboembolické nemoci
   • v den operace se aplikují antibiotika
 • Pooperační péče
  • všeobecná
   • monitoring fyziologických funkcí
   • kontrola krytí, sledování případného krvácení
   • kontrola drénu – množství odváděného sekretu z rány, barva
   • analgetika (léky proti bolesti)
  • speciální
   • z operačního sálu na JIP – 48 hod → standardní oddělení
   • podání antibiotik (zastavují růst bakterií)
   • aplikace nízkomolekulárního heparinu – 10 dní po operaci
   • rehabilitace
    • první den po operaci tráví pacient vleže – operovaná končetina v elevaci = zvýšená poloha
    • důležité je, aby nedošlo k přetočení špičky chodidla zevně – hrozí luxace = vykloubení
    • vkládání molitanového polštáře mezi stehna

3.2. Edukace k dietě

 • U totální endoprotézy není nutná žádná dieta, pouze u obézních pacientů je doporučena redukční dieta na snížení váhy.
 • Pacient by měl dodržovat jisté dietní pokyny – jíst pomalu, 5krát denně po menších porcích, jídlo dlouze žvýkat, jíst v klidu, nenechat se při jídle nikým a ničím rušit, nutností je dodržování pitného režimu – pít zvláště vody a neslazené minerální vody.
 • Mezi vhodné potraviny patří zelenina a ovoce, zeleninové saláty, libová masa, ryby, potraviny obsahující vlákninu, mléčné výrobky s nižším obsahem tuku, celozrnné pečivo.
 • Klient by se měl vyvarovat tučných jídel, tmavého masa, uzenin, kořeněných a přesolených jídel, sladkých nápojů, alkoholu, kofeinu, sladkostí, pečiva i moučníků.

3.3. Vysvětlit rehabilitaci, zásady pro první tři měsíce po operaci

 • Rehabilitace – polohování
  • Důležité je udržovat správné postavení kyčelního kloubu v abdukci (odtažení) a nevytáčet dolní končetinu do zevní rotace.
  • Pro udržení abdukce dolní končetiny se používá abdukční klín, který se vkládá mezi kolena.
  • Zpočátku se také na operovanou končetinu nasazuje derotační botička – pro lepší udržení středního postavení v kloubu (lze použít i sáčky s pískem).
  • Mezi polohovací pomůcky patří také molitanová kolečka – pod kolena nebo pod paty.
 • Dechová rehabilitace
  • Přispívá ke zvyšování fyzické kondice a prevenci sekundárních změn pohybového aparátu,
  • pro dechové cvičení je důležitá hygiena dýchacích cest.
  • V rámci dechové gymnastiky se zaměřujeme na zlepšení ventilace a distribuce vzduchu v plicích, na zvýšení kapacity plic a na zlepšení svalové práce dýchacích svalů, bez pohybů končetin.
  • Nácvik vleže na zádech → Přiložíme dlaně pod mečovitý výběžek, váha ruky vytváří odpor, který aktivuje bránici nemocného.
  • Dýchání se zátěží → Pomocí pískových sáčků, které přikládáme na horní břišní stěnu pod dolní oblouky žeber. Nemocný leží v relaxační poloze, kolena má mírně pokrčena, leží klidně, nenapíná břišní stěnu. Váha sáčků je v rozmezí 1-5 kg a přikládají se po dobu 10-30 min, 3-5krát denně.
 • Míčkování
  • slouží k uvolňování svalů a zmírňování otoku v oblasti operační rány
  • používají se míčky z pěnového molitanu
 • Pasivní cvičení
  • cvičení prováděné druhou osobou nebo přístrojem
  • provádí se časně po operaci
  • cvičí se do všech povolených pohybů – flexe = ohnutí, abdukce = odtažení, vnitřní rotace = otočení, extenze = natažení
 • Vertikalizace
  • nacvičuje se od 1. dne po operaci – nejdříve sed → poté stoj
  • důležité je poučení klienta o udržování operované končetiny v abdukci a středním postavení
 • Nácvik chůze
  • v chodítku – poskytuje klientovi větší stabilitu a jistotu
   • jako první vychází vždy operovaná dolní končetina
   • je nutné dbát na správné držení těla a provádění stejně dlouhých kroků
  • francouzských berlích – používá se třídobá chůze
   • 1. doba – obě berle současně vpřed a naklonit trup dopředu
   • 2. doba – operovaná dolní končetina do úrovně berlí
   • 3. doba – krok zdravou dolní končetinou mírně před berle
    Pacient chodí pomocí berlí pouze s pokládáním operované končetiny, tedy se zátěží cca 10-15 kg. Toto je vhodné vyzkoušet na osobní váze – zatlačením operované končetiny. Za 6 týdnů po operaci proběhne kontrola včetně rentgenového ověření postavení komponent. Je-li vše v pořádku, povoluje lékař přechod na francouzské berle a postupné zvyšování zátěže operované končetiny až na 100 % váhy těla. Nejdříve staticky – při klidném stoji např. u umyvadla, poté postupně dynamicky během chůze za pomocí berlí. Další kontroly probíhají v odstupu 3 a 6 měsíců po operaci. Během této doby pacient absolvuje lázeňský rehabilitační pobyt, kde se naučí pod dozorem odborného personálu všechny potřebné úkony. Je zde zahrnuta jízda na rotopedu, cvičení v bazénu a eventuelně plavání.
  • nácvik chůze po schodech
  • do schodů – fyzioterapeut (sestra) stojí za nemocným
   • 1. doba – jako první vychází zdravá dolní končetina
   • 2. doba – následuje operovaná dolní končetina
   • 3. doba – berle (mladší lidé a schopní nemocní mohou provádět druhou a třetí dobu současně)
  • ze schodů – fyzioterapeut (sestra) stojí pod nemocným pro případ pádu
   • 1. doba – obě berle současně vpřed
   • 2. doba – operovaná dolní končetina do úrovně berlí
   • 3. doba – zdravá dolní končetina

3.4. Zásady pro první tři měsíce po operaci

 • spát na pevném a rovném lůžku
 • střídat chůzi, sed, leh
 • několikrát denně cvičit
 • přizpůsobit výšku pracovní žide, nesedat do hlubokých křesel
 • při sezení na židli – obě chodidla spočívají celou ploskou na zemi, kolena jsou mírně od sebe
 • vleže na boku si vkládat mezi kolena polštářek nebo abdukční klín
 • neodkládat berle, pokud to nedovolí lékař
 • pravidelně kontrolovat technický stav berlí
 • dvakrát denně ležet cca 30 min na břiše
 • nespěchat, chránit se pádu, odstranit doma všechny volně ležící podložky a rohožky
 • dodržovat doporučení lékaře o prevenci tromboembolické nemoci
 • při infekcích a invazivních vyšetřeních preventivně užívat antibiotika
 • nenosit zvlášť těžká břemena
 • při obtížích vyhledat lékaře

3.5. Edukace v oblasti  aktivity a fyzické námahy

Klient by měl každou sportovní aktivitu konzultovat s odborníkem. Nejlepší rehabilitací je plavání a cvičení v bazénu, které nezatěžuje klouby. Jako doplňující cvičení může být jízda na rotopedu. Klient by se měl vyvarovat:

 • zevní rotace = přetáčení špičky chodidla zevně
 • vnitřní rotace = přetáčení špičky chodidla dovnitř
 • abdukce = přílišné přitažení dolních končetin
 • překřížení přes operovanou končetinu
 • flexe = ohnutí kyčle nad 90 stupňů

3.6. Nácvik soběstačnosti v osobní hygieně a oblékání

Po operaci je důležité nemocné vést k soběstačnosti. Velice vhodné jsou kompenzační pomůcky jako madla v koupelně i na WC, nástavec na WC, chůze o francouzských holích minimálně 3 měsíce po operaci.

 • Osobní hygiena
  • nejlepší je používat sprchový kout s madlem a protiskluzovou podložkou
  • v případě klasické vany ji dovybavit sedátkem do vany, madlem a protiskluzovou podložkou
  • opatrnost, dávat pozor na kluzkou podlahu
  • nutné používat nástavec na WC – plně hrazen zdrav. pojišťovnou
  • k přenášení drobných věcí osobní hygieny se doporučuje ušitý sáček kolem krku
 • Oblékání
  • důležité dát pozor na oblékání ponožek a obouvání bot
  • v prvních týdnech po operaci – nechat oblékání ponožek na druhých, používat oblékač ponožek
  • při obouvání bot používat dlouhou lžíci na obuv, obuv venkovní i domácí musí mít pevnou patu, nejlépe se zapínáním na suchý zip
  • pantofle se doporučují první 3 dny po operaci – usnadňují nazouvání a nemocní mají zabandážované dolní končetiny → není vhodné používat pantofle delší dobu
  • pantofle by měly být zdravotní se třemi pásky pro zpevnění nártu
  • při obouvání bot se nepředklánět

3.7. Poučit o komplikacích, které mohou nastat

 • tromboembolická nemoc – stav, kdy dojde k uzávěru tepen uvolněným trombem = krevní sraženina → embolem = uvolněny trombus; nejčastější bývá plicní embolie, kdy trombus vnikne do plicní tepny nejčastěji z žil dolních končetin, pánve, po operaci či porodu.
 • infekce – vniknutí patogenu (bakterie, viry, prvoci) do organizmu
 • luxace = vykloubení
  Klienta poučíme, že se může jednat o mechanické poškození při kolizi a pádu, při extrémním pohybu ve smyslu hlubokého předklonu, překřížení dolních končetin. Luxaci totální endoprotézy může způsobit i zdánlivě obyčejný sed na nízkou židli nebo na měkkou podložku. K této komplikaci může dojít kdykoliv po operaci, bezprostředně po ní, během hospitalizace nebo po propuštění. Projevuje se úpornou bolestí a luxovaná dolní končetina je zkrácená a v zevní rotaci.
 • Paréza nervu femoralis
  Klinicky se projeví oslabení kvadricepsu při potížích s chůzí do schodů, nemocný nemůže vystoupit na židli, nenastoupí do veřejných dopravních prostředků, při chůzi, zejména do schodů, se mu dolní končetiny podlamují.

3.8. Další důležité informace

 • Nemocného informujeme o zásadách, které má dodržovat, o používání molitanového klínu, o vybavení WC a koupelny (madla, nástavec, protiskluzová podložka).
 • Další informace se týkají možnosti rehabilitace a lázeňské léčby, na kterou má každý nemocný nárok a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pobyt v lázeňském zařízení trvá většinou 4 týdny a zahrnuje intenzivní cvičební program, kam patří řada fyzioterapeutických metod včetně jízdy na rotopedu nebo cvičení ve vodě.
 • Nemocného seznámíme také s vhodným způsobem oblékání.

Abdukční klín Derotační botička Totální endoprotéza kyčelního kloubu Totální endoprotéza kyčelního kloubu s kovovou hlavicí a silikonovou jamkou Totální endoprotéza kyčelního kloubu se silikonovou jamkou a porcelánovou hlavicí Cervikokapitální protéza kyčelního kloubu Cervikokapitální protéza kyčelního kloubu s dlouhým dříkem Bandáže dolních končetin Rehabilitace - polohování Rehabilitace - vertikalizace Rehabilitace – nácvik chůze v chodítku Rehabilitace – nácvik chůze o francouzských berlích Rehabilitace – nácvik chůze po schodech

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související diagnostiky:

Související terapie:

loga
Zavřít