Lékařské diagnózy

 ? 

Artroza kyčelního kloubu (totální endoprotéza) etapa

Definice

 • degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, které vede k omezení pohybu v kloubu
 • postihuje jeden nebo oba kyčelní klouby
 • v konečném stadiu může nastat až úplné znehybnění - ANKYLÓZA

Etiologie

primární artróza

 • faktory dědičnosti
 • příčina neznámá

sekundární artróza

 • úraz
 • vývojové dysplazie kyčelního kloubu
 • aseptické nekrózy hlavice femuru – MORBUS PERTHES
 • trvalé přetěžování kloubu při obezitě
 • náročný sport
 • špatná životospráva

Klinický obraz

 • zátěžové a pozátěžové bolesti
 • ranní startovací bolesti
 • omezený rozsah pohybu až ankylóza
 • omezení rotace v kyčelním kloubu
 • v pokročilém stadiu – klidové bolesti, které mohou narušovat i spánek

Diagnostika

anamnéza

fyzikální vyšetření

 • pohled
 • pohmat

laboratorní vyšetření

zobrazovací vyšetřovací metody

 • RTG - předozadní snímek obou kyčelních kloubů
  • koxartróza se zpočátku projevuje zúžením kloubní šterbiny
  • později se na okrajích kloubních ploch vytvářejí osteofyty a subchondrální kost jeví známky sklerózy
  • v dalších stadiích se objevují pseudocysty
  • rozvoj pseudocyst vede k postižení trofiky
  • další progrese artrózy vede k vymizení kloubní chrupavky a rozvoji ankylózy
 • ultrazvuk
  • tato vyšetřovací metoda má význam při diagnostice vrozených kyčelních dysplazií, chronických poúrazových změn a k odhalení náplně kloubu

Terapie

režimová opatření

 • redukce tělesné hmotnosti
 • chůze s oporou
 • rehabilitační léčba - elektroléčba, vodoléčba, balneoterapie, magnetoterapie
 • cvičení, plavání, jízda na kole, kondiční cvičení

dietoterapie

nemocným s nadváhou nebo obézním nemocným se doporučuje dieta redukční

 • dietní pokyny a doporučení
  • jíst pomalu
  • jíst 5x denně malé porce
  • jídlo dlouze žvýkat
  • nenechat se při jídle nikým a ničím rušit
  • nutné je dodržovat pitný režim – z nápojů volit vodu, neslazené minerální vody, čaj
 • vhodné potraviny
  • zelenina a ovoce
  • zeleninové saláty
  • libová masa, ryby
  • potraviny obsahují vlákninu
  • mléčné výrobky s nižším obsahem tuku
  • celozrnné pečivo
 • nevhodné potraviny
  • tučná jídla
  • tmavá masa
  • uzeniny
  • kořeněná a přesolená jídla
  • pečivo, moučníky
  • sladké nápoje
  • sladkosti
  • konzervované potraviny
  • alkohol
  • kofein

farmakoterapie

 • analgetika
 • nesteroidní antirevmatika
 • chondroprotektiva

speciální terapie

CHIRURGICKÁ TERAPIE

OSTEOTOMIE

 • principem osteotomie je změna vzájemného postavení a kontaktu kloubních povrchů, kdy méně postižené okrsky chrupavky jsou osteotomií přemístěny do tlaku více exponovaných zón a přebírají tak funkci chrupavky artrózou devastované

ALOPLASTIKA

 • patří k nejčastějším ortopedickým operacím, kdy destruovaná kloubní jamka i hlavice jsou nahrazeny endoprotézou
 • rozlišujeme 2 typy
  • TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA
   • při operaci je nahrazena kloubní hlavice i jamka
  • CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA
   • při operaci je nahrazena pouze hlavice

Endoprotézy se dělí podle způsobu fixace na

 • cementované
 • necementované

CEMENTOVANÁ ENDOPROTÉZA

 • skládá se z polyetylénové kloubní jamky, která je do upraveného acetabula upevněna kostním cementem, což je speciální rychle tuhnoucí hmota
 • jamka nahradí kloubní povrch postiženého kyčelního kloubu při totální náhradě
 • zavedení dříku předchází resekce krčku a odstranění s hlavicí lemuru
 • dřík endoprotézy je zaveden do dřeňového kanálu proximální části femuru a upevněn rovněž pomocí kostního cementu
 • dřík je vyroben ze speciálně upravených kovových slitin (chromkobaltmolybdenové slitiny)
 • na krček dříku je nasazována hlavice, která je vyrobena z keramiky nebo z chromkobaltmolybdenové slitiny
 • povrch hlavice musí být dokonale hladký, čím hladší, tím menší je opotřebení polyetylenové vložky v kloubní jamce umělého kyčelního kloubu při každém pohybu

NECEMENTOVANÁ ENDOPROTÉZA

 • využívá ke své fixaci dokonalý kontakt přesně opracovaného kostního lůžka s povrchem endoprotézy
 • jamky jsou vyrobeny z titanu, výjimečně ze slitiny, a jsou buď sférické, nebo kónické
 • dříky jsou pevně zaraženy do přesně opracovaného kostního lůžka proximálního konce femuru
 • VAZEBNÁ OSTEOGENEZE – kontakt novotvořené kosti s povrchem endoprotézy
 • hlavice jsou vyrobeny nejčastěji z keramiky nebo ze speciálně upravených kovových slitin
 • dokonale hladký povrch hlavice má zásadní význam pro životnost endoprotézy

HYBRIDNÍ ENDOPROTÉZA

 • jedna část této endoprotézy je cementovaná a jedna necementovaná

Předoperační příprava

všeobecná

speciální

 • předoperační vyšetření: stomatologické vyšetření, ORL, gynekologické vyšetření u žen
 • vyšetření moči – chemicky a K+C
 • v případě pozitivních výsledků – je nutné pacienty přeléčit ATB
 • vysoká bandáž dolní končetiny – prevence trombembolické nemoci
 • možnost autotransfuze
 • aplikace nízkomolekulárního heparinu – prevence trombembolické nemoci
 • převod perorálních antikoagulancií na nízkomolekulární heparin
 • v den operace se aplikují antibiotika

Pooperační péče

všeobecná

speciální

 • po operaci jsou pacienti převezeni z operačního sálu na JIP, zde zůstávají 48 hodin, poté se překládají na standardní oddělení aloplastik
 • podání antibiotik
 • aplikace nízkomolekulárního heparinu – 10 dní po operaci
 • bolest tlumit analgetiky
 • rehabilitace

Rehabilitace

polohování

 • důležité je udržovat správné postavení kyčelního kloubu v abdukci a nevytáčet dolní končetinu do zevní rotace
 •  pro udržení abdukce dolní končetiny se používá abdukční klín, který se vkládá mezi kolena
 • zpočátku se také na operovanou končetinu nasazuje DEROTAČNÍ BOTIČKA pro lepší udržení středního postavení v kloubu, lze použít i sáčky s pískem
 • mezi polohovací pomůcky patří také molitanová kolečka, která se vkládají pod kolena nebo pod paty

dechová rehabilitace

 • přispívá ke zvyšování fyzické kondice a prevenci sekundárních změn pohybového aparátu

míčkování

 • slouží k uvolňování svalů a zlepšování otoku v oblasti operační rány
 • k míčkování se používají míčky z pěnového molitanu

pasivní cvičení

 • cvičení prováděné druhou osobou nebo přístrojem
 • toto cvičení se provádí časně po operaci
 • cvičení do všech povolených pohybů – flexe, abdukce, vnitřní rotace, extenze

vertikalizace

 • vertikalizace se nacvičuje od 1. dne po operaci, nejdříve sed a poté stoj
 • důležité je poučit nemocného, aby operovanou dolní končetinu udržoval v abdukci a středním postavení

nácvik chůze

 • v chodítku
  • chodítko nemocnému poskytuje větší stabilitu a jistotu
  • jako první vychází vždy operovaná dolní končetina
  • je nutné dbát na správné držení těla a provádění stejně dlouhých kroků
 • o francouzských berlích
  • používá se třídobá chůze
   • 1. doba – obě berle současně vpřed a naklonit trup dopředu
   • 2. doba – operovaná dolní končetina do úrovně berlí
   • 3. doba – krok zdravou dolní končetinou mírně před berle

nácvik chůze po schodech

 • do schodů
  • fyzioterapeut nebo sestra stojí za nemocným
   • 1. doba - jako první vychází zdravá dolní končetina
   • 2. doba - následuje operovaná dolní končetina
   • 3. doba - berle
  • mladší lidé a schopní nemocní mohou 2 a 3 dobu provádět současně
 • ze schodů
  • fyzioterapeut nebo sestra stojí pod nemocným pro případ pádu
  • chůze třídobá
   • 1. doba – obě berle současně vpřed
   • 2. doba – operovaná dolní končetina do úrovně berlí
   • 3. doba – zdravá dolní končetina

nácvik soběstačnosti

 • po operaci je důležité nemocné vést k soběstačnosti
 • vhodné kompenzační pomůcky po operaci
  • madla v koupelně a na WC
  • nástavec na WC
  • francouzské berle – chůze s berlemi minimálně 3 měsíce po operaci

osobní hygiena

 • nejlepší je používat sprchový kout, opatřený madlem a protiskluzovou podložkou
 • koupelnu s klasickou vanou je vhodné dovybavit sedátkem do vany, madlem a protiskluzovou podložkou
 • při pohybu v koupelně je důležitá opatrnost, dávat pozor na kluzkou podlahu
 • po operaci je nutné používat nástavec na WC – je předepisován a plně hrazen zdravotní pojišťovnou
 • na WC se doporučuje rovněž madlo
 • k přenášení drobných věcí osobní hygieny se nemocným doporučuje ušitý sáček kolem krku

oblékání

 • je důležité dát si pozor na oblékání ponožek a obouvání bot
 • oblékání ponožek v prvních týdnech nechat raději na druhých nebo používat oblékač ponožek
 • při obouvání bot používat dlouhou lžíci a obuv, i domácí, musí mít pevnou patu, nejlépe se zapínáním na suchý zip
 • není vhodné používat pantofle delší dobu po operaci
 • pantofle se doporučují prvé 3 dny, protože usnadňují nazouvání a nemocní mají zabandážované dolní končetiny
 • pantofle by měly být zdravotní se 3 pásky pro zpevnění nártu
 • při obouvání bot se nepředklánět

Lázeňská léčba

 • každý nemocný má nárok po operaci na pobyt v lázních, který je plně hrazen zdravotní pojišťovnou
 • pobyt trvá zpravidla 4 týdny a zahrnuje intenzivní cvičební program
 • do tohoto programu patří řada fyzioterapeutických metod včetně jízdy na rotopedu nebo cvičení ve vodě

Rady a zásady pro první 3 měsíce po operaci

 • spát na pevném a rovném lůžku
 • střídat chůzi, sed, leh
 • několikrát denně cvičit
 • přizpůsobit výšku pracovní židle, nesedat do hlubokých křesel
 • při sezení na židli obě chodidla spočívají celou ploskou na zemi, kolena jsou mírně od sebe
 • v leže na boku si vkládat mezi kolena polštářek nebo abdukční klín
 • neodkládat berle, pokud to nedovolí lékař
 • pravidelně kontrolovat technický stav berlí
 • dvakrát denně ležet cca 30 minut na břiše
 • nespěchat, chránit se pádu, odstranit doma všechny volně ležící podložky a rohožky
 • dodržovat doporučení lékaře o prevenci trombembolické nemoci
 • při infekcích a invazivních vyšetřeních preventivně užívat antibiotika
 • nenosit zvlášť těžká břemena
 • při obtížích vyhledat lékaře

Komplikace

Pooperační komplikace

 • luxace endoprotézy – může být způsobena nesprávným nastavením pozice implantátu při operaci nebo nevhodným pohybem nemocného po operaci
 • trombembolická nemoc – důležitá je prevence
 • infekce – důležitá je prevence a šetrná operační technika
 • paréza nervu femoralis, ischiadikus

Abdukční klín Derotační botička Nástavec na WC Totální endoprotéza kyčelního kloubu Totální endoprotéza kyčelního kloubu s kovovou hlavicí a silikonovou jamkou Totální endoprotéza kyčelního kloubu se silikonovou jamkou a porcelánovou hlavicí Cervikokapitální protéza kyčelního kloubu Cervikokapitální protéza kyčelního kloubu s dlouhým dříkem Mapa bolesti podle M. S. Margolese Vizuální analogová škála bolesti Záznam hodnocení bolesti Rehabilitace - polohování Rehabilitace - vertikalizace Rehabilitace – nácvik chůze v chodítku Rehabilitace – nácvik chůze o francouzských berlích Rehabilitace – nácvik chůze po schodech

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít