Terapie

 ? 

Antikoagulancia etapa

 • jsou léčiva, která zabraňují srážení krve účinkem na jednotlivé koagulační fáze
 • používají se při  zvýšené krevní  srážlivosti
 • jsou to antagonisté vitaminu K
 • účinek perorálních antikoagulancií se vyvíjí postupně – dvoudobá léčba
 • rozeznáváme  skupiny vzájemně se lišících léčiv

přímá antikoagulancia

heparin a jeho antikoagulační deriváty

 • heparin
  • je nejen antikoagulační látkou, ale i fibrinolytikem
  • přes endogenní antikoagulační faktor III antitrombin zabraňuje aktivaci řady srážecích mezistupňů (trombinu, faktorů IX, X, XI, XII)
  • urychluje přeměnu plazminogenu na fibrinolyticky působící plazmin
  • je produkován žírnými buňkami, je z nich vyplavován
  • je obsažen v játrech, plicích a ve střevě
  • aplikuje se i.v. nebo s.c. – má velkou molekulu – nepřechází přes bariéry
  • nedává se i.m. – lokální krvácení a dráždění, nepředvídatelná absorpční schopnost

použití

  • u plicní embolie, hluboké žilní trombózy
  • preventivně u opakovaných trombóz
  • po infarktu myokardu
  • heparinizovaná krev
   • nesrážlivá krev, laboratorně odebraná, např. pro krevní transfuzi nebo pro diagnostická vyšetření

nežádoucí účinky

při předávkování

  • krvácení do močového měchýře, trávicího ústrojí, nadledvin
  • vznik hematomů
  • hypersenzitivní reakce
  • lékové interakce – kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, tetracykliny, antihistaminika
 • antidotem je protamin – bílkovina, která váže volný heparin cirkulující v krvi

deriváty heparinu

 • nardoparin, enoxaparin, dalteparin
  • mají pouze antikoagulační efekt
  • antikoagulační aktivita je méně intenzivní
  • vykazují méně nežádoucích účinků
 • hirudin
  • polypeptid z pijavic
  • působí přímo na trombin – volný i vázaný v trombu
  • deriváty hirudinu – desirudin, lepirudin
  • není antidotum
 • heparinoidy
  • polysyntetické nebo syntetické vysokomolekulární látky
  • nižší antikoagulační účinek
  • pouze lokálně v masti
  • při dlouhodobém používání se projevuje i mírný protizánětlivý účinek

použití

  • povrchové tromboflebitidy
  • hematomy
  • bércové vředy

nepřímá antikoagulancia

  • perorální antikoagulancia
  • jsou to kompetitivní antagonisté vitaminu K
  • převážně deriváty kumarinu – podobají se vitaminu K
  • antikoagulační působení kumarinů probíhá v játrech
  • blokují vliv vitaminu K na tvorbu protrombinu
  • podílejí se na tvorbě „neúčinných“ forem srážecích faktorů (VII, IX, X)
  • účinek nastupuje asi za 3 dny od začátku terapie
  • dávkování je přísně individuální
 • warfarin
  • nejspolehlivější a nejdostupnější
 • etylbiskumacetát
  • používá se stále méně (původní, ještě československý přípravek)
 • dikumarol
 • fenprokumon

použití

  • pro profylaxi žilních a arteriálních tromboembolických onemocnění
  • jsou neúčinné proti již vytvořeným trombům

nežádoucí účinky

  • krvácivost v kůži a mukózních membránách
  • k okultnímu krvácení dochází v trávicím traktu, v ledvinách, v mozku, v děloze nebo v plicích
  • nepodávat při gastrointestinálních ulceracích, závažném onemocnění jater a ledvin
  • nepodávat v těhotenství

Alkohol a asi 40 existujících léčiv snižují nebo zvyšují účinek perorálních antikoagulancií.

Pacienti, kteří užívají perorální antikoagulancia, musí být vybaveni tištěným edukačním materiálem. Měli by s sebou nosit informační náramek nebo kartu o užívání léku v peněžence, protože všechny tyto látky mají nízký terapeutický index a dávky musí být striktně individualizovány.

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít