Hodnotící škály

Program nabízí sady hodnotících škál, které jsou zaměřeny na oblasti stavu vědomí, soběstačnosti, rizika vzniku komplikací a bolest.

Jednotlivé hodnotící škály jsou zpracovány do listů (PDF), které lze jednotlivě vytisknout a použít při teoreticko-praktické výuce i v podmínkách klinické praxe pro zhodnocení pacienta s ohledem na jeho problémy.

Hodnotící škály budou průběžně doplňovány tak, aby poskytovaly studentům co nejširší možnosti při monitorování problémů pacientů.

 

 

 

 

 

loga
Zavřít