Lékařské diagnózy

 ? 

Kýly etapa

Definice

Kýla – hernia – abnormální vychlípení pobřišnice, do kterého se přechodně nebo trvale vysunuje část břišního obsahu. Pobřišnice se může vychlipovat otvorem nebo kanálem v kterékoliv části břišní stěny, pánevního dna nebo bránice.
Kýly jsou častým onemocněním, vyskytují se u 2-4 % populace.
Některé kýly se vyskytují častěji u mužů (tříselná kýla), jiné u žen (pupeční kýla, femorální kýla). Sedmdesát pět procent kýl se objevuje v oblasti třísla.

Součásti kýly

 • Kýlní branka – otvor ve stěně břišní, kterým se pobřišnice vychlipuje
 • Kýlní vak – skládá se z krčku, těla a dna
 • Kýlní obsah – může být tvořen kterýmkoliv orgánem dutiny břišní

Rozdělení

 • podle doby a způsobu vzniku
  • vrozené
  • získané
 • podle umístění
  • zevní – s vysunutím nitrobřišních orgánů navenek
  • vnitřní – orgány se zasunou uvnitř peritoneální dutiny do výchlipek již vytvořených, nebo do výchlipek získaných po proběhlých zánětech
  • brániční – pronikají bránicí mimo dutinu břišní, zevně nejsou patrné
 • podle vpravitelnosti
  • kýla volná – kýlní obsah je možné lehkým tlakem vpravit zpět do dutiny břišní
  • kýla přirostlá – kýlní obsah nelze reponovat zpět do dutiny břišní
  • kýla uskřinutá – kýlní obsah je kýlní brankou zaškrcen, jsou stlačeny cévy, dochází k porušení výživy kýlního obsahu, uskřinutá kýla patří mezi náhlé příhody břišní, projevuje se akutní bolestí
 • nejčastější kýly vyžadující operační zásah
  • kýla tříselná – hernia inquinalis
  • kýla stehenní – hernia femoralis
  • kýla pupeční – hernia umbilicalis
  • kýla v jizvě – hernia cicatrice
  • kýla brániční – hiátová a paraezofageální
  • kryptorchizmus – nesestoupení varlat do šourku, zadržení v dutině břišní nebo v tříselním kanálu
  • kýla uskřinutá - hernia incanceratio

Etiologie

 • vrozené – příčinou je vývojová porucha (otevřené spojení mezi pobřišnicí a skrotem, defekt ve svalstvu bránice, neuzavřený vazivový prstenec kolem pupku); někdy se projeví hned po narození, jindy až v průběhu života
 • získané – nepřiměřená zátěž, oslabená stěna dutiny břišní

Klinický obraz

 • volná kýla – nemusí být žádné potíže, hrozí však uskřinutí, kýla by měla být odstraněna včas, ihned po objevení měkké, nebolestivé rezistence v popsaných oblastech
 • přirostlá kýla
  • rezistence v popsaných oblastech
  • pocit tíhy
  • bolest
  • poruchy pasáže
  • plynatost
  • dyspepsie

Diagnostika

 • anamnéza
 • fyzikální vyšetření
  • pohled
  • pohmat
 • ultrazvuk
 • prosvícení – k vyloučení hydrokély

Léčba

 • konzervativní
  • kýlní pásy
  • suspenzory
 • chirurgická
  • klasické operační výkony – technika je založena na preparaci kýlního vaku, resekci vaku u nepřímých kýl nebo repozici vaku do dutiny břišní u kýl přímých; následuje uzávěr kýlní branky a plastika tříselního kanálu; plastika „tension-free“ je založena na posílení zadní stěny tříselného kanálu pomocí syntetické síťky
  • laparoskopické techniky – jsou založeny na vypreparování kýlní branky a uzávěru vstupu do ní pomocí syntetické síťky
 • předoperační příprava
  • obecná
  • speciální – oholení operačního pole, vyčištění pupku
 • pooperační péče
  • všeobecná pooperační péče
  • umístění na dospávacím pokoji
  • monitorace vitálních funkcí, bolesti
  • použití břišního pásu - binda, u stavů vyžadujících kompresi v břišní krajině - pupeční kýly

Komplikace

 • recidiva kýly

Domácí péče

 • edukace o rekonvalescenci a postupném návratu do pracovního zařazení
 • edukace o možnosti recidivy
 • pozor na zvedání břemen
 • edukace o eliminaci nepřiměřené zátěže

Kýla v jizvě Kýla v jizvě Pupeční kýla u obézní pacientky Orientace na břiše při fyzikálním vyšetření - kvadranty Pupeční kýla volná Pupeční kýla - uskřinutá

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít