? 

Předoperační příprava etapa

  • je prováděna ve spolupráci lékařů a sester z různých oborů (interního, anestezioresuscitačního a chirurgického)
  • důsledné provedení může zlepšit celkový průběh operace i stav pacienta po výkonu

Předoperační příprava zahrnuje z časového hlediska fázi

dlouhodobou

krátkodobou

bezprostřední

  • doba trvání předoperačního období závisí na typu operačního výkonu - u plánované operace může trvat dny, u urgentní operace jsou provedeny nezbytné základní úkony během několika minut
  • v předoperačním období je třeba uspokojovat všechny potřeby pacienta
    • naplnit potřebu být informován, edukován (týká se pacienta i jeho rodiny) – sníží se tak strach a zmírní úzkost, kterou pacient před operací pociťuje
    • zajistit fyzickou přípravu jako prevenci aspirace, poranění, infekce a jiných komplikací spojených s anestezií

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Terapie 

VýukaSkip Navigation Links > Terapie
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 22. ledna 2021 03:43